W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stabilne finanse publiczne

Dobry budżet i wzrost PKB

Rok 2018 zamknął się najmniejszym w historii deficytem instytucji rządowych i samorządowych. Deficyt budżetowy był mniejszy o 75 proc. od założeń w ustawie budżetowej. Rok 2019 r. to dalszy spadek deficytu, a budżet na 2020 r. przewiduje w ogóle brak deficytu – po raz pierwszy od 1990 r. Projekt budżetu na 2020 r. został opracowany z uwzględnieniem spełnienia limitu wyznaczanego przez stabilizującą regułę wydatkową oraz kryteriów unijnych.

Grafika z kwotami wydatków na obronę narodową, bezpieczeństwo, inwestycje, program 500+, emerytura+, mama+

Tempo wzrostu PKB w 2018 r. przyspieszyło do 5,1 proc. To oznacza, że było wyższe od prognoz i najwyższe od 2007 r. Według prognoz w ustawie budżetowej na 2019 r. wzrost PKB w ujęciu realnym wyniesie 3,8 proc., a w 2020 r. 3,7 proc.

Wykres dot. PKB w latach 2015-2018

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych

Dalsze uszczelnianie systemu podatkowego i dobra sytuacja makroekonomiczna przyczyniły się do zmniejszenia deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 r. do rekordowego 0,4 proc. PKB. To najlepszy wynik od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.

Dodatkowo – zgodnie z projektem budżetu na 2020 r. – deficyt ma ponownie spaść i wyniesie 0,3 proc. PKB.

Wykres obrazujący spadek deficytu od 2015 do 2018 r.

Zakładany deficyt budżetowy spada rok do roku i mieści się we wszystkich regułach unijnych. W 2018 r. deficyt budżetu państwa wyniósł 10,4 mld zł i był najniższy od 1999 r.

Przyjęta przez rząd ustawa budżetowa na 2020 r. zakłada pierwszy od 1990 r. budżet bez deficytu.

Porównanie deficytu w 2015 i 2018 r.

Rekordowe zmniejszenie długu publicznego

Po nominalnym spadku długu publicznego w 2017 r. i znaczącym obniżeniu jego relacji do PKB (z 54,2 proc. do 50,6 proc., tj. o 3,6 pp. wg definicji unijnej), w 2018 r. nastąpił dalszy spadek relacji długu do PKB do poziomu 48,9 proc. wg definicji UE (tj. spadek o 1,7 pp.).

Zgodnie z prognozami w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022, relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) obniży się do 47,9 proc. na koniec 2019 r. i do 40,6 proc. do 2022 r.

Wykres pokazujący zmniejszenie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2015, 2018 i 2019