W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zwolnienie z części należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Nie pobiera się należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa od przedsiębiorców, których kondycja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19, za wskazany przez przedsiębiorcę okres kolejnych trzech miesięcy roku 2020, następujący po dniu złożenia wniosku.

Informacje:

 • Warunkiem jest:

  • zgłoszenie zamiaru wniesienia należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres kolejnych trzech miesięcy oraz
  • brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
 • Przedsiębiorcy będący najemcami, dzierżawcami lub użytkownikami nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • Przygotuj zgłoszenie do właściwego organu w którym zawrzesz oświadczenie o:

  • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
  • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz
  • że wykorzystujesz nieruchomość na prowadzenie działalności gospodarczej.

  Przedstaw również informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.

 • Zgłoszenie składasz w starostwie powiatowym, urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub państwowej jednostki organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd.

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2020 14:08

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju

{"register":{"columns":[]}}