W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Brexit

29 marca 2017 r. Wielka Brytania przekazała Radzie Europejskiej notyfikację w sprawie zamiaru opuszczenia Unii Europejskiej po tym jak w referendum 23 czerwca 2016 r., większość obywateli tego państwa zagłosowała za wyjściem z UE po blisko 50 latach członkostwa. Rozpoczęło to dwuletni okres negocjacji pomiędzy UE i Wielką Brytanią w sprawie zasad uporządkowanego wyjścia, przewidziany w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Z ramienia UE prowadziła je Komisja Europejska, na podstawie wytycznych i dyrektyw negocjacyjnych zatwierdzonych przez państwa członkowskie UE-27, w tym Polskę. 
25 listopada 2018 r. udało się uzgodnić Umowę Wyjścia oraz towarzyszącą jej Deklarację Polityczną w sprawie ram przyszłych relacji. Umowa gwarantuje prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii w UE, określa zasady rozliczenia finansowego między Unią i Wielką Brytanią oraz wprowadza okres przejściowy do końca 2020 r., podczas którego Wielka Brytania ma takie prawa i obowiązki jakby dalej była państwem członkowskim, jednak już bez uprawnień decyzyjnych i instytucjonalnych. Okres przejściowy ma zapewnić pewność dla biznesu i obywateli oraz dać czas na wynegocjowanie przyszłych bliskich relacji gospodarczych i politycznych. Umowa wprowadza także specjalny mechanizm zabezpieczający (tzw. backstop) gwarantujący niepowstanie granicy między Irlandią i Irlandią Północną, która mogłaby zagrozić procesowi pokojowemu na wyspie.
Do tej pory Umowa Wyjścia nie została zaakceptowana przez parlament brytyjski, co oznacza, iż istnieje znaczące ryzyko bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (tzw. hard brexit). W tej sytuacji Komisja Europejska oraz państwa członkowskie podjęły stosowne działania przygotowawcze i wezwały do tego przedsiębiorców.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami pod poniższymi adresami, które powinny pomóc w przygotowaniach do brexitu i dostarczyć podstawowych informacji na temat negocjacji:

Informacje ogólne

Serwis polskiego Rządu na temat brexitu

Sprawy celne

Brexit a cło

Broszura: "Brexit - co powinien wiedzieć przedsiębiorca"

Kampania KE: "Jak przygotować się do brexitu? Przewodnik celny dla przedsiębiorców"

Podatek VAT

Informacja dla przedsiębiorców - podstawowe konsewencje brexitu na gruncie VAT

Podatek akcyzowy

Informacja w sprawie opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych po brexicie

Podatek PIT

Informacja - podstawowe konsekwencje na gruncie podatków dochodowych bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Podatek CIT

Informacja - podstawowe konsekwencje na gruncie podatków dochodowych bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Usługi finansowe

Brexit - działania MF w obszarze usług finansowych

Komunikat UKNF dotyczący wejścia w życie ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z bezumownym brexitem

Audyt i rachunkowość

Informacja w sprawie sytuacji firm audytorskich i jednostek badanych po brexicie

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie konsekwencji brexitu dla firm audytorskich

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Informacja dla obywateli polskich, którzy nabyli lub są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii

Informacja o uznawaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego w przypadku bezumownego brexitu

Rynek gier hazardowych

Komunikat w sprawie przygotowania do brexitu w zakresie rynku gier hazardowych w Polsce

Analizy skutków brexitu

Brexit - wpływ na wzrost gospodarczy

Who gains more power in the EU after Brexit ? (dokument w języku angielskim)

Materiały na stronach UE

Projekt Umowy Wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (dokument w języku angielskim)

Deklaracja Polityczna w sprawie ram przyszłych relacji (dokument w języku angielskim)

Kalendarium wydarzeń  brexitowych

Przygotowania po stronie Komisji Europejskiej (strona w języku angielskim)

Checklista dla przedsiębiorców

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.10.2019 12:30 Katarzyna Woźniak
Pierwsza publikacja:
11.04.2019 15:42 Katarzyna Woźniak