W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie bezpiecznej realizacji wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w toku kadencji i referendów lokalnych rekomendowanych do przeprowadzenia od drugiej dekady czerwca 2021 r.

28.05.2021

 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie bezpiecznej realizacji wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w toku kadencji i referendów lokalnych
rekomendowanych do przeprowadzenia od drugiej dekady czerwca 2021 r.

Warszawa, 27.05.2021 r.

1. Informacja o wyborach w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Pomimo spadku liczby przypadków COVID-19 w Polsce trwa wprowadzony 20 marca 2020 r. stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.  

Aby zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa zdrowotnego w populacji, pozwalający na uniknięcie kolejnych przypadków zakażeń nadal przestrzegane muszą być zasady reżimu sanitarnego.

Przeprowadzenie wyborów powinno odbyć się w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  i/lub innych przepisów szczegółowych.

W związku z trwającą epidemią niniejsze wytyczne dla obywateli i organizatorów wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w toku kadencji i referendów lokalnych, mają na celu realizację wyborów w sposób bezpieczny, zmniejszający do minimum ryzyko zakażenia uczestników koronawirusem.


2. Rekomendacje dla obywatela

2.1. Procedura głosowania

 • Każdy obywatel przebywając na terenie lokalu wyborczego, przez cały czas pobytu w lokalu, musi mieć osłonięte maseczką usta i nos.
 • Wchodząc na teren lokalu wyborczego obywatel powinien zdezynfekować ręce lub mieć ze sobą i założyć czyste rękawiczki jednorazowe, które przy wyjściu z lokalu powinien wyrzucić do najbliższego kosza.
 • Zarówno przed lokalem jak i wewnątrz lokalu należy zachowywać dystans wynoszący min. 1,5 m między osobami.
 • Głosować należy tylko w wyznaczonych miejscach lokalu.
 • Zaleca się okazywanie dowodu osobistego bez przekazywania dokumentu członkowi komisji.
 • Dozwala się krótkotrwałe uchylenie maseczki podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania.

2.2. Informacja o działaniach podjętych dla zabezpieczenia lokali

 • Każdy z lokali zostanie zdezynfekowany przed rozpoczęciem procedury głosowania.
 • W trakcie głosowania lokal będzie regularnie wietrzony.
 • Członkowie komisji wyborczych zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 • Lokale będą wyposażone w środki do dezynfekcji (min. 60% alkoholu) do użycia przez głosujących.

3. Informacja dla organizatorów i członków komisji wyborczych

3.1. Członkowie komisji wyborczych i osoby wspierające prace komisji

 • Członkowie komisji wyborczych i osoby wspierające prace komisji są zdrowi w czasie pracy przy realizacji wyborów, bez objawów sugerujacych chorobę zakaźną.
 • W czasie realizacji zadań członkowie komisji wyborczych i osoby wspierające prace komisji nie są objęci obowiązkiem izolacji lub kwarantanny.
 • Rekomenduje się przy wyborze członków komisji wyborczych i osób wspierających prace komisji preferowanie osób zaszczepionych pełnym cyklem szczepienia min. 14 dni przed przystąpieniem do pracy lub takich, które są uodpornione w wyniku przebycia choroby.
 • Rekomenduje się, aby członkami komisji odrębnych były osoby  pracujące w danym zakładzie.

