W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Poniżej przedstawiamy linki, pod którymi znajdą Państwo opublikowane wytyczne.

Happy man working on laptop

Ministerstwo Zdrowia

Zasady zlecania testów na koronawirusa (23.09.2020)
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-zlecania-testow-na-koronawirusa


Dodatkowe obostrzenia w powiatach z największym przyrostem zakażeń (06.08.2020)
https://www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zakazen


Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich (25.06.2020)
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-mz-i-gis-dotyczace-zasad-bezpieczenstwa-epidemiologicznego-podczas-wyborow-prezydenckich


Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 (Aktualizacja 05.05.2020)
https://www.gov.pl/web/zdrowie/stanowisko-kk-w-dziedzinie-medycyny-rodzinnej-dotyczace-przeprowadzania-badan-bilansowych-u-dzieci-w-czasie-trwania-pandemii-covid-19


Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 (17.04.2020)
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów (10.03.2020)
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ (10.03.2020)
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej (16.09.2020)
https://www.gov.pl/web/edukacja/aktualizacja-wytycznych-men-mz-gis-dla-szkol-oraz-zalecen-dla-dyrektorow-szkol-ze-stref-zoltej-i-czerwonej


Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii


Bezpieczny powrót do szkół – samorządy i dyrektorzy gotowi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego – konferencja prasowa w MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol--samorzady-i-dyrektorzy-gotowi-na-rozpoczecie-nowego-roku-szkolnego--konferencja-prasowa-w-men


Zamów środki ochrony dla swojej szkoły
https://www.gov.pl/web/edukacja/srodki-ochrony-dla-szkol 


Zalecenia dla szkoły znajdującej się w strefie żółtej i czerwonej
Zalecenia dla szkoły znajdującej się w strefie żółtej i czerwonej


Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2


Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-akty-prawne-1-wrzesnia


Jak organizować kształcenie w czasie epidemii - zalecenia dla dyrektorów szkół (12.08.2020 r.)
https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow


Do 25 dzieci w grupie przedszkolnej – aktualizacja wytycznych GIS (03.07.2020)
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-2-lipca


Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku (29.05.2020)
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz


Wytyczne GIS, MZ i MEN (Aktualizacja 15.05.2020)
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wytyczne-gis-mz-i-men


Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS (15.05.2020)
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis


Co ze szkołami do wakacji? (13.05.2020)
https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji


Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (04.05.2020)
https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men


Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli (30.04.2020)
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli


Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek ze stref czerwonej i żółtej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zalecenia-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek-ze-stref-czerwonej-i-zoltej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa? (09.04.2020)
https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa2

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wytyczne dla muzeów, bibliotek, organizatorów wydarzeń kulturalnych oraz uczelni artystycznych – aktualizacja (04.09.2020)
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-muzeow-bibliotek-organizatorow-wydarzen-kulturalnych-oraz-uczelni-artystycznych--aktualizacja


Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-muzeow-galerii-sztuki-oraz-innych-instytucji-kultury-dzialajacych-w-obszarze-polityki-pamieci-i-ochrony-dziedzictwa2


Kina plenerowe i samochodowe
https://www.gov.pl/web/kultura/kina-plenerowe-i-samochodowe


Muzea i galerie sztuki
https://www.gov.pl/web/kultura/muzea-i-galerie-sztuki


Instytucje artystyczne
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-artystyczne


Domy, centra i ośrodki kultury
https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury


Księgarnie
https://www.gov.pl/web/kultura/ksiegarnie


Biblioteki
https://www.gov.pl/web/kultura/biblioteki


Wytyczne dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce


Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce


Polska w żółtej strefie. Wydarzenia kulturalne z 25 proc. widownią w obu strefach

https://www.gov.pl/web/kultura/polska-w-zoltej-strefie-wydarzenia-kulturalne-z-25-proc-widownia-w-obu-strefach


 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacje dla władz uczelni (02.09.2020)
https://www.gov.pl/web/nauka/organizacja-ksztalcenia-w-nowym-roku-akademickim-rekomendacje-dla-wladz-uczelni


Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni (18.05.2020)
https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni


Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN (14.05.2020)
https://www.gov.pl/web/nauka/stopniowe-znoszenie-ograniczen-w-dzialalnosci-uczelni-i-instytutow-pan


Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach (14.05.2020)
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem (05.04.2020)
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem


Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy (12.03.2020)
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-doktorantow-i-pracownikow-nauki-powracajacych-z-zagranicy


Wytyczne MNiSW, w konsultacji z GIS, dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19 (12.03.2020)
https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-mnisw-w-konsultacji-z-gis-dotyczace-zapewnienia-bezpiecznych-warunkow-zakwaterowania-w-domach-studenckich-w-trakcie-epidemii-covid-19

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Złagodzone wytyczne GIS dla żłobków (05.06.2020)
https://www.gov.pl/web/rodzina/zlagodzone-wytyczne-gis-dla-zlobkow


Po 24 maja możliwe otwarcie placówek dziennego pobytu. Słowo klucz – bezpieczeństwo (20.05.2020)
https://www.gov.pl/web/rodzina/po-24-maja-mozliwe-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu-slowo-klucz–bezpieczenstwo


Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (30.04.2020)
https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3


Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów żłobków
https://www.gov.pl/web/rodzina/aktualne-wytyczne-gis-dla-dyrektorow-przedszkoli


Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/aktualne-rekomendacje-i-instrukcje-dla-domow-pomocy-spolecznej


 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych – aktualizacja (27.05.2020)
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08052020-r


Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów (16.04.2020)
https://www.gov.pl/web/gis/zagrozenie-covid-19--informacja-dla-rolnikow-plantatorow2


Targowiska i bazary – zalecenia GIS (25.03.2020)
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/targowiska-i-bazary–zalecenia-gis

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Baseny i sauny (01.09.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny


Stacje paliw (18.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/stacje-paliw


Rehabilitacja (18.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja


Zakłady przemysłowe (18.08.2020)

https://www.gov.pl/web/rozwoj/zaklady-przemyslowe


Sklepy meblowe i budowlane (18.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane


Biblioteki (Aktualizacja 18.08.2020) 
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki


Salony fryzjerskie (13.08.2020)

https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-fryzjerskie


Salony kosmetyczne (13.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-kosmetyczne


Campingi (13.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/campingi


Solaria (13.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/solaria


Salony piercingu (13.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-piercingu


Salony tatuażu (13.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-tatuazu


Salony masażu (13.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-masazu


Zakłady pogrzebowe (13.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/zaklady-pogrzebowe


Kierowcy taksówek (13.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/kierowcy-taksowek


Obiekty wielofunkcyjne (13.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/obiekty-wielofunkcyjne


Spotkania biznesowe, szkolenia, konferencje i kongresy (12.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy


Targi (12.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi


Siłownie i kluby fitness (12.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness


Centra handlowe (12.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe


Sale zabaw (12.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/sale-zabaw


Urzędy i instytucje państwowe (12.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/urzedy-i-instytucje-panstwowe


Biura (12.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biura


Branża spożywcza i logistyka (12.08.2020)

https://www.gov.pl/web/rozwoj/branza-spozywcza-i-logistyka


Usługi kurierskie (12.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/uslugi-kurierskie


Hotele i inne miejsca noclegowe (11.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe


Gastronomia (11.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia


Wesela, przyjęcia (11.08.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/wesela-przyjecia


Parki rozrywki (01.06.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/parki-rozrywki


4. etap odmrażania polskiej gospodarki – przygotowujemy wytyczne dot. eventów, ślubów i parków rozrywki (22.05.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/4-etap-odmrazania-polskiej-gospodarki–przygotowujemy-wytyczne-dot-eventow-slubow-i-parkow-rozrywki


Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi (Aktualizacja 22.05.2020)
https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/


Nowa normalność – wytyczne dla branż (29.04.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/nowa-normalnosc–wytyczne-dla-branz


Rekomendacje dla rzeczoznawców majątkowych na czas pandemii koronawirusa (17.04.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/rekomendacje-dla-rzeczoznawcow-majatkowych


Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (11.03.2020)
https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa


Postępowanie w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników obiektów logistycznych
https://www.gov.pl/web/rozwoj/branza-spozywcza-i-logistyka


Różnice w regionalnych obostrzeniach dla powiatów czerwonych i żółtych
https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow


Szkoły
https://www.gov.pl/web/rozwoj/szkoly


Pandemia COVID-19: żółte i czerwone strefy – nowe wytyczne dla poszczególnych branż

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pandemia-covid-19-zolte-i-czerwone-strefy--nowe-wytyczne-dla-poszczegolnych-branz


 

Ministerstwo Sportu

Pływalnie i sauny – wytyczne (02.06.2020)
https://www.gov.pl/web/sport/plywalnie-i-sauny—wytyczne


Siłownie i kluby fitness – wytyczne (02.06.2020)
https://www.gov.pl/web/sport/silownie-i-kluby-fitness—wytyczne


Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku (29.05.2020)
https://www.gov.pl/web/sport/bezpieczny-wypoczynek—wytyczne-men-gis-i-mz-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-2020-roku


ETAP III (od 18 maja) – pytania i odpowiedzi (15.05.2020)
https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap—pytania-i-odpowiedzi


Centralne Ośrodki Sportu: Sportowcy trenują w COS w Spale i w Wałczu (15.05.2020)
https://www.gov.pl/web/sport/sportowcy-trenuja-w-cos-w-spale-i-w-walczu


Rusza III etap odmrażania polskiego sportu (13.05.2020)
https://www.gov.pl/web/sport/rusza-iii-etap-odmrazania-polskiego-sportu


Nowa sportowa rzeczywistość – etap od 4 maja 2020 r. – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (04.05.2020)
https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu–etap-od-4-maja-2020-r–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania


II etap – Nowa sportowa rzeczywistość (25.04.2020)
https://www.gov.pl/web/sport/nowa-sportowa-rzeczywistosc


 Aktualne ograniczenia dotyczące obszaru sportu w strefach żółtej i czerwonej

https://www.gov.pl/web/sport/aktualne-ograniczenia-dotyczace-obszaru-sportu-w-strefach-zoltej-i-czerwonej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Egzamin adwokacki i radcowski (29.06.2020)
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-adwokacki-i-radcowski2


Komunikat w sprawie wytycznych GIS dotyczących egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym (26.05.2020)
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wytycznych-gis-dotyczacych-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-terminie-dodatkowym


Komunikat w sprawie wytycznych GIS dotyczących egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym (26.05.2020)
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wytycznych-gis-dotyczacych-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-terminie-dodatkowym


Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów – Tarcza antykryzysowa 3.0 zaczyna obowiązywać (18.05.2020)
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/bezpieczne-przywracanie-normalnej-pracy-sadow–tarcza-antykryzysowa-30-zaczyna-obowiazywac


Zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w zakładach karnych (06.04.2020)
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zaostrzenie-zasad-bezpieczenstwa-w-zakladach-karnych


Ograniczenie odwiedzin we wszystkich zakładach karnych (19.03.2020)
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ograniczenie-odwiedzin-we-wszystkich-zakladach-karnych


Sądy i więzienia – sprawne działania wobec zagrożenia koronawirusem (13.03.2020)
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/sady-i-wiezienia–sprawne-dzialania-wobec-zagrozenia-koronawirusem


Informacja na temat przeciwdziałania zagrożeniu epidemii koronawirusa w placówkach podległych resortowi sprawiedliwości (11.03.2020)
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/informacja-na-temat-przeciwdzialania-zagrozeniu-epidemii-koronawirusa-w-placowkach-podleglych-resortowi-sprawiedliwosci

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zasady dotyczące kwarantanny (04.05.2020)

https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy


Wytyczne dot. sklepów (29.04.2020)
https://www.gov.pl/web/mswia/od-4-maja-otwarte-min-centra-handlowe-i-hotele

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Informacje dla podróżujących
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych


Informacje dla podróżujących (16.05.2020)
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych