W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sprawdź jakiego dokumentu może wymagać urząd, do którego składasz wniosek

Dla ułatwienia urzędnikowi podjęcia decyzji o rozpatrzeniu wniosku – do wniosku możesz dołączyć dokumenty, które potwierdzają miejsce twojego stałego zamieszkania.

Pamiętaj! Zanim urzędnik rozpatrzy twój wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, musi sprawdzić, czy mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. To urząd decyduje o tym, w jaki sposób sprawdzić miejsce twojego stałego zamieszkania.

Poniżej znajdziesz przykłady dokumentów, których może wymagać urząd gminy, do którego składasz wniosek.

Informacje:

  • akt własności lokalu,
  • umowa najmu lokalu lub przydział lokalu,
  • oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, w którym potwierdzi, że stałe przebywasz w jego lokalu, oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą,
  • umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zawarta z Tobą umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon, Internet, telewizja kablowa lub inne) zawierająca adres mieszkania w Białymstoku,
  • pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) tzw. PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.

  Więcej informacji znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym stale zamieszkuje (np. umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna);
  • w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu - oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje wnioskodawca potwierdzające stały pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy);
  • umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na nazwisko wnioskodawcy, z adresem lokalu w Gdańsku, w którym mieszka,
  • zawarta z wnioskodawcą umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową i tym podobne), zawierająca adres lokalu w Gdańsku, w którym mieszka,
  • PIT, który potwierdza opłacanie podatków w Gdańsku z gdańskim adresem zamieszkania,
  • wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zameldowaniem, a faktycznym stałym pobytem lub w przypadku osób bez meldunku wyjaśnienie braku zameldowania. Każda okoliczność wskazana w uzasadnieniu poparta dokumentami.

  Pamiętaj, że wskazane jest załączenie więcej niż jednego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie Gdańska.

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym stale zamieszkuje (np. umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzje administracyjne),
  • w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu- oświadczenia właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje wnioskodawca potwierdzającego stały pobyt w lokalu oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy),
  • wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy stałym zameldowaniem, a faktycznym stałym pobytem lub w przypadku osób bez meldunku wyjaśnienia braku zameldowania- np. w drodze oświadczenia wnioskodawcy.

  W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku nieistnienia wyżej wymienionych spowodowanych brakiem zawarcia umowy najmu, nieunormowanym statusie prawnym nieruchomości; dopuszcza się oględziny lokalu w celu umożliwienia wpisania mieszkańca do rejestru.

  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym wnioskujący stale zamieszkuje (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu lub użyczenia),
  • oświadczenie właściciela lokalu o stałym zamieszkiwaniu osoby składającej wniosek,
  • kopie rachunków za media dot. nieruchomości stałego zamieszkiwania, wystawione na osobę wpisującą się do rejestru,
  • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na terenie gminy dopisania do rejestru, wskazujące adres stałego zamieszkania,
  • dokumenty potwierdzające płacenie podatków w gminie dopisania się do rejestru (np. pierwsza strona PIT);
  • oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu znajdujące się na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa.
  • pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty, tak zwany PIT), z którego wynika adres przebywania oraz właściwość urzędu skarbowego. Pozostałe strony, zawierające informacje o dochodach, nie powinny być załączane – nie mają one znaczenia w ustaleniu miejsca pobytu,
  • umowa podnajmu lub najmu lokalu, akt notarialny, odpis księgi wieczystej – dokumenty potwierdzające uprawnienia do lokalu,
  • oświadczenie właściciela lokalu, w którym potwierdza twój stały pobyt w jego lokalu,
  • imienne faktury lub rachunki wystawione na ciebie, w których wskazany jest adres – na przykład opłaty za wodę, czynsz, prąd i tym podobne.
  • akt własności mieszkania,
  • umowa najmu mieszkania,
  • przydział lokalu,
  • umowa o pracę,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • oświadczenie z organizacji społecznych lub stowarzyszeń, potwierdzających stałe związki z Poznaniem,
  • PIT potwierdzający opłacanie podatków w Poznaniu,
  • ostatecznie oświadczenie znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

  Przed wezwaniem do uzupełnienia wniosku urzędnik sprawdza, czy w bazach lub w księgach wieczystych jest informacja wskazująca na to, że możesz mieszkać w Poznaniu. W niektórych przypadkach – jeśli wniosków jest niewiele – urzędnik jedzie do wskazanego miejsca zamieszkania.

  • umowa o pracę,
  • umowa najmu lokalu,
  • kopia zeznania podatkowego (wystarczy pierwsza strona z potwierdzeniem przyjęcia przez urząd skarbowy),
  • rachunki za media,
  • deklaracja dotycząca wywozu śmieci.
  • oświadczenia właściciela lokalu,
  • umowa najmu lub użyczenia lokalu,
  • jeśli płacisz podatki w Warszawie – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (US) (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) – jeśli PIT został złożony przez internet),
  • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na twoje dane, z adresem lokalu w Warszawie, w którym mieszkasz,
  • zawarta z tobą umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową i tym podobne), zawierająca adres lokalu w Warszawie, w którym mieszkasz,
  • umowa lub rachunek na usługę niezwiązaną bezpośrednio z lokalem – na przykład abonament na telefon komórkowy – zawierające twoje dane oraz adres lokalu w Warszawie, w którym mieszkasz,
  • jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie masz w nim meldunku, możesz:
   • przedstawić akt własności – jeśli jest to lokal spółdzielczy własnościowy lub gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej lub też gdy trwa postępowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych;
   • poinformować urzędnika, że jesteś właścicielem lokalu – jeśli lokal ma założoną księgę; jeśli podasz numer księgi wieczystej, ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych.

   Więcej informacji znajdziesz na stronie warszawa19115.pl.

 • Sprawdź na stronie internetowej urzędu, do którego wysyłasz wniosek, czy wskazał takie dokumenty.

  Materiał na podstawie informacji przekazanych przez wybrane miasta należące do Unii Metropolii Polskich.

   

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020 11:25

{"register":{"columns":[]}}