W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją porozumień w sprawie udostępnienia przez MC platformy publikacji i edycji treści gov.pl lub samorzad.gov.pl

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji z siedzibą przy Alejach Ujazdowskich 1/3, 00-583 Warszawa.

Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria.krolewska@mc.gov.pl pisemnie na adres siedziby Administratora, lub na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji porozumienia w sprawie udostępnienia przez MC platformy publikacji i edycji treści gov.pl lub samorzad.gov.pl, a także komplementarnego porozumienia o  powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązku archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie lub wykonanie umowy, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, a także wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania – w przypadku niezbędności danych osobowych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania, w przypadku obowiązku prawnego spoczywającego
na administratorze danych osobowych do czasu istnienia tego obowiązku. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do:

  1. organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
  2. podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 

  • dostępu do swoich danych osobowych, 
  • ich sprostowania, 
  • ograniczenia ich przetwarzania. 

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego do administratora danych osobowych
(adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).Przysługuje Pani/Panu prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Przejdź dalej

{"register":{"columns":[]}}