Teresa Czerwińska

Minister finansów

  • Teresa Czerwińska

    Teresa Czerwińska

Życiorys

Teresa Czerwińska jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie finanse (od 2011 r.). Od czerwca 2017 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie m.in. odpowiadała za przygotowanie i wykonanie budżetu państwa oraz obsługę środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych (1997 r.) oraz Wydziału Zarządzania (1998 r.). Ma bogate doświadczenie zarówno akademickie, jak i zawodowe związane z rynkiem finansowym. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych, a także analiz i ekspertyz z zakresu zarządzania finansami i ryzykiem instytucji finansowych (w szczególności ubezpieczeniowych) oraz społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Współautorka podręczników w zakresie: makroekonomii, ubezpieczeń oraz zarzadzania inwestycjami.

Od grudnia 2015 do czerwca 2017 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie odpowiadała za obszary kluczowe: opracowanie i wdrożenie nowego mechanizmu algorytmicznego podziału dotacji budżetowej dla uczelni publicznych, poprawę efektywności wydatkowania środków, odbiurokratyzowanie raportowania oraz wdrożenie rozwiązań projakościowych w mechanizmach finansowania uczelni wyższych. Zajmowała się również planowaniem i realizacją budżetu, wykonywała zadania dysponenta części budżetowych całego sektora nauki i szkolnictwa wyższego oraz sprawowała nadzór nad obszarem kontroli i audytu w jednostkach podległych i nadzorowanych.

Ekspert w gremiach krajowych, tj. Doradczym Komitecie Naukowym przy Rzeczniku Finansowym, grupie roboczej Ministra Gospodarki (2014-2015), jak i w gremiach międzynarodowych, tj. Insurance & Reinsurance Stakeholder Group przy European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) we Frankfurcie (2015-2018), koordynator obszaru regulacji finansowej w Centre for Antitrust and Regulatory Study (CARS) (2014-2015). W kadencji 2015-2018 sekretarz Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005 r.), była powoływana do organów nadzorczych instytucji finansowych oraz jako biegły sądowy.

Mężatka, ma jedną córkę. Jest miłośniczką teatru i muzyki klasycznej.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 12:13
Osoba publikująca: Michał Dziwota
Zmodyfikowano: 29.04.2019 10:58
Osoba modyfikująca: Michał Dziwota
Wytwarzający/ Odpowiadający: Michał Dziwota
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Teresa Czerwińska 1.0 28.01.2019 12:13 Michał Dziwota Michał Dziwota
Teresa Czerwińska 1.1 30.01.2019 14:59 Michał Dziwota Michał Dziwota
Teresa Czerwińska 1.2 18.03.2019 13:51 Paulina Pawlik Michał Dziwota
Teresa Czerwińska 1.3 29.04.2019 10:58 Michał Dziwota Michał Dziwota

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP