W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nie musisz informować o schematach podatkowych MDR

Do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych innych niż transgraniczne (w tym informacji MDR-3).

Przedłużeniu / zawieszeniu podlegają także wszystkie inne terminy wynikające z przepisów działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej dotyczące schematów podatkowych innych niż transgraniczne. Jednocześnie Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2020 r., poz. 1162), mocą którego ponownie przedłużył terminy raportowania schematów podatkowych transgranicznych. Terminy te przedłużone zostały co najmniej do końca 2020 r., przy czym część z nich aż do 30 kwietnia 2021 r. Właściwe przepisy w tym zakresie można znaleźć tutaj:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1162/D2020000116201.pdf

Podstawę do wydania przez Ministra Finansów ww. rozporządzenia stanowią przepisy Tarczy antykryzysowej.

Informacje:

Informacje:

Nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych innych niż transgraniczne (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków określonych w przepisach dotyczących schematów podatkowych innych niż transgraniczne w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Jednocześnie nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych transgranicznych – szczegóły dotyczące nowych terminów w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. –

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1162/D2020000116201.pdfc

  • Wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania informacji i zawiadomień na podstawie przepisów o schematach podatkowych (tzn. promotor, korzystający lub wspomagający) - raportowanie schematów podatkowych w formie elektronicznej – na stronie https://mdr.mf.gov.pl.

  • Do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych innych niż transgraniczne (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków w tym zakresie.

    Co najmniej do 31 grudnia 2020 r. (a w części przypadków nawet do 30 kwietnia 2021 r.) nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych innych niż transgraniczne.

  • Informacje o schematach podatkowych składane są przez stronę https://mdr.mf.gov.pl

  • Od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych innych niż transgraniczne (w tym informacji MDR-3).
    Przedłużeniu / zawieszeniu podlegają także wszystkie inne terminy wynikające z przepisów działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej dotyczące schematów podatkowych innych niż transgraniczne. Jednocześnie Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2020 r., poz. 1162), mocą którego ponownie przedłużył terminy raportowania schematów podatkowych transgranicznych. Terminy te przedłużone zostały co najmniej do końca 2020 r., przy czym część z nich aż do 30 kwietnia 2021 r

    Podstawę do wydania przez Ministra Finansów ww. rozporządzenia stanowią przepisy Tarczy Antykryzysowej.

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2020 10:37

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów