Piotr Nowak

Podsekretarz Stanu

  • Piotr Nowak

    Piotr Nowak

Życiorys

Absolwent Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej oraz Executive MBA, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen. Posiadacz tytułu CQF - Certificate in Quantitative Finance. Absolwent podyplomowego programu „International Security" w Stanford University w USA.

Z rynkiem finansowym związany od 2004 r. Najpierw jako dealer walutowy w PKO BP, następnie w latach 2005-2006 jako trader w CALYON Corporate & Investment Bank, gdzie odpowiadał za obligacje i instrumenty pochodne na stopę procentową z regionu środkowej i wschodniej Europy. Od 2006 r. do 2010 r.jako vice-president w londyńskim funduszu hedgingowym, należącym do grupy Swiss Re, zajmował się strategią Global Macro, która obejmowała instrumenty dłużne, indeksy giełdowe, instrumenty pochodne oraz waluty ze wszystkich rynków wschodzących.

W latach 2010-2011 pracował jako prop trader w Espirito Santo Investment Bank Polska, a od 2011 r. do 2014 r. w PKO TFI, jako zastępca dyrektora departamentu zarządzania portfelami papierów dłużnych. Z początkiem 2015 r. rozpoczął pracę jako ekspert ds. gospodarczych w Kancelarii Prezydenta RP, następnie od października do grudnia 2015 r. pracował w Money Makers TFI S.A.

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Rozmiar: 2.15MB

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Rozmiar: 0.23MB

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Rozmiar: 0.71MB

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2015 r. Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym złożone wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Rozmiar: 0.72MB

Oświadczenie o stanie majątkowym według stanu na dzień powołania na stanowisko podsekretarza stanu Pobierz plik: pdf Oświadczenie o stanie majątkowym według stanu na dzień powołania na stanowisko podsekretarza stanu

Rozmiar: 0.73MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.02.2019 15:31
Osoba publikująca: Paulina Pawlik
Zmodyfikowano: 19.06.2019 12:53
Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
Wytwarzający/ Odpowiadający: Paulina Pawlik
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Piotr Nowak 1.0 14.02.2019 15:31 administrator gov.pl Paulina Pawlik
Piotr Nowak 1.1 19.06.2019 12:53 Paulina Pawlik Paulina Pawlik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP