W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ułatwienia w zakresie zatorów płatniczych

Uzyskaj zwolnienie w transakcjach handlowych z dużymi przedsiębiorcami z zapłaty odsetek, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Informacje:

Tarcza 4.0 wprowadza zmianę w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: "ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom"), polegającą na wyłączeniu dużych przedsiębiorców z zakresu zastosowania art. 5 tej ustawy.

Duzi przedsiębiorcy tracą tym samym uprawnienie do naliczenia dłużnikowi odsetek ustawowych, jeżeli termin zapłaty przekracza 30 dni, począwszy od upływu tego terminu. Nie jest bowiem zasadnym utrzymywanie takiego ochronnego przepisu w stosunku do dużych przedsiębiorców, których ekonomiczna przewaga kontraktowa pozwala na ukształtowanie relacji umownych  w sposób odpowiedni dla swoich interesów. Na tym rozwiązaniu zyskują przedsiębiorcy z sektora MŚP poprzez uniknięcie zapłaty odsetek ustawowych na rzecz dużych przedsiębiorców na podstawie art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy nie będą musieli również odprowadzać podatku z tytułu zwolnienia ich z zapłaty przedmiotowych odsetek. Organy podatkowe uznają, że odsetki, których zrzekł się wierzyciel, są zobowiązaniem umorzonym i stanowią przychód dłużnika, który należy opodatkować. Jeżeli jednak obowiązek zapłaty odsetek ustawowych na rzecz dużego przedsiębiorcy w ogóle nie powstaje - na mocy zmiany dokonanej w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom - nie zachodzi więc sytuacja umorzenia odsetek, a tym samym nie powstaje też obowiązek podatkowy.

  • Aby skorzystać z tej regulacji nie trzeba podejmować żadnych działań, składać wniosku itp. Podstawą skorzystania z regulacji jest status MŚP, przepis działa z mocy ustawy w transakcji handlowej, w której wierzycielem świadczenia pieniężnego jest duży przedsiębiorca.

  • Z usługi mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

    • Brak zapłaty odsetek ustawowych na rzecz dużych przedsiębiorców na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; 
    • Brak zapłaty podatku z tytułu zwolnienia z zapłaty przedmiotowych odsetek, ponieważ obowiązek zapłaty tych odsetek ustaje z mocy prawa, a nie na mocy zwolnienia z zapłaty przez wierzyciela."

Ostatnia aktualizacja: 02.07.2020 12:59

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju

{"register":{"columns":[]}}