W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce)

Masz orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności? Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego. Dzięki temu zagłosujesz z domu lub z innego miejsca, w którym przebywasz – pakiet wyborczy otrzymasz pocztą. Sprawdź, jak to zrobić.

Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego dotyczy II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzanych w Polsce w dniu 12 lipca 2020 r. 

Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie. W przypadku przeprowadzania drugiej tury wyborów i ponownego  głosowania – pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego, dokonanym przed pierwszym głosowaniem. 

 

Wyślij zgłoszenie

Informacje:

Jeśli chcesz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. 
Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.
 

 • Każdy, kto spełnia poniższe warunki:

  • ma polskie obywatelstwo,
  • będzie głosować w Polsce,
  • może głosować, czyli:
   • ma co najmniej 18 lat,
   • ma prawa wyborcze.

  Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:

  • głosować w wyborach (prawo czynne),
  • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).

  Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo – masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:

  • sąd pozbawił praw wyborczych,
  • są ubezwłasnowolnione.
  • skan lub zdjęcie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością.
  1. Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.
  2. Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem. Po zalogowaniu przejdziesz do zgłoszenia.
  3. Sprawdź swoje dane. Podaj dane do kontaktu z urzędem: adres e-mail, numer telefonu (możesz podać obie dane albo jedną).
  4. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz nakładki Braille’a – zaznacz odpowiednie oświadczenia i dołącz swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  5. Wybierz, w jaki sposób chcesz odebrać pakiet wyborczy.
   Masz 2 możliwości:
   • odbiór osobisty w urzędzie,
   • przesyłkę na adres, który podasz w zgłoszeniu (jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, możesz zamówić dostarczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do drzwi twojego domu lub mieszkania).
  6. Wybierz urząd, do którego wyślesz zgłoszenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysyłasz.
  7. Sprawdź zgłoszenie, podpisz je elektronicznie i wyślij. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę na Mój Gov.
  8. Czekaj na pakiet wyborczy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Informacje na temat pakietu wyborczego.

  Urząd NIE rozpatrzy twojego zgłoszenia, jeśli:

  • nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu 1 dnia od otrzymania wezwania z urzędu,
  • masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania,
  • wydano ci już zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu, w którym będziesz w dniu wyborów.
  • najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.,
  • do 23 czerwca 2020 r. – jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych,
  • do 26 czerwca 2020 r. – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca 2020 r. 
  • Jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – wybierz urząd gminy właściwy dla twojego miejsca zameldowania.
  • Jeśli jesteś osobą, która została wpisana do rejestru wyborców na własny wniosek – wybierz urząd gminy prowadzący ten rejestr.
  • Jeśli jesteś osobą, która złożyła wniosek o dopisanie do spisu wyborców na najbliższe wybory – wybierz urząd gminy, który dopisał cię do spisu wyborców.
  • Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.

   

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Pakiet wyborczy otrzymasz od urzędu gminy.

  Ile będziesz czekać na pakiet:

  • najpóźniej 5 dni przed wyborami,
  • najpóźniej 2 dni przed wyborami – jeśli w dniu wyborów obowiązuje cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

  Co znajdziesz w pakiecie:

  • kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność,
  • kopertę na kartę do głosowania,
  • instrukcję,
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
  • kopertę zwrotną,
  • nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli zamówisz ją w zgłoszeniu.

  Jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej

  1. Podpisz oświadczenie i wpisz w odpowiednim miejscu swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.
  2. Wypełnij kartę do głosowania.
  3. Włóż ją do koperty na kartę do głosowania, zaklej kopertę.
  4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania i oświadczenie włóż do koperty zwrotnej.
  5. Na kopercie zwrotnej wpisz adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. 

  Kiedy i gdzie dostarczyć pakiet wyborczy

  Najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.:

  • wrzuć kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców,
  • zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

  W dniu wyborów, w godzinach głosowania – zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.
   

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U z 2020 r., poz. 979)
    

 • Każdy, kto spełnia poniższe warunki:

  • ma polskie obywatelstwo,
  • będzie głosować w Polsce,
  • może głosować, czyli:
   • ma co najmniej 18 lat,
   • ma prawa wyborcze.

  Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:

  • głosować w wyborach (prawo czynne),
  • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).

  Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo – masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:

  • sąd pozbawił praw wyborczych,
  • są ubezwłasnowolnione.
 • Materiały

  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
  ZGŁOSZENIE​_ZAMIARU​_GŁOSOWANIA​_KORESPONDENCYJNEGO​_W​_KRAJU.pdf 0.27MB
  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
  ZGŁOSZENIE​_ZAMIARU​_GŁOSOWANIA​_KORESPONDENCYJNEGO​_W​_KRAJU.docx 0.02MB
  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż dokumenty w urzędzie – masz 2 możliwości:
  • zanieś je osobiście,
  • wyślij pocztą.

  Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz.

  1. Czekaj na pakiet wyborczy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Informacje na temat pakietu wyborczego.
  • najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.,
  • do 23 czerwca 2020 r. – jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych,
  • do 26 czerwca 2020 r. – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca 2020 r. 
  • Jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – złóż wniosek w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania.
  • Jeśli jesteś osobą, która została wpisana do rejestru wyborców na własny wniosek – złóż wniosek w urzędzie gminy prowadzącym ten rejestr.
  • Jeśli jesteś osobą, która złożyła wniosek o dopisanie do spisu wyborców na najbliższe wybory – złóż wniosek w urzędzie gminy, który dopisał cię do spisu wyborców.
  • Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Pakiet wyborczy otrzymasz od urzędu gminy.

  Ile będziesz czekać na pakiet:

  • najpóźniej 5 dni przed wyborami,
  • najpóźniej 2 dni przed wyborami – jeśli w dniu wyborów obowiązuje cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

  Co znajdziesz w pakiecie:

  • kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność,
  • kopertę na kartę do głosowania,
  • instrukcję,
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
  • kopertę zwrotną,
  • nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli zamówisz ją w zgłoszeniu.

  Jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej

  1. Podpisz oświadczenie i wpisz w odpowiednim miejscu swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.
  2. Wypełnij kartę do głosowania.
  3. Włóż ją do koperty na kartę do głosowania, zaklej kopertę.
  4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania i oświadczenie włóż do koperty zwrotnej.
  5. Na kopercie zwrotnej wpisz adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. 

  Kiedy i gdzie dostarczyć pakiet wyborczy

  Najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.:

  • wrzuć kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców,
  • zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

  W dniu wyborów, w godzinach głosowania – zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U z 2020 r., poz. 979)

Ostatnia aktualizacja: 29.06.2020 12:09

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji, Państwowa Komisja Wyborcza