W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Brexit

29 marca 2017 r. Wielka Brytania przekazała Radzie Europejskiej notyfikację w sprawie zamiaru opuszczenia Unii Europejskiej po tym jak w referendum 23 czerwca 2016 r., większość obywateli tego państwa zagłosowała za wyjściem z UE po blisko 50 latach członkostwa. Rozpoczęło to dwuletni okres negocjacji pomiędzy UE i Wielką Brytanią w sprawie zasad uporządkowanego wyjścia, przewidziany w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Z ramienia UE prowadziła je Komisja Europejska, na podstawie wytycznych i dyrektyw negocjacyjnych zatwierdzonych przez państwa członkowskie UE-27, w tym Polskę. 
25 listopada 2018 r. udało się uzgodnić Umowę Wyjścia oraz towarzyszącą jej Deklarację Polityczną w sprawie ram przyszłych relacji. Umowa gwarantuje prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii w UE, określa zasady rozliczenia finansowego między Unią i Wielką Brytanią oraz wprowadza okres przejściowy do końca 2020 r., podczas którego Wielka Brytania ma takie prawa i obowiązki jakby dalej była państwem członkowskim, jednak już bez uprawnień decyzyjnych i instytucjonalnych. Okres przejściowy ma zapewnić pewność dla biznesu i obywateli oraz dać czas na wynegocjowanie przyszłych bliskich relacji gospodarczych i politycznych. Umowa wprowadza także specjalny mechanizm zabezpieczający (tzw. backstop) gwarantujący niepowstanie granicy między Irlandią i Irlandią Północną, która mogłaby zagrozić procesowi pokojowemu na wyspie.
Do tej pory Umowa Wyjścia nie została zaakceptowana przez parlament brytyjski, co oznacza, iż istnieje znaczące ryzyko bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (tzw. hard brexit). W tej sytuacji Komisja Europejska oraz państwa członkowskie podjęły stosowne działania przygotowawcze i wezwały do tego przedsiębiorców.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami pod poniższymi adresami, które powinny pomóc w przygotowaniach do brexitu i dostarczyć podstawowych informacji na temat negocjacji:

 

Materiały

Serwis polskiego Rządu nt. brexitu
Sprawy celne i podatkowe po brexicie
Brexit - konsekwencje dla przedsiębiorców
Komunikat: "Brexit - działania MF w obszarze usług finansowych"
Informacja dla przedsiębiorców - podstawowe konsekwencje brexitu na gruncie VAT
Informacja w sprawie opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych po brexicie
Informacja w sprawie sytuacji firm audytorskich i jednostek badanych po brexicie
Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie konsekwencji brexitu dla firm audytorskich
Informacja dla obywateli polskich, którzy nabyli lub są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii
Komunikat w sprawie przygotowania do brexitu w zakresie rynku gier hazardowych w Polsce
Broszura: „Brexit - co powinien wiedzieć przedsiębiorca”
Komunikat KNF dotyczący brexitu w zakresie rynku finansowego

Linki na stronach UE:

Materiały

Projekt Umowy Wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (dokument w języku angielskim)
Deklaracja Polityczna w sprawie ram przyszłych relacji (dokument w języku angielskim)
Kalendarium wydarzeń brexitowych
Przygotowania po stronie Komisji Europejskiej (strona w języku angielskim)
Kampania KE: "Jak przygotować się do brexitu ? Przewodnik celny dla przedsiębiorców"
Komunikat KE nt. podsumowania przygotowań do brexitu po stronie UE

Analizy skutków brexitu:

Materiały

Brexit - wpływ na wzrost gospodarczy
Who gains more power in the EU after Brexit? (dokument w języku angielskim)
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
06.09.2019 13:31 Katarzyna Woźniak
Pierwsza publikacja:
11.04.2019 15:42 Katarzyna Woźniak