W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program dla Śląska

Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ogłoszony został przez Premiera Mateusza Morawieckiego 21 grudnia 2017 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiedzialne jest za koordynację wdrażania Programu.

Cele Programu

Głównym celem Programu dla Śląska jest doprowadzenie do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Program realizuje ponadto sześć celów szczegółowych:

Cel 1: Wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie.

Cel 2: Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu.

Cel 3: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.

Cel 4: Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej.

Cel 5: Wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce.

Cel 6: Poprawa warunków rozwojowych miast woj. śląskiego.

Wartość Programu oraz zaangażowane środki

W chwili ogłoszenia, Program zawierał 73 przedsięwzięcia o szacowanej wartości 44 mld zł. Po ostatniej aktualizacji w październiku 2019 r. Program liczy już 116 przedsięwzięć, których wartość szacowana jest na 62 mld zł. Z tej kwoty, 48 mld zł to środki, które już pracują w gospodarce (stan na koniec II kwartału 2019 r). Liczba realizowanych przedsięwzięć, a także skala zaangażowanych środków czynią z Programu dla Śląska największe przedsięwzięcie w historii polityki regionalnej w Polsce.

Koordynacja działań

Sprawne wdrażanie Programu możliwe jest dzięki dobrej współpracy międzyresortowej oraz administracji na poziomie centralnym z partnerami regionalnymi. Za koordynację działań na poziomie krajowym odpowiada Rada Wykonawcza ds. Programu dla Śląska. W skład Rady wchodzą: przedstawiciele kluczowych resortów, agencji rządowych (NFOŚiGW, NCBiR, PFR), Wojewoda Śląski oraz partnerzy regionalni (Marszałek Województwa, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz przedstawiciele stron pracodawców i związków zawodowych skupionych w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego).

Na poziomie regionalnym za koordynację działań odpowiada Komitet Sterujący „Program dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim. Do zadań Komitetu należy m.in. opracowywanie kwartalnych raportów monitorujących.

Kalendarium dotychczasowych wydarzeń:

  • 10 października 2019 r. – Konferencja z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz przyjęcie nowych przedsięwzięć

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/program-dla-slaska--nowe-przedsiewziecia-dodatkowe-fundusze

  • 2-3 października 2019 r. – Kongres Programu dla Śląska. Nowoczesność i tożsamość regionu

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/program-dla-laska-nabiera-tempa-trwa-kongres-w-katowicach

  • 28-29 września 2019 r. – Hackathon „Hackuj dla Śląska” w Fabryce Porcelany w Katowicach

https://www.facebook.com/events/2553888411513019/

  • 28 czerwca 2019 r. – Konferencja prezentująca wyniki naboru wniosków w ramach działania 1.7 POIiŚ 2014-20 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/program-dla-slaska-jest-strategia-sa-efekty

  • 15 maja 2019 r. – XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach – dyskusja o Programie dla Śląska

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/11-europejski-kongres-gospodarczy-za-nami

  • 19 września 2018 r. – Konferencja Programu dla Śląska z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego – stan realizacji po blisko roku funkcjonowania Programu

https://archiwum.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/plan-dla-slaska-drogi-lokalne-dostepnosc-plus-minister-kwiecinski-w-wojewodztwie-slaskim/

  • 21 grudnia 2017 r. – Ogłoszenie Programu dla Śląska w Katowicach

https://archiwum.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/program-dla-slaska-dobrze-ulokowana-inwestycja/

 

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Dotychczasowe efekty wdrażania Programu dla Śląska dostępne są również w poniższej broszurze informacyjnej. Ponadto informacje dotyczące Programu, publikowane są na bieżąco na stronie Programu dla Śląska

Materiały

Program dla Śląska - dokument
Program​_dla​_Slaska.pdf 1.76MB
Program dla Śląska. Stan realizacji po I półroczu 2019 r.
Broszura​_PdS​_FINAL.pdf 1.22MB
Lista nowych przedsięwzięć w Programie dla Śląska
Lista​_przedsiewziec​_wlaczanych​_do​_PdS.pdf 0.48MB

Wideo