Brexit

29 marca 2017 r. Wielka Brytania przekazała Radzie Europejskiej notyfikację w sprawie zamiaru opuszczenia Unii Europejskiej po tym jak w referendum 23 czerwca 2016 r., większość obywateli tego państwa zagłosowała za wyjściem z UE po blisko 50 latach członkostwa. Rozpoczęło to dwuletni okres negocjacji pomiędzy UE i Wielką Brytanią w sprawie zasad uporządkowanego wyjścia, przewidziany w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Z ramienia UE prowadziła je Komisja Europejska, na podstawie wytycznych i dyrektyw negocjacyjnych zatwierdzonych przez państwa członkowskie UE-27, w tym Polskę. Zgodnie z planem Wielka Brytania opuści Unię (z umową lub bez) z końcem 29 marca 2019 r.

25 listopada 2018 r. udało się uzgodnić Umowę Wyjścia oraz towarzyszącą jej Deklarację Polityczną w sprawie ram przyszłych relacji. Umowa gwarantuje prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii w UE, określa zasady rozliczenia finansowego między Unią i Wielką Brytanią oraz wprowadza okres przejściowy do końca 2020 r., podczas którego Wielka Brytania ma takie prawa i obowiązki jakby dalej była państwem członkowskim, jednak już bez uprawnień decyzyjnych i instytucjonalnych. Okres przejściowy ma zapewnić pewność dla biznesu i obywateli oraz dać czas na wynegocjowanie przyszłych bliskich relacji gospodarczych i politycznych. Umowa wprowadza także specjalny mechanizm zabezpieczający (tzw. backstop) gwarantujący niepowstanie granicy między Irlandią i Irlandią Północną, która mogłaby zagrozić procesowi pokojowemu na wyspie.

Do tej pory Umowa Wyjścia nie została zaakceptowana przez parlament brytyjski, co oznacza, iż istnieje znaczące ryzyko bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (tzw. hard brexit). W tej sytuacji Komisja Europejska oraz państwa członkowskie podjęły stosowne działania przygotowawcze i wezwały do tego przedsiębiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami pod poniższymi adresami, które powinny pomóc w przygotowaniach do brexitu i dostarczyć podstawowych informacji na temat negocjacji:

Serwis polskiego Rządu nt. brexitu
Sprawy celne i podatkowe po brexicie
Brexit - konsekwencje dla przedsiębiorców
Informacja w sprawie opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych po brexicie
Informacja w sprawie sytuacji firm audytorskich i jednostek badanych po brexicie
Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie konsekwencji brexitu dla firm audytorskich
Komunikat w sprawie przygotowania do brexitu w zakresie rynku gier hazardowych w Polsce
Broszura: „Brexit - co powinien wiedzieć przedsiębiorca”
Komunikat KNF dotyczący brexitu w zakresie rynku finansowego
MF working paper Series, No 25-2017, Agnieszka Szczypińska: Who gains more power in the EU after Brexit? (dokument w języku angielskim)

Linki na stronach UE:

Projekt Umowy Wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (dokument w języku angielskim)
Deklaracja Polityczna w sprawie ram przyszłych relacji (dokument w języku angielskim)
Kalendarium wydarzeń brexitowych
Przygotowania po stronie Komisji Europejskiej (strona w języku angielskim)
Kampania KE: "Jak przygotować się do brexitu ? Przewodnik celny dla przedsiębiorców"

Analizy Ministerstwa Finansów w zakresie wpływu brexitu na wzrost gospodarczy w Polsce/UK/UE :

Brexit - wpływ na wzrost gospodarczy (plik DOCX 80 KB) Pobierz plik: docx Brexit - wpływ na wzrost gospodarczy (plik DOCX 80 KB)

Rozmiar : 0.08MB

Skutki brexitu – przegląd literatury (plik DOCX 30 KB) Pobierz plik: docx Skutki brexitu – przegląd literatury (plik DOCX 30 KB)

Rozmiar : 0.03MB

Analiza skutków obustronnego nałożenia/zwiększenia taryf celnych w handlu zagranicznym Wielkiej Brytanii z krajami UE/EFTA na skutek Brexitu (plik DOCX 150 KB) Pobierz plik: docx Analiza skutków obustronnego nałożenia/zwiększenia taryf celnych w handlu zagranicznym Wielkiej Brytanii z krajami UE/EFTA na skutek Brexitu (plik DOCX 150 KB)

Rozmiar : 0.15MB

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.02.2019 13:41
Osoba publikująca: Katarzyna Woźniak
Zmodyfikowano: 07.03.2019 15:52
Osoba modyfikująca: Bartosz Buraczyński