Leszek Skiba

Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

  • Leszek Skiba

    Leszek Skiba

Życiorys

Specjalista w zakresie makroekonomii. Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (2002 r.). Następnie do 2009 r. był pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University.

Od 2009 r. do listopada 2015 r. zatrudniony w Narodowym Banku Polskim, początkowo w Biurze Integracji ze Strefą Euro, a od 2011 r. w Instytucie Ekonomicznym. Zajmował się tam analizą koniunktury gospodarczej w strefie euro, funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej oraz przygotowywaniem prognoz makroekonomicznych dla strefy euro, stanowiących wkład do modelu NECMOD. Współautor m.in. ostatniego raportu NBP o strefie euro „Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro".

Od 2009 r. współpracuje z Instytutem Sobieskiego jako ekspert, następnie członek zarządu, a od 2013 r. przewodniczący Rady Instytutu. Jest autorem i współautorem raportów z zakresu ekonomii politycznej dotyczących centrum decyzyjnego rządu we współczesnych krajach europejskich i reform strukturalnych wspierających tempo wzrostu polskiej gospodarki.

Zbiera atlasy historyczne z różnych krajów Europy. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Rozmiar: 0.18MB

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Rozmiar: 0.77MB

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2015 r. Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Rozmiar: 0.77MB

Oświadczenie o stanie majątkowym według stanu na dzień powołania na stanowisko podsekretarza stanu Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym według stanu na dzień powołania na stanowisko podsekretarza stanu

Rozmiar: 0.79MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.02.2019 15:07
Osoba publikująca: Paulina Pawlik
Zmodyfikowano: 14.02.2019 15:07
Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
Wytwarzający/ Odpowiadający: Paulina Pawlik
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Leszek Skiba 1.0 14.02.2019 15:07 administrator gov.pl Paulina Pawlik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP