W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

Zmniejsz podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200 proc. wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

Informacje:

Masz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz:

 • podmiotów świadczących opiekę zdrowotną
 • Agencji Rezerw Materiałowych
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
 • domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 • Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny,
 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny,
 • od 1 października 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r.  - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny,
 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny,
 • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Ulgi z tytułu darowizny możesz uwzględnić już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy / ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.

 • Z odliczenia skorzystasz w przypadku darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID-19.
  Wysokość wydatków ustala się na podstawie:

  1. Dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej.
  2. Dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

  Nie możesz uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

  Ulga nie będzie ci przysługiwać, w sytuacji gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

  W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

  • Każdy, kto opodatkowuje swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19 proc. stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej).
  • Podatnik, który opodatkowuje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  • Podatnik podatku CIT.
  • Zeznanie PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8, CIT-8AB.
  • Dowody wpłaty na rachunek (darowizna pieniężna) lub dowody, z których wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny.
  • Oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (darowizna inna niż pieniężna).
 • Zeznanie składasz do właściwego urzędu skarbowego w formie tradycyjnej (papierowej), odnośnie zeznań CIT dot. tylko niektórych podatników CIT, lub elektronicznej – przy wykorzystaniu usługi e-Deklaracje lub Twój e-PIT.

 • Zmniejszysz podatek dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19.

  Odliczeniu będzie podlegać nawet 200 proc. wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2020 15:59

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów

{"register":{"columns":[]}}