W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skorzystaj z braku przychodu z otrzymanej darowizny

Nie powiększasz przychodu z prowadzonej działalności o wartość otrzymanej darowizny.

Informacje:

Z przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT i CIT została wyłączona wartość otrzymanych darowizn.

 • Z udogodnienia możesz skorzystać, jeśli w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 otrzymałeś darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19 lub darowiznę w postaci komputerów przenośnych.

 • Obdarowane podmioty, które otrzymały darowiznę:

  1. na przeciwdziałanie COVID-19

  • wykonujące działalność leczniczą, wpisane do wykazu, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą,
  • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej;

  2. w postaci komputerów przenośnych

  • organy prowadzące szeroko rozumiane placówki oświatowe (np. przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkolne schroniska młodzieżowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze),
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, 
  • operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
 • Wartość otrzymanej darowizny nie będzie stanowiła przychodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem otrzymanie darowizny nie wpłynie na zwiększenie przychodu i w rezultacie nie zapłacisz wyższego podatku.

 • Art. 30 pkt 4, art. 32 pkt 5 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

  Art. 1 pkt 33 i art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Ostatnia aktualizacja: 18.12.2020 17:42

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów

{"register":{"columns":[]}}