W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w budynkach

Laboratory glassware on color background

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej[1] nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek[2] prowadzenia działań mających na celu identyfikację terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeńw znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia tj. 300 Bq/m3.

Pomiary średniorocznego stężenia radonu[3], mające na celu identyfikację terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia tj. 300 Bq/m3, są realizowane na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez ACTE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000043932, NIP: 851-25-17-207.  
ACTE sp. z o.o. została wyłonioną, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, do realizacji ww. zadania w okresie od 2020 r. do 2023 r.

Pomiary średniorocznego stężenia radonu powinny być wykonane w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku m.in. w budynkach użyteczności publicznej m.in. tj. szkoła, przedszkole, żłobek, oraz budynkach zamieszkania zbiorowego m.in. tj. dom dziecka, dom pomocy społecznej, internat, dom studencki.

ACTE sp. z o.o. została zobowiązana w pierwszej kolejności do wykonania pomiarów
w ww. budynkach znajdujących się na terenach wskazanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń
w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia[4]
.

 

[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 1593 z poźn. zm.

[2] Art. 23e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 z poźn. zm.

[3] Średnioroczne stężenie radonu - wartość stężenia radonu oszacowaną na podstawie pomiarów tego stężenia w okresie nie krótszym niż jeden miesiąc, odpowiadającą średniemu stężeniu radonu w powietrzu w okresie roku kalendarzowego - art. 3 pkt 47a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe

[4] Dz. U. z 2020 r. poz. 1139

{"register":{"columns":[]}}