W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sytuacja firm audytorskich i jednostek badanych po brexicie

Brexit może mieć wpływ na badanie sprawozdań finansowych, tzn. na działające w Polsce firmy audytorskie oraz badane przez nie podmioty. Sprawdź czy to dotyczy również twojej firmy i przygotuj się do zmian.

Negocjacje brexitu

Wynegocjowana w listopadzie 2018 r. umowa o wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej nie uzyskała dotąd akceptacji Parlamentu brytyjskiego. Zważywszy na powyższe na dzień 31 października 2019 r. może nastąpić tzw. „twardy” brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa bez uzgodnienia zasad, w tym okresu przejściowego. 
Oznacza to, że prawo UE przestanie obowiązywać w Wielkiej Brytanii od 1 listopada 2019 r. Skutki tej sytuacji odczują wszyscy – obywatele, przedsiębiorcy i administracja. Dlatego istotne jest, aby zidentyfikować potencjalne ryzyka i podjąć odpowiednie działania przygotowawcze, które wyeliminują lub przynajmniej złagodzą negatywne konsekwencje brexitu.

Badanie sprawozdań finansowych a brexit

Brexit może wpłynąć na badanie sprawozdań finansowych, tj. na działające w Polsce firmy audytorskie oraz badane przez nie podmioty. W przypadku „twardego” brexitu, 1 listopada 2019 r. biegli rewidenci zatwierdzeni w Wielkiej Brytanii staną się biegłymi rewidentami pochodzącymi z państwa trzeciego. Niemniej jednak biegły rewident zatwierdzony w Wielkiej Brytanii, który jednocześnie jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, zachowa prawo do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Jednocześnie firmy audytorskie zatwierdzone w Wielkiej Brytanii – staną się jednostkami audytorskimi pochodzącymi z państwa trzeciego. Tym samym utracą one prawo do transgranicznego świadczenia usług badania sprawozdań finansowych w Polsce przewidzianego prawem UE (1)

Ponadto wybrane firmy audytorskie, obecnie wpisane w Polsce na listę firm audytorskich (2), mogą przestać spełniać wymogi wpisu i zostać skreślone z tej listy (3). Chodzi o przypadki, gdy wśród ich obecnych właścicieli bądź członków organów zarządzających lub nadzorczych, znajdują się firmy audytorskie lub biegli rewidenci zatwierdzeni w Wielkiej Brytanii, a firmy te nie podejmą na czas odpowiednich działań dostosowawczych, aby zapewnić, że na 1 listopada 2019 r. ich właścicielami oraz członkami organów zarządzających i nadzorczych nadal będą w większości odpowiednio firmy audytorskie lub biegli rewidenci, zatwierdzeni w państwie członkowskim UE. Reasumując oznacza to, że brytyjskie firmy audytorskie nie będą mogły być większościowymi udziałowcami polskich firm audytorskich.

Ma to także znaczenie dla obecnych i potencjalnych klientów polskich firm audytorskich, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu ustawowemu. Może się okazać, że w przypadku badania rozpoczętego przed 1 listopada 2019 r., a kontynuowanego po tej dacie, w trakcie badania (jeszcze przed wydaniem sprawozdania z badania), firma audytorska zostanie skreślona z listy z ww. powodów. W takim przypadku badana jednostka stanie przed koniecznością wyboru nowej firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania, co wydłuży cały proces. Jednocześnie istnieje ryzyko, że obowiązek ustawowy nie zostanie wykonany w wymaganym terminie. Analogiczny problem może wystąpić także w przypadku klientów, którzy jeszcze przed datą brexitu podpisali umowy na badanie sprawozdania finansowego, które to badanie ma się rozpocząć po tej dacie.

Jak się przygotować

Firmy audytorskie powinny przeanalizować swoją sytuację pod kątem spełniania warunków ustawy (4) na 1 listopada 2019 r. i w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania dostosowawcze, aby bez zakłóceń kontynuować swoją działalność.
Podmioty badane muszą upewnić się, że firma audytorska, która na dzień 1 listopada jest w trakcie badania ich sprawozdania finansowego (lub ma zbadać takie sprawozdanie finansowe po tej dacie), będzie nadal miała prawo przeprowadzać badania ustawowe w Polsce na ww. dzień (tj. będzie wpisana na listę).


1 art. 3a dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
mowa o zaistnieniu przesłanki z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, czyli zaprzestaniu spełniania wymogów art. 46 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
z art. 46 ust. 2-5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.10.2019 11:27 Aneta Gołdyń
Pierwsza publikacja:
21.02.2019 10:55 Aneta Gołdyń