W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Polityki Przestrzennej

Dyrektor: Maria Szwałko

Zastępca dyrektora: Anna Chylińska

tel. 22 522 56 00

fax 22 522 56 03

e-mailsekretariatDPR@miir.gov.pl

Zadania Departamentu

Departament Polityki Przestrzennej odpowiada za:

  1. opracowywanie rozwiązań systemowych i propozycji przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie krajowej polityki przestrzennej, w tym realizację i monitorowanie komponentów przestrzennych strategii i programów;
  2. stwierdzanie zgodności planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju;
  3. udział w procesie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich;
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zażaleń na postanowienia wojewody w sprawie uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w zakresie zgodności z ustaleniami odpowiednich zadań rządowych;
  5. organizację, koordynację i monitorowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych „zagospodarowanie przestrzenne”;
  6. inicjowanie i wspieranie badań, studiów, programów i projektów pilotażowych w zakresie planowania przestrzennego, w tym realizację projektów w ramach PO WER, mających na celu zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie gospodarowania przestrzenią;
  7. realizację zadań związanych z koordynacją współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  8. koordynację udziału i reprezentowanie strony polskiej, w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi oraz innymi państwami, w zakresie wymiaru terytorialnego polityki rozwoju, planowania przestrzennego i spójności terytorialnej;
  9. zapewnienie obsługi Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.12.2018 11:57 Magdalena Gawlas
Pierwsza publikacja:
20.12.2018 11:57 Magdalena Gawlas