W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat w sprawie zorganizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego 19 szkoleń on line na temat zagadnień związanych z narażeniem na radon w budynkach, lokalach, pomieszczeniach, przeznaczonych na pobyt ludzi, w terminie do 15 grudnia 2021 r.

28.09.2021

komunikat_GIS

Zgodnie z art. 23e ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe[1], Państwowa Inspekcja Sanitarna udziela porad i informacji w zakresie narażenia na radon w pomieszczeniach oraz związanych
z narażeniem na radon zagrożeń dla zdrowia, na temat znaczenia przeprowadzania pomiarów radonu oraz na temat dostępnych środków technicznych służących ograniczeniu występujących stężeń radonu.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 15 września 2021 r., został wyłoniony Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra. med. J. Nofera z siedzibą w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, jako podmiot, który przeprowadzi szkolenia on line na temat zagadnień związanych z narażeniem na radon w budynkach, lokalach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zgodnie z umową, Wykonawca przeprowadzi 19 szkoleń on line dla co najmniej 1000 osób -
w terminie do 15 grudnia 2021 r. Zapisy na szkolenia będą możliwe od 4 października 2021 r.

Szkolenia on line kierowane są do przedstawicieli:

  1. podmiotów, u których w wyniku przeprowadzonych pomiarów średniorocznego stężenia radonu
    w budynku, stwierdzono przekroczenie poziomu odniesienia tj. 300 Bq/m3 - 343 podmioty (woj. dolnośląskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, opolskie);
  2. podmiotów znajdujących się na terenach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia (Dz. U. poz. 1139);
  3. stacji sanitarno-epidemiologicznych;
  4. przedstawicieli innych podmiotów, niż wymienionych w pkt 1 i 2, u których przeprowadzono pomiary średniorocznego stężenia radonu w budynku.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Jednodniowe szkolenie on line obejmuje wykłady- co najmniej 2 godziny (45 minut
1 godzina) oraz panel dyskusyjny - co najmniej 1 godzina (60 minut), z możliwością przedłużenia szkolenia o 1 godzinę (60 minut), w razie pytań uczestników lub potrzeby wyjaśnienia dodatkowych zagadnień;

Zagadnienia omawiane podczas szkoleń on line:

1) obowiązujące regulacje prawne dotyczące aspektów związanych z radonem;

2) krótkie informacje dotyczące radonu - m.in. w jaki sposób radon może przedostawać się do budynku;

3) informacje dotyczące celu i znaczenia przeprowadzania pomiarów radonu;

4) rozbudowane, przystępne informacje dotyczące zagrożeń zdrowotnych w związku z występowaniem radonu, w podwyższonych wartościach, na organizm człowieka, w tym zagrożenia zdrowotne dla osób palących oraz niepalących;

5) informacje dotyczące minimalizacji zagrożeń w związku z podwyższonymi wartościami średniorocznego stężenia radonu w budynku wraz ze wskazaniem prostych i niskokosztowych metod zmniejszenia stężenia radonu w pomieszczeniach.

Informacje dotyczące zapisów na szkolenia dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://szkola.imp.lodz.pl/index.php/szkolenia-radon/

Więcej informacji o szkoleniach można uzyskać kontaktując się z Instytutem Medycyny Pracy:

tel.: (42) 6314 680

e-mail: szkolenia@imp.lodz.pl

Harmonogram szkoleń:

Październik 2021 r.

26 października godz. 10.00

27 października godz. 10.00          

29 października godz. 10.00          

Listopad 2021 r.

3 listopada godz. 10.00      

5 listopada godz. 10.00      

8 listopada godz. 10.00      

10 listopada godz. 10.00    

15 listopada godz. 10.00    

17 listopada godz. 10.00    

19 listopada godz. 10.00    

22 listopada godz. 10.00    

24 listopada godz. 10.00    

26 listopada godz. 10.00    

29 listopada godz. 10.00    

Grudzień 2021 r.

1 grudnia godz. 10.00         

3 grudnia godz. 10.00         

6 grudnia godz. 10.00         

8 grudnia godz. 10.00

10 grudnia godz. 10.00

           


[1] Dz.U. z 2021 r. poz. 623, z późn. zm.

{"register":{"columns":[]}}