3.2. Przygotowanie lokalu i jego otoczenia

 • Rekomenduje się wybieranie możliwie jak największych pomieszczeń
  do przeprowadzenia wyborów. Preferowane są m.in.: hale sportowe, sale gimnastyczne oraz miejsca łatwe do dezynfekcji.
 • Zaleca się sprawdzenie terminów wykonania kontroli czystości poszczególnych elementów instalacji wentylacyjnych i zweryfikowanie aktualności przeglądów instalacji.  
 • Zaleca się przestrzeganie zasady przynajmniej 10-krotnej wymiany powietrza
  w pomieszczeniach pracy komisji:
  • w budynkach bez mechanicznej instalacji wentylacyjnej pomieszczenie powinno być regularnie wietrzone: okresowo w ciągu dnia pracy (10 minut wietrzenia co 1 godzinę) oraz co najmniej 2 godziny przed przystąpieniem komisji do pracy,
  • w budynkach z mechaniczną instalacją wentylacyjną wywiewną, grawitacyjną, zalecana jest stała jej praca.
 • Zaleca się gruntowną dezynfekcję lokalu najpóźniej dzień przed wyborami i po wyborach. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przed wyborami lokal powinien zostać zabezpieczony, aby nikt w nim nie przebywał do momentu rozpoczęcia głosowania.
 • Podczas stosowania preparatów do dezynfekcji pomieszczeń niezbędne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać czasu niezbędnego do zadziałania preparatu i czasu wietrzenia pomieszczeń.
 • Rekomenduje się przestrzeganie zasady, aby w jednym lokalu pracowała wyłącznie jedna komisja.
 • Rekomenduje się unikania dotykania klamek przez głosujących poprzez otwarcie wszystkich drzwi w lokalu.
 • Zaleca się umieszczenie podajników z preparatem do dezynfekcji rąk: przy wejściu do lokalu, przy stanowisku komisji wyborczej i przy punktach głosowania.
 • Konieczne jest przygotowanie stanowisk pracy komisji z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowych odstępów pomiędzy osobami wchodzącymi w skład komisji. W celu oddzielenia stanowisk pracy członków komisji dla zapewnienia bezpiecznej odległości zaleca się:
  • ustawienie wolnych biurek między poszczególnymi stanowiskami pracy, lub
  • zamontowanie między stanowiskami barier wykonanych z nieprzepuszczalnego materiału  (np.: folii). Górna krawędź bariery powinna znajdować się na wysokości co najmniej 1 m powyżej strefy oddychania pracownika.
 • Rekomenduje się dezynfekcję górnej części urny wyborczej, kabin do głosowania oraz artykułów piśmienniczych piszących nie rzadziej niż co 2 godz.
 • Rekomenduje się wydzielenie oddzielnych toalet dla obywateli i członków komisji.
 • Zaleca się udostępnienie w widocznym miejscu instrukcji: prawidłowego mycia
  i dezynfekcji rąk, wkładania i zdejmowania maseczki, zdejmowania rękawiczek. Linki do instrukcji umieszczone są w ostatniej części dokumentu.
 • Rekomenduje się wywieszenie plakatów informujących o zasadach zachowania
  w lokalu wyborczym (maseczka, dezynfekowanie rąk, dystans).
 • Rekomenduje się wywieszenie plakatu przed wejściem, informującego o maksymalnej liczbie osób mogącej przebywać na terenie lokalu wyborczego w tym samym czasie.
 • Rekomenduje się zapewnienie zachowania przynajmniej 1,5  metrowych odstępów pomiędzy osobami oczekującymi przed lokalem.

3.3. Procedura głosowania

 • Każdy z członków komisji zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa maseczką
  w trakcie całego dnia pracy oraz dbanie o częstą dezynfekcję rąk, nie rzadziej niż co
  1 godzinę. Zaleca się zapewnienie członkom komisji zapasowych maseczek oraz jednorazowych rękawiczek.
 • Podczas całego czasu pracy, członkowie komisji powinni zachować 1,5 m odstępu pomiędzy sobą i obywatelami.
 • Członkowie komisji i wyznaczone przez organizatora osoby powinny czuwać nad przestrzeganiem przez obywateli:
 • zasad związanych z określoną liczbą osób mogących w tym samym czasie przebywać na terenie lokalu,
 • osłaniania ust i nosa maseczką w trakcie pobytu w lokalu,
 • dezynfekcji rąk przy wejściu do lokalu.

3.4. Liczenie głosów

 • Liczenie głosów powinno się odbywać w możliwie jak największych pomieszczeniach z możliwością ich regularnego bądź stałego wietrzenia.
 • Osoby uczestniczące w procedurze liczenia głosów powinny przez cały czas mieć  osłonięte usta i nos maseczką. Podczas liczenia głosów, każdy z członków komisji powinien mieć założone rękawiczki.

Przed i po liczeniu głosów należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekować.

4. Instrukcje