W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny przypomina

02.04.2021

środki_do_dezynfekcji

Środki do dezynfekcji rąk udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą posiadać odpowiednie pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót wydawane na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2231 z późn. zm.) przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkty biobójcze, obecne na rynku, na które zostało wydane odpowiednie pozwolenie, stosowane zgodnie z przeznaczeniem i w sposób określony przez producenta są produktami bezpiecznymi, posiadającymi udowodniony sposób działania. Pozwolenia na ww. produkty wydawane są na bieżąco a ich dostępność jest dostosowana do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 przedmiotowej ustawy, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych. Wykaz ten, obejmujący między innymi produkty do dezynfekcji rąk jest na bieżąco aktualizowany i dostępny na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze w dwóch załącznikach wynikających z rodzaju udzielonych pozwoleń. Wpisu do Wykazu Produktów Biobójczych i zmian wpisów z urzędu, na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych dokonuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zgodnie z ustawą o produktach biobójczych oznakowanie opakowania produktu biobójczego powinno zawierać m.in.: numer pozwolenia, postać produktu, jego przeznaczenie i sposób stosowania, czas niezbędny do przeprowadzenia właściwego procesu dezynfekcji, a także wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego stosowania.

Ponadto należy pamiętać, że oprócz produktów biobójczych zawartych w powyższym wykazie, na rynku dostępne są również środki do dezynfekcji skóry, które jako produkty lecznicze (leki) dostępne są tylko w aptekach.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się wirusa. W sytuacji, gdy dostęp do wody i mydła jest utrudniony, środki do dezynfekcji rąk, na które zostało wydane odpowiednie pozwolenie stanowią główny i odpowiedni sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.”