W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Grupa robocza ds. relacji z osobami świadczącymi pracę

Grupa robocza do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę koncentruje swoje działania wokół dwóch zagadnień: pracy przymusowej, w tym ryzyka wystąpienia zjawiska pracy przymusowej w działalności przedsiębiorstw oraz promowania bezpiecznych i zrównoważonych środowisk pracy.

 

Koordynatorem grupy roboczej jest Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (odpowiedzialny za opisane poniżej zadania 1 i 2), Ministerstwo Sprawiedliwości (zadanie 1) oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (zadanie 3).

 

1. Opracowaliśmy projekt definicji pracy przymusowej

Przy zaangażowaniu szerokiego grona ekspertów – m.in. teoretyków i praktyków prawa,  przedstawicieli organów ścigania, jak i organizacji na co dzień pomagających ofiarom handlu ludźmi opracowaliśmy projekt definicji pracy przymusowej.

Pracą lub usługami o charakterze przymusowym jest świadczenie pracy lub usług w warunkach wykorzystania, wykonywane pod wpływem przymusu wynikającego z przemocy, groźby, pozbawienia wolności, żądania odpracowania długu, zatrzymania dokumentu tożsamości, dokumentu podróży lub dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP, niewypłacenia wynagrodzenia, a także z innego rażącego naruszenia praw pracownika.

Proponowane brzmienie zostało rekomendowane Ministerstwu Sprawiedliwości do rozpatrzenia jako uzupełnienie definicji handlu ludźmi z art. 115 § 22 Kodeksu Karnego.  

 

2. Opracowaliśmy poradnik dla przedsiębiorców i innych podmiotów pt. „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”

Publikacja zawiera zestaw narzędzi i rekomendacji dla przedsiębiorstw oraz innych organizacji korzystających ze świadczonej pracy w sposób bezpośredni (poprzez zatrudnianie osób) lub pośredni. Celem poradnika jest zapewnienie wsparcia w identyfikowaniu przypadków pracy przymusowej, zapobieganiu i minimalizowaniu ryzyka wystąpienia pracy przymusowej we własnej działalności oraz w łańcuchu dostaw, a także wskazanie, co należy zrobić, jeśli do takiej sytuacji jednak dojdzie.

Praca przymusowa. Poradnik

Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać

Ponadto, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu oraz członkami Grupy Roboczej zorganizowało w dniu 28 października 2020 r. 3,5 godzinny warsztat online, w czasie którego swoim doświadczeniem i wskazówkami podzielili się eksperci, praktycy z firm oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie i ściganie pracy przymusowej. Nie tylko zaprezentowali poszczególne narzędzia oraz udzielili szereg praktycznych wskazówek, jak wdrożyć narzędzie w sposób najbardziej efektywny i wykorzystujący ich pełen potencjał.
Nagranie z warsztatu można obejrzeć na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz poniżej, w sekcji video.

 

Ulotki na temat pracy przymusowej:

 

3. Finalizowane są prace nad publikacją na temat roli współczesnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w polityce CSR firm  

Finalizujemy prace nad publikacją „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy” , który będzie zawierał zestaw rekomendacji dla przedsiębiorstw jak łączyć politykę CSR oraz działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, tak by sprostać wyzwaniom dla pracodawców związanym m.in. z wypaleniem zawodowym, stresem w pracy, kwestiami równości i niedyskryminacji czy przeciwdziałaniem mobbingowi. Podręcznik będzie zawierał uniwersalną bazę dobrych praktyk stosowanych przez firmy, które dotyczą takich zagadnień jak: poprawa psychospołecznego środowiska pracy, poprawa równowagi praca – życie osobiste,  rozwiązania na rzecz wspierania grup szczególnie wrażliwych, promocja zdrowia wśród pracowników oraz identyfikacja, ograniczanie i eliminacja ryzyk dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Materiały

Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać
Praca​_przymusowa​_Poradnik​_jak​_ją​_rozpoznać​_i​_jej​_przeciwdziałać.pdf 1.56MB
Ulotka dwustronna z miejscem na wpisanie informacji, jak w firmie zgłosić podejrzenie pracy przymusowej
Praca-przymusowa-ULOTKA2s-PL-Interactive.pdf 0.13MB
Ulotka dwustronna, kolorowa, z miejscem na wpisanie informacji, jak w firmie zgłosić podejrzenie pracy przymusowej
Praca-przymusowa-ULOTKA2s-PL-Kolor-Interactive.pdf 0.13MB
Ulotka jednostronna
Praca-przymusowa-ULOTKA1s-PL.pdf 0.04MB
Ulotka jednostronna, kolorowa
Praca-przymusowa-ULOTKA1s-PL-Kolor.pdf 0.04MB

Wideo

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.11.2020 12:35 Katarzyna Dinst
Pierwsza publikacja:
17.04.2019 13:33 Emilia Chmiel