W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skorzystaj z programu Dobry Start

Skorzystaj z programu Dobry Start. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.

!Od 1 lipca możesz złożyć wniosek przez internet. Papierowe wnioski można składać od 1 sierpnia.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to przez Emp@tię

— portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Dobry Start, czytaj dalej. 

  1. Rodzic,
  2. Opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  3. Opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  4. Osoba ucząca się. 
  5. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową. 

   Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. 

   Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

   !300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

  1. Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

  2. Nie ukończył:
   • 20 lat,
   • 24 lat - jeśli ma orzeczenie o:
    • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
    • potrzebie kształcenia specjalnego,
    • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

   Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym. 

  3. Uczy się w placówce, takiej jak:
   • szkoła podstawowa,
   • dotychczasowe gimnazjum,
   • szkoła ponadpodstawowa i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej,
   • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
   • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
   • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
   • specjalny ośrodek wychowawczy,
   • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 
  1. Dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
  2. Studentów. 
  1. Od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
  2. Od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji. 
  3. Możesz złożyć WYŁĄCZNIE papierowy wniosek, jeśli jesteś osobą usamodzielnianą — zaczynasz samodzielne życie po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej. 

   ! Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.

  1. 300 zł na dziecko — niezależnie od wysokości twojego dochodu. 

   Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z rodziców może dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

  1. Jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji

  2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty:
  3. Złóż go wraz z wszystkimi dokumentami w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie:
   • zanieś do wybranej instytucji,
   • wyślij pocztą.

   Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

  4. Czekaj na pieniądze. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  5. Jeśli składasz wniosek online

   Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie swojego banku.

  1. W urzędach i instytucjach, które przyjmują wnioski 500+.

   Wniosek możesz złożyć w:

   • urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
   • ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
   • innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie — dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.

   W przypadku dzieci objętych pieczą zastępczą oraz osób usamodzielnianych — wnioski przyjmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR).

  1. Usługa jest bezpłatna. 

   • do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
   • do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.

   Zapytaj w instytucji, w której złożysz wniosek, jak możesz odebrać pieniądze.

   Zazwyczaj możesz wybrać:

   • przelew na konto,
   • przekaz pocztowy,
   • gotówkę w kasie urzędu. 
  1. Możesz bezpłatnie odwołać się od decyzji odmownej do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

   Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

   • osobiście,
   • pocztą — najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).