W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zwolnienie z części opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego

Opłata roczna za 2020 r. podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19 

Informacje:

Opłata roczna za 2020 r. podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały o stosowaniu pomniejszenia przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa.

 • Pod warunkiem:

  • zgłoszenia zamiaru wniesienia pomniejszej opłaty,  
  • braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. 
 • Przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, będący użytkownikami wieczystymi nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego, .

 • Przygotuj zgłoszenie do właściwego organu, w którym zawrzesz oświadczenie o:

  • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
  • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz
  • że wykorzystujesz nieruchomość na prowadzenie działalności gospodarczej.

  Przedstaw również informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.

 • Zgłoszenie składasz w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2020 12:48

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju