W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
ikona osoby niepełnosprawne ruchowo ikona osoby niedosłyszące

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Gmach Ministerstwa Finansów jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

 • zapewnienie przy wejściu głównym - od strony ul. Świętokrzyskiej - podjazdu ułatwiającego wjazd do budynku,
 • przystosowanie drzwi wejściowych do gmachu, które umożliwia swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
 • wydzielenie od strony ul. Świętokrzyskiej dwóch miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
 • montaż poręczy na schodach wejściowych do budynku,
 • dostosowanie wind do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się,
 • zapewnienie na parterze budynku toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych osób.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) wprowadziła nowe sposoby komunikowania się osób niesłyszących lub słabosłyszących z urzędami administracji publicznej.

Wideo

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów rozszerza katalog usług umożliwiających osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z Ministerstwem Finansów. Do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących jest obecnie 5 następujących sposobów kontaktu z naszym urzędem, można:

 1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa;
   
 2.  wysłać maila na adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl;
   
 3. wysłać faks na numer faksu: (22) 694-36 84
   
 4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (22) 694-5602;
   
 5. skontaktować się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.
  W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z :
 • usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN.
  Usługa ta jest realizowana na wniosek, który musi zostać przekazany do Ministerstwa co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą  (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

  Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:pisemnie na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,mailem na adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl, faksem na numer faksu: (22) 694-36 84.

  Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016),
   
 • pomocy przeszkolonego pracownika Ministerstwa Finansów,
   
 • pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Ministerstwie Finansów.

  Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.02.2019 13:44 Michał Dziwota
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Tomaszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dla osób niepełnosprawnych 1.3 28.03.2019 13:47 Katarzyna Tomaszewska
Informacja dla osób niepełnosprawnych 1.2 20.02.2019 18:06 Anna Madziar
Informacja dla osób niepełnosprawnych 1.1 20.02.2019 18:04 Anna Madziar
Informacja dla osób niepełnosprawnych 1.0 20.02.2019 14:20 Katarzyna Tomaszewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP