W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zawieszenie biegu terminów w postępowaniach administracyjnych

Zgodnie ze specustawą bieg terminów procesowych w trwających postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji / zezwolenia na realizację inwestycji ulega zawieszeniu, a w nowe nie rozpoczynają biegu.

Informacje:

W razie wpływu wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji/zezwolenia na realizacje inwestycji (np. ZRID dla budowy drogi) postępowanie nie może zostać wszczęte, a w przypadku wszczętych postępowań strony z uwagi na stan epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego mogą nie odpowiadać na wezwania organu do czasu uchylenia stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego. 
Termin do wydania przez organ decyzji odszkodowawczej nie rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do czasu uchylenia stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego.

Wyjątki: Postępowanie może być wszczęte i może być prowadzone, a strony będą obowiązane do odpowiedzi na wezwanie organu, jeśli organ wykaże, że niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.
Postępowania administracyjne dotyczące lokalizacji, pozwoleń i zezwoleń na realizacje inwestycji infrastrukturalnych oraz ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod te inwestycje, w których materiał dowodowy był kompletny przed wejściem w życie specustawy, powinny zostać zakończone wydaniem decyzji administracyjnej bądź postanowienia.

 • Strony/uczestnicy postępowań, w tym:

  • osoby fizyczne i prawne, 
  • wnioskodawcy (inwestorzy przedsięwzięć).

  Organy administracji publicznej, w tym:

  • starostowie, 
  • wojewodowie,
  • regionalni dyrektorzy ochrony środowiska jako organy współdziałające w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
  • Minister Rozwoju.

Ostatnia aktualizacja: 08.04.2020 19:05

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju

{"register":{"columns":[]}}