W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dopisz się do spisu wyborców

Nie chcesz lub nie możesz głosować w swoim lokalu wyborczym? Chcesz głosować w innym miejscu niż zazwyczaj – tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów – złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Sprawdź, jak to zrobić – przez internet lub w urzędzie.

Do spisu wyborców możesz dopisać się tylko na najbliższe wybory. Jeśli chcesz zmienić miejsce głosowania na stałe – wpisz się do rejestru wyborców.
Wniosek dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzanych w Polsce 13 października 2019 roku.

 

Informacje:

Jeśli chcesz wysłać wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak skorzystać z e-dowodu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane – za pośrednictwem serwisu OBYWATEL.GOV.PL i platformy ePUAP – do urzędu Jeśli jeszcze nie masz skrzynki, założysz ją przy pierwszym logowaniu do e-usług.

Wniosek online możesz złożyć tylko do 8 października. Pamiętaj, że urzędnik nie dopisze cię do spisu wyborców automatycznie. Najpierw musi on odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Koniecznie sprawdź przed wyborami, czy dopisano cię do spisu wyborców. Wniosek zawiera prośbę o powiadomieniu cię na twój adres e-mail o dopisaniu do spisu wyborców. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 3 dni, skontaktuj się z urzędem – na przykład telefonicznie, osobiście lub za pomocą pisma ogólnego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

 • Dla każdego, kto może głosować, czyli:

  • ma skończone 18 lat,
  • posiada prawa wyborcze,
  • chce głosować w innym lokalu wyborczym usytuowanym w gminie, w której mieszka na stałe,
  • chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,
  • nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować. 

  Kto NIE może dopisać się do spisu wyborców ONLINE

  Wniosku online nie możesz wysłać, jeśli jesteś:

  • żołnierzem odbywającym służbę wojskową lub ćwiczenia, 
  • ratownikiem odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, 
  • funkcjonariuszem pełniącym służbę w systemie skoszarowanym.

  W takiej sytuacji skontaktuj się z urzędem gminy w miejscowości skoszarowania lub w miejscowości, w której pełnisz służbę.

  Wniosku online nie możesz także wysłać, jeśli jesteś osobą, która nigdzie nie jest zameldowana i nigdzie nie dopisała się do rejestru wyborców na swój wniosek. W takiej sytuacji skontaktuj się z urzędem gminy, w której chcesz głosować.

  Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:

  • głosować w wyborach (prawo czynne),
  • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).

  Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo- masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:

  • sąd pozbawił praw wyborczych,
  • są ubezwłasnowolnione.
 • Jedną z poniższych rzeczy:

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,
  • podpis kwalifikowany,
  • e-dowód.
  1. Kliknij przycisk Dopisz się do spisu wyborców.
  2. System przekieruje cię na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
  3. Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców.
  4. Po wypełnieniu wniosku system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie sprawdzisz wniosek i podpiszesz go elektronicznie.
  5. Możesz podpisać wniosek za pomocą:
   • profilu zaufanego,
   • dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu),
   • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  6. Potwierdzenie wysłania wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku. 

  Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z tobą: telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę – jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy. 

  Jak ustawisz powiadomienia e-mailowe o nowych wiadomościach na skrzynce ePUAP:

  1. Zaloguj się na swoje konto ePUAP.
  2. Wejdź w Moja skrzynka (prawy górny róg ekranu).
  3. W pasku po lewej stronie wybierz Operacje
  4. Wybierz Ustawienia.
  5. Zaznacz zawsze jako opcję otrzymywania powiadomień.
  6. Zapisz zmiany.

  Teraz o każdej wiadomości z urzędu będziesz informowana/informowany na bieżąco na swój adres e-mail.

  • najwcześniej – w dniu ogłoszenia wyborów,
  • najpóźniej – 5 dni przed wyborami – czyli do 8 października.

  Złóż wniosek jak najwcześniej – więcej informacji znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

  W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza może dopisać cię do spisu wyborców, tylko jeśli:

  • masz zaświadczenie o prawie do głosowania,
  • nie ma cię w spisie, ale możesz udowodnić, że mieszkasz na stałe na terenie danego obwodu głosowania. Urząd gminy potwierdzi, że nie dostał zawiadomienia o tym, że nie masz prawa do głosowania albo jesteś już w spisie wyborców w innym obwodzie,
  • masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz za granicą. Możesz głosować na podstawie ważnego polskiego paszportu. Weź ze sobą również dokument, który potwierdzi, że mieszkasz na stałe za granicą (na przykład kartę pobytu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
  • nie ma cię w spisie dla danego obwodu głosowania, ale jesteś w spisie wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym – jeśli opuścisz takie miejsce przed dniem wyborów. Udowodnij to – na przykład pokazując swój wypis ze szpitala.
 • Do urzędu gminy, w której chcesz głosować.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Pamiętaj! Urzędnik nie dopisze cię do spisu wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Koniecznie sprawdź przed wyborami, czy dopisano cię do spisu wyborców. Wniosek zawiera prośbę o powiadomieniu cię na twój adres e-mail o dopisaniu do spisu wyborców. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 3 dni, skontaktuj się z urzędem – na przykład telefonicznie, osobiście lub za pomocą pisma ogólnego.

  Urzędnik może wpisać cię tylko do jednego spisu – dlatego wykreśli cię ze spisu, w którym jesteś (czyli ze spisu w miejscu twojego zameldowania lub ze spisu, do którego dopisano cię wcześniej na twój wniosek) – ale tylko na czas najbliższych wyborów. Może to potrwać kilka dni. Najpierw musi sprawdzić dane podane przez ciebie we wniosku i skontaktować się z urzędem gminy, który wpisał cię do rejestru wyborców. 

  Niektóre urzędy udostępniają na swoich stronach aplikacje, za pomocą których sprawdzisz, czy jesteś w spisie. Sprawdź, czy twój urząd ma taką aplikację.

  Jeśli nie jesteś w rejestrze wyborców w danej gminie i nie dopisano cię do spisu wyborców, nie zagłosujesz w tej gminie.

  Jeśli twoim zdaniem spis wyborców wymaga korekty, złóż reklamację – pisemnie lub ustnie do protokołu. Urząd rozpatrzy ją w ciągu 2 dni.

  • jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisane do rejestru wyborców – jesteś w rejestrze wyborców gminy właściwej dla aktualnego miejsca zameldowania,
  • jeśli jesteś osobą, która nie jest nigdzie zameldowana i nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – nie ma cię w w żadnym rejestrze wyborców. Nie będzie cię więc w spisie wyborców, który sporządzany jest na podstawie rejestru – na potrzeby każdych wyborów.
 • Jeśli nie możesz skorzystać z tej usługi – weź zaświadczenie o prawie do głosowania. 

  Takie zaświadczenie wyda ci urząd gminy:

  • właściwy dla twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub
  • w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek. 

  Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym:

  • w kraju,
  • za granicą,
  • na polskim statku morskim.

 • Dla każdego, kto:

  • ma skończone 18 lat,
  • ma prawa wyborcze,
  • chce głosować w innym lokalu wyborczym w gminie, w której mieszka na stałe,
  • chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,
  • nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.
    

  Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:

  • głosować w wyborach (prawo czynne),
  • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).

  Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo- masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:

  • sąd pozbawił praw wyborczych,
  • są ubezwłasnowolnione.
 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Napisz go samodzielnie. Uwzględnij w nim swoje:

  • nazwisko,
  • imię albo imiona,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

  Dodatkowo – aby przyspieszyć załatwienie sprawy:

  • jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – możesz podać adres swojego adresu zameldowania,
  • jeśli jesteś osobą, która już składała taki wniosek – możesz podać gminę, która wpisała cię do rejestru wyborców na twój wniosek,
  • jeśli mieszkasz za granicą – możesz podać adres swojego stałego miejsca zamieszkania.
  1. Napisz wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż wniosek w urzędzie gminy, w której chcesz głosować. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.

  Urzędnik może wpisać cię  tylko do jednego spisu – dlatego wykreśli cię ze spisu, w którym jesteś (czyli ze spisu w miejscu twojego zameldowania lub ze spisu, do którego dopisano cię wcześniej na twój wniosek) – ale tylko na czas najbliższych wyborów. Może to potrwać kilka dni. Najpierw musi sprawdzić dane podane przez ciebie we wniosku i skontaktować się z urzędem gminy, który wpisał cię do rejestru wyborców. 

  • najwcześniej – w dniu ogłoszenia wyborów,
  • najpóźniej – 5 dni przed wyborami, czyli do 8 października.

  Złóż wniosek jak najwcześniej – dzięki temu unikniesz kolejek.

  W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza może dopisać cię do spisu wyborców, tylko jeśli:

  • masz zaświadczenie o prawie do głosowania,
  • nie ma cię w spisie, ale możesz udowodnić, że mieszkasz na stałe na terenie danego obwodu głosowania. Urząd gminy potwierdzi, że nie dostał zawiadomienia o tym, że nie masz prawa do głosowania albo jesteś już w spisie wyborców w innym obwodzie,
  • masz polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkasz za granicą. Możesz głosować na podstawie ważnego polskiego paszportu. Weź ze sobą również dokument, który potwierdzi, że mieszkasz na stałe za granicą (na przykład kartę pobytu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
  • nie ma cię w spisie dla danego obwodu głosowania, ale jesteś w spisie wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym – jeśli opuścisz takie miejsce przed dniem wyborów. Udowodnij to – na przykład pokazując swój wypis ze szpitala.
 • W urzędzie gminy, w której chcesz głosować.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Kilka dni. Urzędnik najpierw musi sprawdzić dane podane przez ciebie we wniosku i skontaktować się z urzędem gminy, który wpisał cię do rejestru wyborców. Dopiero wtedy może dopisać cię do spisu wyborców. 

  Możesz sprawdzić w urzędzie gminy, czy dopisano cię do spisu wyborców. Możesz to zrobić między 21. a 8. dniem przed wyborami. Jeśli twoim zdaniem spis wyborców wymaga korekty, złóż reklamację – pisemnie lub ustnie do protokołu. Urząd rozpatrzy ją w ciągu 2 dni.

 • Jeśli nie możesz skorzystać z tej usługi – weź zaświadczenie o prawie do głosowania. 

  Takie zaświadczenie wyda ci urząd gminy: 

  • właściwy dla twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub
  • w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek. 

  Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym:

  • w kraju,
  • za granicą,
  • na polskim statku morskim.

Ostatnia aktualizacja: 09.10.2019 15:22

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Komisja Wyborcza