W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce)

Masz orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności? Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego. Dzięki temu zagłosujesz z domu lub z innego miejsca, w którym przebywasz – pakiet wyborczy otrzymasz pocztą. Sprawdź, jak to zrobić.

Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego dotyczy II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzanych w Polsce w dniu 12 lipca 2020 r. 

Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie. W przypadku przeprowadzania drugiej tury wyborów i ponownego  głosowania – pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego, dokonanym przed pierwszym głosowaniem. 

 

Informacje:

 • Każdy, kto spełnia poniższe warunki:

  • ma polskie obywatelstwo,
  • będzie głosować w Polsce,
  • może głosować, czyli:
   • ma co najmniej 18 lat,
   • ma prawa wyborcze.

  Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:

  • głosować w wyborach (prawo czynne),
  • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).

  Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo – masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:

  • sąd pozbawił praw wyborczych,
  • są ubezwłasnowolnione.
 • Materiały

  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
  ZGŁOSZENIE​_ZAMIARU​_GŁOSOWANIA​_KORESPONDENCYJNEGO​_W​_KRAJU.pdf 0.27MB
  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
  ZGŁOSZENIE​_ZAMIARU​_GŁOSOWANIA​_KORESPONDENCYJNEGO​_W​_KRAJU.docx 0.02MB
  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż dokumenty w urzędzie – masz 2 możliwości:
  • zanieś je osobiście,
  • wyślij pocztą.

  Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz.

  1. Czekaj na pakiet wyborczy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Informacje na temat pakietu wyborczego.
  • najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.,
  • do 7 lipca 2020 r. – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się przed 7 lipca 2020 r. 
  • do 10 lipca 2020 r. – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 7 lipca 2020 r. 
  • Jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – złóż wniosek w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania.
  • Jeśli jesteś osobą, która została wpisana do rejestru wyborców na własny wniosek – złóż wniosek w urzędzie gminy prowadzącym ten rejestr.
  • Jeśli jesteś osobą, która złożyła wniosek o dopisanie do spisu wyborców na najbliższe wybory – złóż wniosek w urzędzie gminy, który dopisał cię do spisu wyborców.
  • Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Pakiet wyborczy otrzymasz od urzędu gminy.

  Ile będziesz czekać na pakiet:

  • najpóźniej 5 dni przed wyborami,
  • najpóźniej 2 dni przed wyborami – jeśli w dniu wyborów obowiązuje cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

  Co znajdziesz w pakiecie:

  • kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność,
  • kopertę na kartę do głosowania,
  • instrukcję,
  • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
  • kopertę zwrotną,
  • nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli zamówisz ją w zgłoszeniu.

  Jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej

  1. Podpisz oświadczenie i wpisz w odpowiednim miejscu swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.
  2. Wypełnij kartę do głosowania.
  3. Włóż ją do koperty na kartę do głosowania, zaklej kopertę.
  4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania i oświadczenie włóż do koperty zwrotnej.
  5. Na kopercie zwrotnej wpisz adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. 

  Kiedy i gdzie dostarczyć pakiet wyborczy

  Najpóźniej do 10 lipca 2020 r.:

  • wrzuć kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców,
  • zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

  W dniu wyborów, w godzinach głosowania – zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U z 2020 r., poz. 979)

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2020 13:59

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji, Państwowa Komisja Wyborcza

{"register":{"columns":[]}}