Konkurs dwuetapowy w ramach pilotażu Programu GovTech Polska na opracowanie aplikacji samouczącego systemu informatycznego. Tytuł konkursu „System informatyczny wspomagający ochronę granic Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem urządzeń RTG"

  • Nazwa zamówienia:

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia: C/865/18/DZT/B/507
  • Wartość szacunkowa zamówienia: próg krajowy
  • Jednostka publikująca: Ministwerstwa Finansów
  • Opis zamówienia: Dokumentacja dotycząca przedmiotowego konkursu opublikowana do 20 lutego 2019 r. znajduje się również na stronie archiwalnej Ministerstwa Finansów. Ze względu na wdrożenie nowej strony ministerstwa, dokumentacja została opublikowana ponownie na nowej stronie

Pliki do pobrania:

pdf Ogłoszenie_o_konkursie_14_11_2018.pdf

0.1MB

pdf Regulamin_konkursu_14_11_2018.pdf

0.29MB

doc Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_-_Wniosek_o_dopuszczenie_do_Konkursu_14_11_2018.doc

0.04MB

doc Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_-_Pełnomocnictwo_14_11_2018.doc

0.03MB

doc Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_Oświadczenie_w_zakresie_zachowania_tajemnicy_14_11_2018.doc

0.04MB

pdf Załącznik_nr_4_do_Regulaminu_-_Kryteria_oceny_Rozwiązania_14_11_2018.pdf

0.1MB

pdf Informacja_o_zmianie_Regulaminu_Konkursu_-_zmiana_Sąd_Konkursowego_16_11_2018.pdf

0.29MB

pdf Odpowiedzi_na_pytania_1_-_28_11_2018.pdf

0.49MB

pdf Odpowiedzi_na_pytania_2_-_29_11_2018.pdf

0.13MB

pdf Odpowiedzi_na_pytania_3_-_06_12_2018.pdf

0.12MB

pdf Instrukcja_I_Etap_-_7_12_2018.pdf

0.16MB

pdf Odpowiedzi_na_pytania_4_-_I_Etap_-_11_12_2018.pdf

0.24MB

pdf Odpowiedzi_na_pytania_5_-_I_Etap_-_13_12_2018.pdf

0.16MB

pdf Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_1_-_13_12_2018.pdf

0.08MB

pdf Informacja_o_zmianie_Regulaminu_Konkursu_2-_zmiana_terminów_I_i_II_Etapu_-_21_12_2018.pdf

0.11MB

pdf Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2_-_21_12_2018.pdf

0.08MB

pdf Odpowiedzi_na_pytania_6_-_II_Etap_-_25_01_2019.pdf

0.12MB

docx Załącznik_do_odpowiedzi_na_pytania_nr_6_-_Oświadczenie_o_kosztach_25_01_2019.docx

0.01MB

pdf Instrukcja_II_Etap_-_30_01_2019.pdf

0.14MB

pdf Odpowiedzi_na_pytania_7_-_II_Etap_-_15_02_2019.pdf

0.16MB

pdf Informacja_o_zmianie_Regulaminu_Konkursu_3_-_zmiana_terminu_II_Etapu_-_15_02_2019.pdf

0.12MB

pdf Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_3_-_15_02_2019.pdf

0.09MB

pdf Odpowiedzi_na_pytania_8_-_II_Etap_-_28_02_2019.pdf

0.12MB

pdf Informacja_o_wynikach_Konkursu.pdf

0.18MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.02.2019 13:41
Osoba publikująca: Marta Stoga
Zmodyfikowano: 19.03.2019 16:03
Osoba modyfikująca: Marta Stoga
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Stoga
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Konkurs dwuetapowy w ramach pilotażu Programu GovTech Polska na opracowanie aplikacji samouczącego systemu informatycznego. Tytuł konkursu „System informatyczny wspomagający ochronę granic Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem urządzeń RTG" 1.0 28.02.2019 13:41 Marta Stoga Marta Stoga
Konkurs dwuetapowy w ramach pilotażu Programu GovTech Polska na opracowanie aplikacji samouczącego systemu informatycznego. Tytuł konkursu „System informatyczny wspomagający ochronę granic Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem urządzeń RTG" 1.1 08.03.2019 16:06 Marta Stoga Marta Stoga
Konkurs dwuetapowy w ramach pilotażu Programu GovTech Polska na opracowanie aplikacji samouczącego systemu informatycznego. Tytuł konkursu „System informatyczny wspomagający ochronę granic Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem urządzeń RTG" 1.2 19.03.2019 16:03 Marta Stoga Marta Stoga

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP