W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wlicz wydatki poniesione na darowizny do kosztów podatkowych

Masz prawo wliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn.

Informacje:

 •  Jeśli w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przekazałeś darowiznę niepieniężną na przeciwdziałanie COVID-19 lub darowiznę w postaci komputerów przenośnych określonym podmiotom - możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw bedących przedmiotem darowizny.

 • Z udogodnienia możesz skorzystać, jeśli w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przekazałeś darowiznę:

  1. niepieniężną na przeciwdziałanie COVID-19 następującym podmiotom:

  • wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą,
  • Agencji Rezerw Materiałowych,
  • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
  • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, 

  2.  w postaci komputerów przenośnych następującym podmiotom:

  • organom prowadzącym szeroko rozumiane placówki oświatowe (np. przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkolne schroniska młodzieżowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze),
  • organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym,
  • operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.
    
 • Podatnicy podatku PIT i CIT opłacający podatek od dochodu, czyli uwzględniający w rozliczeniu podatku koszty uzyskania przychodu, którzy kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn nie wliczyli do kosztów uzyskania przychodów, np. poprzez odpisy amortyzacyjne.

 • Powiększając koszty uzyskania przychodu pomniejszasz podstawę obliczenia podatku, więc zapłacisz mniejszy podatek. 
  Korzystasz z podwójnej preferencji, jeśli wydatek na nabycie przedmiotu darowizny zaliczasz do kosztów uzyskania przychodu i jednocześnie odliczasz od dochodu wartość przekazanej darowizny.

 • Art. 30 pkt 4, art. 32 pkt 5 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Ostatnia aktualizacja: 14.07.2020 13:32

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów