W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat w sprawie organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu w budynkach, lokalach lub pomieszczeniach

laboratory test tubes

Zgodnie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej[1] Główny Inspektor Sanitarny został zobowiązany do organizacji międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych[2].

Do udziału w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych w zakresie średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynków, lokali lub pomieszczeń, zleconych zgodnie z art. 23d ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe[3], przez zbywcę lub wynajmującego budynek, lokal lub pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi, organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego zostały dopuszczone laboratoria:

  1. Pracownia Badań Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Laboratorium Centrum Wodne SGGW, ul. Jana Ciszewskiego 6, 02-766 Warszawa.
  2. Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczych w Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
  3. MED-FIZ Sp. z o.o., al. Armii Krajowej 220, 43-300 Bielsko-Biała.
  4. ACTE Sp. z o.o., ul. Krańcowa 49, 02-493 Warszawa.
  5. JARS S.A., ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

Informacje dotyczące trybu przeprowadzenia międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych zostaną udostępnione uczestnikom porównań na stronie internetowej http://www.clor.waw.pl/ogloszenia/porownania-miedzylaboratoryjne.html.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy laboratoria, które posiadają system zapewnienia jakości wykonywanych badań, wyposażenie, warunki lokalowe i środowiskowe zapewniające prawidłowość dokonywania pomiarów uczestniczą w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych na własny koszt.

 

Warunkiem uczestnictwa w pomiarach porównawczych jest wniesienie opłaty do dnia 30 października 2020 r. w wysokości oraz na rachunek wskazany w Informacji dotyczącej porównań.

Pliki do pobrania:

[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 1593, z późn. zm.

[2] Pierwsze międzylaboratoryjne pomiary porównawcze Główny Inspektor Sanitarny organizuje we wrześniu 2020 r. kolejne we wrześniu 2022 r. oraz 2024 r.

[3] Dz. U. poz. 1792, z późn. zm.

Materiały

Harmonogram miedzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych
Harmonogram​_miedzylaboratoryjnych​_pomiarów​_porównawczych.docx 0.17MB
Formularz zgłoszeniowy
Formularz​_zgłoszeniowy.doc 0.18MB
Informacje dotyczące porównań
Informacje​_dotyczące​_porównań.docx 0.03MB
Raport LP z pomiarów
Raport​_LP​_z​_pomiarów.xls 0.04MB