W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś kwarantannę

Wypełnij formularz, jeśli:

 • masz pozytywny wynik testu na koronawirusa (test w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2),
 • miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2,
 • chcesz pomóc osobie, która nie ma narzędzi lub wiedzy potrzebnej do samodzielnej rejestracji,
 • chcesz zgłosić osoby z instytucji lub zakładu pracy, które miały w nim bliski kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2. 

Aby wysłać zgłoszenie, potrzebujesz profilu zaufanego, który możesz szybko założyć 
np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Zobacz, jak założyć profil zaufany

Wynik testu na koronawirusa znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.

Wypełnij formularz

Informacje:

 • Formularz zgłoszeniowy powstał jako alternatywa dla infolinii sanepidu. Kontakt telefoniczny z sanepidem może być teraz utrudniony i wiązać się z długim oczekiwaniem na połączenie. Formularz zgłoszeniowy pozwala na szybki kontakt z sanepidem i usprawnia przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego. 

 • Skorzystaj z formularza, gdy:

  • masz pozytywny wynik testu na koronawirusa (test w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2),
  • miałeś(-aś) bliski kontakt (czym jest bliski kontakt?) z osobą zakażoną SARS-CoV-2,
  • chcesz zgłosić kwarantannę w imieniu osoby zakażonej SARS-CoV-2 (która ma pozytywny wynik testu), która nie ma narzędzi lub wiedzy potrzebnej do samodzielnej rejestracji,
  • chcesz zgłosić kwarantannę w imieniu osoby, która miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2, a nie ma narzędzi lub wiedzy potrzebnej do samodzielnej rejestracji,
  • chcesz zgłosić kwarantannę w imieniu instytucji lub zakładu pracy, w którym wykryto zakażenie SARS-CoV-2.

  Uwaga! Nie korzystaj z formularza w sprawach innych niż zgłoszenie kwarantanny!

 • Podczas rejestracji będziesz potrzebować:

  • profilu zaufanego,
  • danych do kontaktu,
  • danych osób, z którymi mieszkasz (nr PESEL),
  • danych do kontaktu osób, z którymi miałeś(-aś) bliski kontakt.

  Jak założyć profil zaufany?

  Uwaga! Podany przez ciebie numer telefonu posłuży do kontaktu podczas zbierania wywiadu epidemiologicznego, prowadzonego przez pracownika sanepidu. Pod wskazany e-mail otrzymasz potwierdzenie wysłania formularza.

  1. Kliknij przycisk Wypełnij formularz. 
  2. Zaloguj się przez profil zaufany.
  3. Wybierz powód z listy tematów. 
  4. Uzupełnij wszystkie potrzebne dane w formularzu.
  5. Zaakceptuj wszystkie zgody i kliknij Wyślij zgłoszenie.
  6. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia dostaniesz na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
  7. Kontakt powinien nastąpić w ciągu 24 godzin. Czas ten może się wydłużyć ze względu na liczbę zgłoszeń.
 • Spodziewaj się kontaktu telefonicznego.

 • Kontakt powinien nastąpić w ciągu 24 godzin. Czas ten może się wydłużyć ze względu na liczbę zgłoszeń.

 • Tak, ale musisz zaznaczyć w zgłoszeniu, że pytanie dotyczy osoby, w której imieniu je zadajesz i podać dane tej osoby.

 • Sprawdź, czy na adres e-mail, który podałeś w zgłoszeniu, przyszło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli nie, wyślij zgłoszenie ponownie.
  Jeśli potwierdzenie przyszło, czekaj na kontakt. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń czas oczekiwania na kontakt może się wydłużyć.
  Jeśli w ciągu kolejnych 12 godzin kontakt nie nastąpi, wyślij zgłoszenie ponownie lub zadzwoń na infolinię: 22 25 00 115.
  Twój stan jest ciężki? Nie czekaj. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa.

 • Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która mogła się zarazić koronawirusem, np. po kontakcie z osobą chorą.

  Jak długo trwa kwarantanna?

  Zazwyczaj trwa 10 dni. W niektórych przypadkach dłużej, np. gdy przebywasz na kwarantannie w związku z zachorowaniem jednego z domowników. 

  Przeważnie kwarantanna zaczyna się wtedy, gdy skontaktuje się z tobą inspekcja sanitarna. Są jednak wyjątki:

  1. Jeżeli wiesz, że miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą zakażoną (z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2) poddaj się autokwarantannie. Ustal z pracodawcą możliwość pracy zdalnej. Zgłoś narażenie poprzez formularz internetowy i czekaj na kontakt od inspekcji sanitarnej. 
  2. Gdy lekarz POZ zlecił ci wykonanie testu, kwarantanna nakładana jest „automatycznie” od dnia zlecenia badania i trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego (ale nie dłużej niż 10 dni). Kwarantanna ulega zawieszeniu na czas udania się do punktu badań. Nie dotyczy to osób wykonujących zawody medyczne.

  3. Gdy prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe lub mieszkasz z osobą, u której stwierdzono dodatni wynik w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2, to automatycznie podlegasz kwarantannie. Trwa ona przez cały okres izolacji zakażonego domownika plus 7 dni po zakończeniu przez niego izolacji.
  4. Jeżeli nie posiadasz obywatelstwa RP, nie jesteś obywatelem innego państwa UE i przekraczasz granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, to masz obowiązek odbyć – po przekroczeniu tej granicy – obowiązkową kwarantannę. Trwa ona 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

  Ważne: 3 listopada 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kwarantanny. Jeśli mieszkasz z osobą izolowaną, pozostajesz na kwarantannie już od momentu uzyskania przez nią dodatniego wyniku testu, zanim organy Powiatowej Inspekcji Sanitarnej zadzwonią do tej osoby i wprowadzą jej dane do systemu.

  Jakie otrzymam świadczenia?

  Jeśli przebywasz na kwarantannie w związku z chorobą współmieszkańca, masz prawo do wynagrodzenia albo zasiłku za ten okres.

  Podstawą do wypłaty świadczeń za okres nieobecności w pracy (wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego), będzie złożone przez ciebie oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

  W oświadczeniu powinny się znaleźć:

  • twoje imię i nazwisko oraz numer PESEL,     
  • data rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny (dzień, w którym domownik otrzymał informację o dodatnim wyniku testu),
  • data zakończenia kwarantanny (kwarantanna kończy się po 7 dniach od momentu zwolnienia z izolacji zakażonego domownika),
  • imię, nazwisko, numer PESEL osoby zakażonej, a także dzień rozpoczęcia i zakończenia przez nią izolacji w warunkach domowych.

  Informacja o kwarantannie zamieszczona zostanie w systemie EWP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia ją pracodawcom na profilu PUE ZUS. Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja w systemie.

  Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny poddanym obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

  Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem osoby współzamieszkującej (pozytywny wynik testu) wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego jest złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny.

  Podmiot, który wypłaca świadczenia z tytułu choroby lub sprawowania opieki (pracodawca lub ZUS) może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

  Więcej informacji: Dokumentowanie kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki

  Od kiedy zaczyna się kwarantanna?

  Jeśli masz skierowanie na test na koronawirusa, twoja kwarantanna rozpoczyna się w dniu wystawienia skierowania przez lekarza i trwa do czasu uzyskania wyniku ujemnego. W nowych przepisach doprecyzowano, że trwa nie dłużej niż 10 dni. 

  Co to jest izolacja i ile trwa?

  Jeśli masz dodatni wyniku testu, kwarantanna przekształca się w izolację, która kończy się:

  • u osób objawowych – 3 dni po ustąpieniu objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów,
  • u osób bezobjawowych – 10 dni, liczonych od uzyskania wyniku dodatniego (poprzedzającej kwarantanny się w te 10 dni nie wlicza).

  Kiedy podlegam kwarantannie?

  Podlegasz kwarantannie, gdy:

  • otrzymasz skierowane na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – od dnia zlecenia testu przez 10 dni lub do otrzymania negatywnego wyniku testu. Kwarantanna ulega zawieszeniu na czas udania się do punktu badań;
  • miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie;
  • mieszkasz z osobą zakażoną (izolowaną) – od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną (poddaną izolacji) do 7 dni po zakończeniu przez nią izolacji; 
  • jesteś cudzoziemcem, który przekracza tę granicę RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy (więcej informacji: Koronawirus: wjazd do Polski).

  Kiedy nie podlegam kwarantannie?

  Kwarantannie nie podlegasz, gdy:

  • mieszkasz lub prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie;
  • mieszkasz lub prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test, zarówno bezobjawową, jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu. Dopiero, gdy osoba ta otrzyma dodatni wyniku testu, podlegasz kwarantannie;
  • zakończyłeś(-aś) hospitalizację, izolację lub izolację w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem,
  • wykonujesz zawód medyczny, pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.

  Ważne:

  • osoby mieszkające z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie – np. jeśli dziecko idzie na kwarantannę, bo jego nauczycielka jest chora – rodzice nie podlegają automatycznej kwarantannie z tego powodu,
  • osoba mieszkająca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, czyli taką, która ma pozytywny wynik testu, ma obowiązek poddania się kwarantannie – np.: jeśli mąż ma dodatni wynik testu na COVID-19 i jest w izolacji, wszyscy mieszkający z nim członkowie rodziny powinni poddać się kwarantannie.

  Kwarantanna – i co dalej?

  Po pierwsze, postępuj odpowiedzialnie i bezwzględnie pozostań w domu, nawet gdy nie masz jeszcze formalnej informacji o objęciu kwarantanną i dobrze się czujesz.

  Zasady obowiązujące w czasie trwania kwarantanny:

  • nie opuszczaj miejsca zamieszkania, zakaz obejmuje też spacery z psem, wyjścia do sklepu czy do lekarza,
  • gdy wystąpią objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), zgłoś to lekarzowi pierwszego kontaktu;
  • postępuj zgodnie ze wskazówkami lekarza, sanepidu oraz innych służb,
  • współpracuj ze służbami, w tym z sanepidem i policją, w zakresie kontroli przebywania w miejscu zamieszkania podczas trwania kwarantanny,
  • zainstaluj aplikację Kwarantanna domowa (do pobrania na stronie: aplikacja Kwarantanna domowa).

  Gdzie znajdę informację o objęciu kwarantanną?

  Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m.in. Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Status związany z kwarantanną możesz sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – Logowanie.

  Wsparcie w czasie kwarantanny

  Jeśli podczas kwarantanny potrzebujesz pomocy, np. w zrobieniu zakupów, możesz skontaktować się w lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Listę placówek znajdziesz na stronie: Pomoc w czasie kwarantanny

  Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego, zajrzyj na stronę: Pomoc psychologiczna.

  Konsekwencje nieprzestrzegania kwarantanny

  Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej. Przepisy prawa przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Skontaktuj się z Centrum Kontaktu inspekcji sanitarnej (sanepidu), jeśli:

 • masz koronawirusa (dodatni wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-19),
 • miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-19,
 • chcesz zgłosić dodatni wynik testu na koronawirusa w imieniu innej osoby,
 • chcesz zgłosić bliski kontakt w imieniu innej osoby,
 • chcesz zgłosić osoby z instytucji lub zakładu pracy, które miały w nim bliski kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2.

Infolinia Centrum Kontaktu: 22 25 00 115

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2021 18:29

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Główna Inspekcja Sanitarna

{"register":{"columns":[]}}