W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uszczelnienie systemu podatkowego

Konsekwentne działania uszczelniające pozwoliły na zmniejszenie luki VAT

Wykres pokazujący zmniejszenie luki VAT od 2015 r. do 2018 r.

 Dzięki uszczelnieniu znacznie wzrosły wpływy z VAT. Dla porównania w 2015 r. wyniosły 123 mld zł, a w 2018 r – 175 mld zł, czyli więcej o 52 mld zł.

Wykres pokazujący wzrost wpływów z VAT od 2015 r. do 2018 r.

Wyższe wpływy z PIT i CIT

Większe wpływy z PIT to efekt poprawy sytuacji na rynku pracy. Większe wpływy z CIT to efekt uszczelniania systemu podatkowego przez stworzenie prawa, które wyeliminowało agresywne techniki optymalizacji podatkowej.

Wykres pokazujący wzrost wpływów z PIT od 2015 r. do 2018 r.

Wykres pokazujący wzrost od 2015 r. do 2018 r.

Rozwiązania uszczelniające system podatkowy

Pakiet paliwowy – porównanie 2018 do 2016 r.

Pakiet paliwowy uporządkował zasady przywozu paliw do kraju i znacznie ograniczył szarą strefę.

Wprowadziliśmy obowiązek zapłaty VAT od paliw w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych, w terminie 5 dni od dnia ich wprowadzenia do składu podatkowego lub miejsca odbioru wyrobów akcyzowych albo z chwilą przemieszczenia paliw na terytorium Polski.

Efektem tych działań w latach 2016-2018 jest wzrost legalnej sprzedaży benzyn silnikowych o 12 proc., a olejów napędowych o 15 proc.

Porównanie danych dot. pakietu paliwowego dot. benzyn silnikowych, olejów napędowych, podatku akcyzowego

STIR

Wprowadzenie systemu STIR:

  • ogranicza możliwości wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych,
  • eliminuje z obrotu gospodarczego firmy pozorujące prowadzenie działalności gospodarczej, które oszukują uczciwych przedsiębiorców, a w konsekwencji wzmacnia bezpieczeństwo podatników VAT w obrocie gospodarczym,
  • umożliwia uzyskiwanie danych do odpowiednio szybkiej reakcji oraz analiz finansowych, które pozwalają na identyfikację przepływów charakterystycznych dla wyłudzeń skarbowych.

Efektem działania systemu STIR było zablokowanie od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. 311 rachunków bankowych, które należały do 71 podmiotów, na łączną kwotę ok. 35,2 mln zł.

W 2018 r. zablokowano rachunki bankowe 39 podmiotów na łączną kwotę 10,2 mln zł.

SENT

SENT to system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towaru.

Objęte nim są:

  • paliwa,
  • alkohole całkowicie i częściowo skażone,
  • oleje roślinne,
  • susz tytoniowy,
  • towary do produkcji papierosów,
  • leki zagrożone brakiem dostępności dla polskich pacjentów.

Od 1 października 2018 r. uruchomiono tzw. moduł GEO rejestru SENT, który przekazuje do rejestru dane lokalizacyjne towarów przewożonych i zgłoszonych. Dzięki tym danym KAS może zwiększyć efektywność kontroli i ich dynamikę, kontrolować przewozy w miejscu dostawy czy w trakcie przewozu, na podstawie analiz wykonywanych w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybką reakcję służb kontrolnych.

Dzięki SENT od 18 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. zarejestrowano ponad 7,7 mln zgłoszeń przewozu, a KAS przeprowadziła ponad 1 mln kontroli przewozu.

Informacja nt. liczby zgłoszeń przewozu i kontroli przewozu

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

JPK to zbiór danych, który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres i umożliwia ich łatwe przetwarzanie. Od 2018 r. wysyła go już każda firma, która jest podatnikiem VAT.

Analiza danych pozyskanych z plików pozwala na skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów.

Dzięki JPK KAS szybko reaguje na nieprawidłowości i próby oszustw podatkowych. Specjalne algorytmy wykorzystywane podczas analizy JPK_VAT automatycznie wyłapują fikcyjne transakcje, do których najczęściej wykorzystuje się tzw. firmy słupy.

Informacje o liczbie podatników, plików, rozbieżności, podatku należnego

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

W MPP płatność, która wynika z faktury VAT za nabyty towar lub usługę, może być dzielona na dwa rachunki.

Zapłata przez nabywcę kwoty, która odpowiada całości lub części wartości sprzedaży netto, trafia na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Zapłata kwoty odpowiadającej całości lub części kwoty VAT jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.

Jednym z głównych zadań MPP jest ochrona uczciwych podatników przed konsekwencjami, które wynikają z nieświadomego wplątania w proceder wyłudzania VAT.

Dane dot. czasu obsługi wniosku, przesłanych MPP, transakcji MPP

Kasy online

Kasy online umożliwiają automatyczne i bezpośrednie przekazywanie danych do KAS. To kolejny krok w uszczelnieniu VAT na ostatnim etapie obrotu – sprzedaży detalicznej.

Gromadzenie danych z kas online pozwala bowiem na kontrolę i monitorowanie bieżącej sprzedaży podatników, co ogranicza szarą strefę i sprzyja uczciwej konkurencji.