W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skorzystaj z odliczenia darowizny w formie komputerów przenośnych

Zmniejsz podstawę obliczenia podatku poprzez przekazanie laptopów i tabletów, zdatnych do użytku i wyprodukowanych nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania, na wsparcie oświaty.

Informacje:

 • W przypadku darowizny przekazanej:

  • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczysz kwotę odpowiadającą 200 proc. wartości darowizny,
  • w maju 2020 r. – odliczysz kwotę odpowiadającą 150 proc. wartości darowizny,
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczysz kwotę odpowiadającą wartości darowizny.
 • Z odliczenia skorzystasz w przypadku darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

  Odliczenia możesz dokonać już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.

  Nie możesz uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu: zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

  Ulga nie będzie ci przysługiwać w sytuacji, gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 
  W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.
   

 • Każdy podatnik podatku PIT lub CIT, który przekaże darowiznę:

  • organom prowadzącym szeroko rozumiane placówki oświatowe (np. przedszkolom, szkołom podstawowym i ponadpodstawowym, szkolnym schroniskom młodzieżowym, specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym, młodzieżowym  ośrodkom socjoterapii, uczelniom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym); 
  • organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.
  • Zeznanie PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 lub CIT-8, CIT-8AB,
  • Dowody, z których wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny,
  • Oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
 • Darowiznę odliczysz składając  do właściwego urzędu skarbowego zeznanie podatkowe w formie tradycyjnej (papierowej), odnośnie zeznań CIT dot. tylko niektórych podatników CIT, lub elektronicznej – przy wykorzystaniu usługi e-Deklaracje lub Twój e-PIT.

 • Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191, art. 30, art. 32 i art. 42.

Ostatnia aktualizacja: 14.07.2020 13:32

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów