W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wlicz kary umowne i odszkodowania do kosztów uzyskania przychodów

Kary i odszkodowania spowodowane COVID-19 możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Informacje:

 • Kary umowne i odszkodowania z tytułu:

  • wad dostarczonych towarów,
  • wad wykonanych robót i usług,
  • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
  • zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług,

  które powstały w związku z wprowadzonym przez władze publiczne stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. 

 • Kary i odszkodowania możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu:

  • kiedy obowiązek ich zapłacenia będzie spowodowany okolicznościami związanymi z COVID-19 oraz
  • kiedy zostaną faktycznie zapłacone. 

  Kar i odszkodowań nie możesz zaliczysz do kosztów uzyskania przychodu :

  • kiedy do poniesienia kar i odszkodowań jesteś zobowiązany, ale ich jeszcze  ich nie poniosłeś.
 • Każdy podatnik podatku PIT i CIT, który opłacająca podatek od dochodu, tj. uwzględnia w rozliczeniu podatku koszty uzyskania przychodu.

 • Dowody na to, że powstanie wady dostarczonego towaru lub wykonanej usługi albo zwłoki w wykonaniu dostawy lub usługi było spowodowane okolicznościami związanymi z COVID-19.

 • Zyskasz możliwość obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę kary lub odszkodowania, a tym samym obniżenie wysokości podatku.
  Jeśli ponosisz w danym okresie stratę, to ulegnie ona zwiększeniu i będziesz miał możliwość odliczyć ją od podstawy opodatkowania w przyszłości, nawet do 5 lat po upływie roku podatkowego, w którym ją poniosłeś.
   

 • Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191,  art. 30, art. 32 i art. 42.

Ostatnia aktualizacja: 14.07.2020 13:32

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów