W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego

Masz orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności? Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego. Dzięki temu zagłosujesz z domu lub z innego miejsca, w którym przebywasz – pakiet wyborczy otrzymasz pocztą. Sprawdź, jak to zrobić.

 

Informacje:

Jeśli chcesz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, w tym:
   • ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji,
   • jest zaliczony do I lub II grupy inwalidów,
  • mieszka w Polsce,
  • może głosować, czyli:
   • ma co najmniej 18 lat,
   • ma prawa wyborcze.

  Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:

  • głosować w wyborach (prawo czynne),
  • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).

  Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo– masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:

  • sąd pozbawił praw wyborczych,
  • są ubezwłasnowolnione.
  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,
  • skan lub zdjęcie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  1. Kliknij przycisk Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego.
  2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  3. Sprawdź lub wpisz swoje dane. 
  4. Dołącz swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  5. Jeśli w pakiecie wyborczym chcesz otrzymać nakładkę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a – zaznacz odpowiednie pole.
  6. Podaj adres, na jaki chcesz otrzymać pakiet wyborczy.
  7. Zaznacz oświadczenie, w jakim jesteś rejestrze wyborczym – wystarczy, że podasz miejscowość. Wniosek automatycznie zaadresuje się do właściwego komisarza wyborczego oraz do właściwego urzędnika wyborczego.
  8. Sprawdź zgłoszenie i podpisz je elektronicznie. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
  9. Czekaj na pakiet wyborczy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

   

  Jeśli w twoim zgłoszeniu urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę – jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

  Jak ustawisz powiadomienia e-mailowe o nowych wiadomościach na skrzynce ePUAP:

  1. Zaloguj się na swoje konto na ePUAP.
  2. Wejdź w Moja skrzynka (prawy górny róg ekranu).
  3. W pasku po lewej stronie wybierz Operacje
  4. Wybierz Ustawienia.
  5. Zaznacz zawsze jako opcję otrzymywania powiadomień.
  6. Zapisz zmiany.

  Teraz o każdej wiadomości z urzędu dostaniesz informację na bieżąco na swój e-mail.

  Urząd NIE rozpatrzy twojego zgłoszenia, jeśli:

  • nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu 1 dnia od otrzymania wezwania z urzędu,
  • masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania.
 • Do 15. dnia przed wyborami.

 • Do komisarza wyborczego oraz do urzędnika wyborczego, który rozpatrzy zgłoszenie. Zgłoszenie adresuje się automatycznie.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Pakiet wyborczy doręczy ci listonosz najpóźniej 7 dni przed wyborami. 

  Okaż swój dowód tożsamości, żeby odebrać pakiet. Pokwituj odbiór. Jeśli niepełnosprawność uniemożliwia ci samodzielne pokwitowanie odbioru – zrobi to za ciebie listonosz, który doręcza pakiet.

  Jeśli chcesz, by listonosz odebrał od ciebie wypełniony pakiet, zapytaj go o taką możliwość.

  • kartę (lub karty) do głosowania opieczętowane pieczęcią obwodowej komisji wyborczej,
  • kopertę na karty do głosowania,
  • instrukcję, jak zagłosować,
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
  • kopertę zwrotną,
  • ewentualnie nakładkę (lub nakładki) na kartę (lub karty) do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a, jeśli zamówisz je w zgłoszeniu.
 • Kieruj się instrukcją, którą otrzymasz w pakiecie wyborczym.

 • Zamkniętą kopertę zwrotną dostarcz do obwodowej komisji wyborczej właściwej dla gminy, która wpisała cię do rejestru wyborców.

  Masz 4 możliwości:

  1. Oddaj listonoszowi w dniu doręczenia – zagłosuj od razu i oddaj kopertę.
  2. Poproś listonosza, żeby odebrał od ciebie kopertę innego dnia – zgłoś mu taką potrzebę od razu przy doręczeniu.
  3. Dostarcz na pocztę:
   • do dowolnej placówki – zrób to najpóźniej w trzecim dniu roboczym przed wyborami,
   • do placówki znajdującej się na terenie gminy, która wpisała cię do rejestru wyborców – zrób to najpóźniej w drugim dniu roboczym przed wyborami.
  4. Zanieś osobiście w godzinach głosowania. Adres znajdziesz w obwieszczeniu komisji – gminy publikują obwieszczenia na 30 dni przed wyborami w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 • Każdy, kto spełnia 2 poniższe warunki:

  1. Ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
  2. Może głosować, czyli:
  • ma co najmniej 18 lat,
  • ma prawa wyborcze.

  Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:

  • głosować w wyborach (prawo czynne),
  • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).

  Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo– masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:

  • sąd pozbawił praw wyborczych,
  • są ubezwłasnowolnione.
  • dokument tożsamości,
  • kopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu stopniu niepełnosprawności,
  • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, które zawiera
   •  twoje dane:
    • imię (imiona) i nazwisko,
    • imię ojca,
    • datę urodzenia,
    • PESEL, 
   • twoje oświadczenie o wpisaniu do rejestrów wyborców w danej gminie,
   • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
   • adres, na który urząd ma wysłać pakiet wyborczy.
  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż dokumenty w urzędzie – szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty. Masz 2 możliwości:
   • zanieś je osobiście,
   • wyślij pocztą.
  3. Czekaj na pakiet wyborczy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
    

  Zamiar głosowania korespondencyjnego możesz zgłosić również ustnie lub telefaksem. O szczegóły pytaj w biurze komisarza wyborczego.

 • Do 15. dnia przed wyborami.

 • Do komisarza wyborczego. Możesz go znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Pakiet wyborczy doręczy ci listonosz najpóźniej 7 dni przed wyborami. 

  Okaż swój dowód tożsamości, żeby odebrać pakiet. Pokwituj odbiór. Jeśli niepełnosprawność uniemożliwia ci samodzielne pokwitowanie odbioru – zrobi to za ciebie listonosz, który doręcza pakiet.

  Jeśli chcesz, by listonosz odebrał od ciebie wypełniony pakiet, zapytaj go o taką możliwość.

  • kartę (lub karty) do głosowania opieczętowane pieczęcią obwodowej komisji wyborczej,
  • kopertę na karty do głosowania,
  • instrukcję, jak zagłosować,
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
  • kopertę zwrotną,
  • ewentualnie nakładkę (lub nakładki) na kartę (lub karty) do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a (jeśli zamówisz je w zgłoszeniu).
 • Kieruj się instrukcją, którą otrzymasz w pakiecie wyborczym.

  1. Oddaj listonoszowi w dniu doręczenia – zagłosuj od razu i oddaj kopertę.
  2. Poproś listonosza, żeby odebrał od ciebie kopertę innego dnia – zgłoś mu taką potrzebę od razu przy doręczeniu.
  3. Dostarcz na pocztę:
   • dowolną placówkę – zrób to najpóźniej w trzecim dniu roboczym przed wyborami,
   • placówkę znajdującą się na terenie gminy, która wpisała cię do rejestru wyborców – zrób to najpóźniej w drugim dniu roboczym przed wyborami.
  1. Zanieś osobiście w godzinach głosowania. Adres znajdziesz w obwieszczeniu komisji – gminy publikują obwieszczenia na 30 dni przed wyborami w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2019 15:59

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji