W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Administracja

Doradzamy i tworzymy innowacyjne rozwiązania informatyczne

Mężczyzna w białej koszuli pisze w notesie ołówkiem

Usprawnienie dialogu między sektorem publicznym a innowatorami to nadrzędny cel GovTech Polska. Tworzymy most łączący administrację publiczną z przedsiębiorcami, startupami, środowiskiem naukowym i obywatelami.

GovTech Polska powstał po to, aby znaleźć innowacyjne rozwiązania technologiczne odpowiadające bezpośrednio na konkretne wyzwania polskiego sektora publicznego. To brakujący element ekosystemu innowacji, na który otwieramy sektor publiczny w Polsce. 

Celem głównym programu  jest zwiększenie efektywności wdrażania innowacji przez sektor publiczny w dialogu ze społeczeństwem, sektorem prywatnym oraz zagranicznym. Wiąże się to z wdrażaniem najlepszych praktyk oraz koordynacją polityki państwa w zakresie innowacji. 

Dzięki pomocy zespołu GovTech Polska administracja:  

 • Stworzy własne wyzwania dopasowane do potrzeb jednostki 
 • Rozwinie pomysł w Cyfrowej Piaskownicy Administracji; 
 • Skorzysta z konsultacji biznesowych i doradczych  
 • Może uzyskać finansowanie na wdrażanie gotowego pomysłu w ramach konkursu e-Pionier 
 • Zostanie skierowana do już istniejących rozwiązań odpowiadających ich potrzebom 
 • Otrzyma ważne wskazówki i drogowskazy pomocne w rozwiązaniu problemu

Obszary działania GovTech

Doradztwo

Uniwersalną usługą dostępną dla jednostek sektora centralnego doradztwo i consulting. Instytucja publiczna zgłasza problem, a zespół GovTech pomaga w rozpoznaniu potrzeb i ich zdefiniowaniu pod kątem technicznym. Celem consultingu jest zapewnienie sprawnego opracowania problemu i możliwości na rozwiązanie go. Weryfikujemy założenia projektowe z rynkiem, określamy zadania wraz z planem działania. Sprawdzamy założenia pracy z wykonawcą, zapewniamy dostęp do swoich zasobów GovTech oraz łączymy podmioty sektora publicznego i prywatnego. Pokazujemy jak dotrzeć do odpowiednich ośrodków decyzyjnych.

Schemat consultingu

Konkursy GovTech

Konkursy są ustrukturyzowaną metodą pozyskiwania rozwiązań o dużym stopniu ryzyka. Polegają na bezpiecznym przeprowadzeniu zamówienia publicznego i pozyskaniu spersonalizowanego rozwiązania technologicznego od polskich innowatorów wraz z ich wdrożeniem. Zespół GovTech jest pośrednikiem między administracją a sektorem prywatnym.  

Zalety konkursów GovTech 

 • Sprawdzone narzędzie - platforma konkursy.govtech.gov.pl
 • Wypracowane standardy działania w zgodzie z PZP,  
 • Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych 
 • Sprawdzony kilkuetapowy proces pozyskania innowacji (podejście modułowe) 
 • Możliwość zaangażowania także mniejszych podmiotów krajowych 

 

Konkursy GovTech Polska pomaga w przygotowaniu zamówień publicznych w sferze IT zgodnie z Prawem o Zamówień Publicznych. Nie oczekujemy gotowych propozycji rozwiązań. Wystarczy zdefiniować problem a nasz zespół zweryfikuje, czy istnieje możliwość rozwiązania go z użyciem innowacyjnych metod. Oferujemy szereg konsultacji, które ułatwią przejście przez proces zamówienia zgodnego z UZP oraz pozwolą wytworzyć wyzwanie dopasowane do potrzeb jednostki publicznej. Niezależni specjaliści na co dzień pracujący na danym rynku uczestniczą w zorganizowanym Dialogu Technicznym, moderowanym przez GovTech Polska, podczas którego dopracowane zostaną aspekty techniczne. Finalnie wyzwanie (konkurs) będzie zamieszczone się na Platformie Konkursowej GovTech - jedynym miejscu, w którym wyzwania administracji są dostępne dla sektora prywatnego.  

W dwustopniowym procesie wyłaniany jest wykonawca, który przygotowuje rozwiązanie i otrzymuje budżet na jego wdrożenie. W odróżnieniu od zwykłych zamówień, konkursy pozwalają uzyskać innowacyjne produkty nie tylko od dużych i znanych firm, ale przede wszystkim zaangażować mniejsze podmioty krajowe. To dzięki temu przeciętny konkurs GovTech Polska przyciąga ok. 50 wykonawców (ok. 20 razy więcej niż przeciętny przetarg) – głównie start-upy i małe firmy. 

Konkursy GovTech Polska to konkursy, w których wygrywają osoby, które udwodonią, że potrafią rozwiązywać problemy w praktyce a nie na papierze - Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Schemat konkursu

Wypełnij ankietę potrzeby

Hackathony

To metoda szybkiego przeglądu możliwych rozwiązań konkretnego problemu. To wydarzenie stacjonarne lub w formie online, podczas którego uczestnicy mają kilkadziesiąt godzin na rozwiązanie zadania. Zespoły biorące udział w hackathonie mają na przedstawienie prototypu rozwiązania technologicznego konkretnego wyzwania zgłoszonego przez sektor publiczny mają ściśle określony czas na wykonanie zadanie, co wymusza intensywną i kreatywną pracę.  
Zachęcamy jednostki sektora publicznego do partnerstwa i wspólnej organizacji wydarzenia. 

Burza mózgów na tematy nietechniczne - Service Jam

Obywatelska burza mózgów to nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych osób i zaproszenie ich do wspólnego rozwiązywania istotnych społecznie wyzwań, poprawy warunków życia obywateli czy efektywności działania sfery publicznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie.

Przykładem nietechnicznej burzy mózgów był projekt organizowany wraz z Polskimi Kolejami Państwowymi. Więcej informacji dostępnych na stronie.

Finansowanie

Konsulting i doradztwo są finansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Konkursy, burze mózgów czy hackathony finansowane są ze środków własnych instytucji. 

Korzyści ze współpracy z GovTech

 • Bezpłatne doradztwo merytoryczne w obszarze innowacyjności. 
 • Korzystanie z wypracowanych narzędzi pozyskiwania innowacji. 
 • Pomoc w przejściu przez najważniejsze etapy pozyskania innowacji. 
 • Wprowadzenie rozwiązań przyspieszających pracę wewnętrzną. 
 • Wykorzystanie marki GovTech w dotarciu do decydentów i przekonania do potrzeby innowacji. 
 • Dotarcie do oferentów, do których administracja zwykle nie dociera. 

Wspólne projekty w ramach GovTech Polska

 • Miasto Świdnik, system gospodarowania odpadami 
 • Ministerstwo Finansów, stworzenie aplikacji samouczącego się systemu informatycznego, który będzie wspierać ochronę polskich granic z wykorzystaniem urządzeń RTG. 
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, stworzeniu wyposażonej w moduł Business Intelligence wyszukiwarki wiedzy dla bazy informacji, z której korzysta resort. 
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, system klasyfikowania zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalazków i wzorów użytkowych. 
 • PKP Informatyka, opracowanie systemu zarządzania cenami biletów dla transportu kolejowego. 
 • PKN Orlen, system identyfikacji tankowanych pojazdów dla użytkowników aplikacji mFlota. 

Materiały

Projekty kwalifikowane i niekwalifikowane do GovTech
prezentacja​_Projekty​_kwalifikowane​_i​_niekwalifikowane​_do​_GovTech.pdf 0.63MB
Dobre Praktyki
Dobre-praktyki-GovTech.pdf 0.40MB