W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ulga IP Box

Skorzystaj już w trakcie roku z preferencyjnej 5 proc. stawki podatku z praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Informacje:

Dzięki uldze IP Box opodatkujesz preferencyjną 5 proc. stawką podatkową kwalifikowane dochody osiągane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Nowa regulacja daje ci możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

 • Rozwiązanie skierowane jest do podatników CIT osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
   
  W przypadku podatników PIT rozwiązanie to skierowane jest do podatników osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

  Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe również w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy jego uzyskania, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek podatnik zastosował 5 proc. stawkę podatku.

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza.
  • Mikroprzedsiębiorstwa.
  • Małe przedsiębiorstwa.
  • Średnie przedsiębiorstwa.
  • Duże przedsiębiorstwa.

  Podatnik CIT, Podatnik PIT rozliczający się na zasadach ogólnych lub według jednolitej 19 proc. podatku dochodowego.

 • Skorzystanie z tego rozwiązania wykażesz po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

 • Enumeratywnie wymienione w ustawie (lista zamknięta).

 • Skorzystasz z prefencyjnej 5 proc. stawki podatku z praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Ostatnia aktualizacja: 16.12.2020 19:04

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów

{"register":{"columns":[]}}