W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący funkcjonowania fontann różnego typu, zespołów fontann w formie parków fontann, instalacji wodnych typu ”dry plaza” oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz zagrożeń związanych z korzystania z powyższych obiektów

26.05.2021

komunikat_GIS

Główny Inspektor Sanitarny informuje, iż rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie wprowadza zakazu w zakresie funkcjonowania fontann różnego typu, zespołów fontann w formie parków fontann, instalacji wodnych typu ”dry plaza” oraz tężni ulicznych.

Skażenie wody i aerozolu wodnego wytwarzanego przez różne typy fontann (jeśli woda w nich podlega dezynfekcji związkami chloru) w praktyce jest nikłe (SARS-CoV-2 cechuje się znaczną podatnością na działanie dezynfekcyjne związków chloru).

Dezynfekcja wody w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości mikrobiologicznej, nie tylko z uwagi na SARS-CoV-2 – jest szczególnie istotna w fontannach o zamkniętym obiegu wody i w instalacjach typu „dry-plaza”, w których z góry zakłada się możliwość korzystania przez odwiedzających z zabawy lub ochłodzenia wodą.

Szczególną uwagę należy zwrócić również na urządzenia i atrakcje wytwarzające aerozol wodny, gdyż z ich funkcjonowaniem wiąże się ryzyko występowania i namnażania w instalacji wodnej bakterii z rodzaju Legionella. Przeciwdziałanie zakażeniom powodowanym przez bakterie Legionella sp., wymaga utrzymywania w wodzie w powyższych urządzeniach stężenia wolnego chloru na poziomie wyższym niż w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wodzie w nieckach basenowych (w odniesieniu do tego rodzaju obiektów na pływalniach - min. 0,7 mg/l[1]). Ryzyko pojawienia się bakterii Legionella sp. w instalacji wodnej wzrasta w sytuacji wydłużonego przestoju lub ograniczonej eksploatacji urządzenia[2].

Ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2 w przypadku uruchomienia fontann różnego typu i zespołów fontann, instalacji wodnych typu ”dry plaza”, tężni ulicznych, wynika przede wszystkim z licznego gromadzenia się ludzi wokół powyższych obiektów i utrudnionej możliwości utrzymywania dystansu społecznego.

W przypadku korzystania z maseczki w trakcie odpoczynku w miejscach, w których jest wytwarzany aerozol wodny, nie należy dopuszczać do jej zawilgocenia. Wilgotna maseczka utrudnia oddychanie, a ponadto nie spełnia swojej roli ochronnej.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.)

[2] Zakres podstawowych działań technicznych dla m.in. fontann znajdą Państwo w Zaleceniach dotyczących ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

{"register":{"columns":[]}}