W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zwolnienie z części należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego

Skorzystaj ze zwolnienia z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli została podjęta stosowna uchwała przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa.

Informacje:

Od przedsiębiorców, których kondycja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19 nie pobiera się należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego za wskazany przez przedsiębiorcę okres kolejnych trzech miesięcy roku 2020 następujący po dniu złożenia wniosku pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały o stosowaniu zwolnień przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa.

 • Pod warunkiem:

  • zgłoszenia zamiaru wniesienia należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres kolejnych trzech miesięcy,
  • braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
 • Przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, będący najemcami, dzierżawcami lub użytkownikami nieruchomości, należących do zasobu nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego,

 • Przygotuj zgłoszenie do właściwego organu w którym zawrzesz oświadczenie o: 

  • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
  • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz
  • że wykorzystujesz nieruchomość na prowadzenie działalności gospodarczej.

  Przedstaw również informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.

 • Zgłoszenie składasz w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub samorządowej jednostki organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd.

Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 12:12

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju

{"register":{"columns":[]}}