W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Praktyki i staże

Praktyki studenckie w Ministerstwie Finansów

Ministerstwo Finansów – Biuro Dyrektora Generalnego w ramach współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi zajmuje się organizacją i koordynacją studenckich praktyk zawodowych w departamentach / biurach Ministerstwa Finansów, głównie dla studentów ostatnich lat studiów (4-5 rok jednolitych studiów magisterskich lub 1-2 rok studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich) oraz studiów doktoranckich.

Do odbywania praktyk w Ministerstwie Finansów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Praktyki w Ministerstwie Finansów są bezpłatne. Ministerstwo Finansów nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

Praktyki w Ministerstwie Finansów organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Praktyki studenckie w Ministerstwie Finansów trwają minimum 2 tygodnie i zwyczajowo rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 10.00.

Ilość miejsc na praktyki i czas ich trwania jest związany z bieżącymi pracami departamentu/biura.

Po zakończeniu odbywania praktyki Ministerstwo Finansów wydaje zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki.

Wiedza i kwalifikacje zdobyte przez studentów, są wkładem Ministerstwa Finansów w przygotowanie zawodowe absolwentów wyższych uczelni.

Praktykanci zainteresowani odbyciem praktyki w Ministerstwie Finansów powinni złożyć wymagany (w oryginale) komplet dokumentów:

1. Zgłoszenie na praktykę studencką

2. Zgoda na przetwarzanie danych praktykanta

3. W przypadku uzyskania zgody na odbycie praktyki niezbędne będzie okazanie oryginału dowodu ubezpieczenia NNW na okres praktyki

4. Zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta

Powyższe dokumenty, na conajmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, należy przesłać na adres:

Ministerstwo Finansów

Biuro Dyrektora Generalnego

Praktyka studencka

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

lub złożyć osobiście w Biurze Przepustek Ministerstwa Finansów - adres j.w.

Proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

  1. Biuro Dyrektora Generalnego, na podstawie dokumentów aplikacyjnych, dokonuje wstępnej selekcji zgłoszeń pod kątem zgodności kierunku studiów oraz zainteresowań osoby ubiegającej się o praktykę z profilem działania departamentu/biura, w którym będzie ona realizowana.
     
  2. Zaakceptowane w pierwszym etapie aplikacje zostają następnie wysyłane do deklarowanych w formularzu aplikacyjnym departamentów/biur. Na tym poziomie podejmowana jest ostateczna decyzja o przyjęciu, bądź odrzuceniu oferty, o czym studenci zostają informowani przez Biuro Dyrektora Generalnego, pisemnie lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji nt. przedmiotowych praktyk udziela – Biuro Dyrektora Generalnego (Pani Adriana Dymińska tel. 0-22 694-37-61, Pani Agnieszka Wawer tel. 0-22 694-58-56, Pani Ewa Kotowska tel. 0-22 694-40-95 oraz Pani Jolanta Czarnocka tel. 0-22 694-40-60).

e-mail: adriana.dyminska@mf.gov.pl

e-mail: agnieszka.wawer@mf.gov.pl

e-mail: ewa.kotowska@mf.gov.pl 

 e-mail: jolanta.czarnocka@mf.gov.pl

 

Materiały


Zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych​_osobowych.pdf 0.28MB

Zgłoszenie​_na​_praktykę​_studencką.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2019 12:15 Katarzyna Tomaszewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Tomaszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Praktyki i staże 1.2 25.06.2019 13:45 Katarzyna Tomaszewska
Praktyki i staże 1.1 20.02.2019 13:20 Katarzyna Tomaszewska
Praktyki i staże 1.0 01.02.2019 12:15 Katarzyna Tomaszewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP