W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Administracja

Budujemy mosty łączące instytucje publiczne z przedsiębiorcami, startupami, środowiskiem naukowym i obywatelami.

Wideo

GovTech powstał po to, aby znajdywać innowacyjne rozwiązania technologiczne i cyfrowe odpowiadające bezpośrednio na konkretne wyzwania polskiego sektora publicznego. To brakujący element ekosystemu innowacji, na który otwieramy sektor publiczny w Polsce.  

Naszym głównym celem jest zwiększenie efektywności wdrażania innowacji przez sektor publiczny w dialogu ze społeczeństwem, sektorem prywatnym oraz zagranicznym. Wiąże się to z wdrażaniem najlepszych praktyk oraz koordynacją polityki państwa w zakresie innowacji.  

Dzięki pomocy Zespołu Centrum GovTech administracja:   

 • Stworzy własne wyzwania dopasowane do potrzeb jednostki 
 • Rozwinie pomysł w Cyfrowej Piaskownicy Administracji 
 • Skorzysta z konsultacji biznesowych i doradczych   
 • Skorzysta z dedykowanych witryn internetowych, e-usług i innych funkcjonalności portalu gov.pl 
 • Może uzyskać finansowanie na wdrażanie gotowego pomysłu w ramach konkursu e-Pionier  
 • Zostanie skierowana do już istniejących rozwiązań odpowiadających ich potrzebom  
 • Otrzyma ważne wskazówki i drogowskazy pomocne w rozwiązaniu problemu 
 • Skorzysta z wypracowanych dobrych praktyk i wzorców projektów – od zamówień publicznych po programy stażowe 

  Porozmawiajmy!

Doradztwo

Uniwersalną usługą dostępną dla jednostek sektora centralnego jest doradztwo i consulting. Instytucja publiczna zgłasza problem, a zespół GovTech pomaga w rozpoznaniu potrzeb i ich zdefiniowaniu pod kątem technicznym. Celem consultingu jest zapewnienie sprawnego opracowania problemu i możliwości na rozwiązanie go. Weryfikujemy założenia projektowe z rynkiem, określamy zadania wraz z planem działania. Sprawdzamy założenia pracy z wykonawcą, zapewniamy dostęp do swoich zasobów GovTech oraz łączymy podmioty sektora publicznego i prywatnego. Pokazujemy, jak dotrzeć do odpowiednich ośrodków decyzyjnych. 

Schemat consultingu

Konkursy GovTech

Konkursy to ustrukturyzowana metoda pozyskiwania rozwiązań o dużym stopniu ryzyka. Polegają na bezpiecznym przeprowadzeniu zamówienia publicznego i pozyskaniu spersonalizowanego rozwiązania technologicznego od polskich innowatorów wraz z ich wdrożeniem. Zespół GovTech jest pośrednikiem między administracją a sektorem prywatnym.   

Zalety konkursów GovTech  

 • Sprawdzone narzędzie - platforma konkursy.govtech.gov.pl 
 • Wypracowane standardy działania w zgodzie z PZP,   
 • Dobre praktyki wypracowane razem z Urzędem Zamówień Publicznych  
 • Sprawdzony kilkuetapowy proces pozyskania innowacji (podejście modułowe)  
 • Możliwość zaangażowania także mniejszych podmiotów krajowych 

Konkursy GovTech pomagają w przygotowaniu zamówień publicznych w sferze IT zgodnie z Prawem o Zamówień Publicznych. Nie oczekujemy gotowych propozycji rozwiązań. Wystarczy zdefiniować problem a nasz zespół zweryfikuje, czy istnieje możliwość rozwiązania go z użyciem innowacyjnych metod.  

Oferujemy szereg konsultacji, które ułatwią przejście przez proces zamówienia zgodnego z PZP oraz pozwolą wytworzyć wyzwanie dopasowane do potrzeb jednostki publicznej. Niezależni specjaliści na co dzień pracujący na danym rynku uczestniczą w zorganizowanym Dialogu Technicznym, moderowanym przez GovTech Polska, podczas którego dopracowane zostaną aspekty techniczne. Finalnie wyzwanie (konkurs) będzie zamieszczone się na Platformie Konkursowej GovTech - jedynym miejscu, w którym wyzwania administracji są dostępne dla sektora prywatnego.   

W dwustopniowym procesie wyłaniany jest wykonawca, który przygotowuje rozwiązanie i otrzymuje budżet na jego wdrożenie. W odróżnieniu od zwykłych zamówień, konkursy pozwalają uzyskać innowacyjne produkty nie tylko od dużych i znanych firm, ale przede wszystkim zaangażować mniejsze podmioty krajowe. To dzięki temu przeciętny konkurs GovTech przyciąga ok. 50 wykonawców (ok. 20 razy więcej niż przeciętny przetarg) – głównie start-upy i małe firmy.  

Konkursy GovTech to te, w których wygrywają osoby, które udowodnią, że potrafią rozwiązywać problemy w praktyce a nie na papierze - Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech. 

Schemat konkursu

Wypełnij ankietę potrzeby

Hackathony

To metoda szybkiego przeglądu możliwych rozwiązań konkretnego problemu. To wydarzenie stacjonarne lub w formie online, podczas którego uczestnicy mają kilkadziesiąt godzin na rozwiązanie zadania. Zespoły biorące udział w hackathonie mają na przedstawienie prototypu rozwiązania technologicznego konkretnego wyzwania zgłoszonego przez sektor publiczny mają ściśle określony czas na wykonanie zadanie, co wymusza intensywną i kreatywną pracę.   
Zachęcamy jednostki sektora publicznego do partnerstwa i wspólnej organizacji wydarzenia.  

Burza mózgów na tematy nietechniczne - Service Jam 

Obywatelska burza mózgów to nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych osób i zaproszenie ich do wspólnego rozwiązywania istotnych społecznie wyzwań, poprawy warunków życia obywateli czy efektywności działania sfery publicznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie

Przykładem nietechnicznej burzy mózgów był projekt organizowany wraz z Polskimi Kolejami Państwowymi. Więcej informacji dostępnych na stronie. 

Burza mózgów na tematy nietechniczne - Service Jam

Obywatelska burza mózgów to nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych osób i zaproszenie ich do wspólnego rozwiązywania istotnych społecznie wyzwań, poprawy warunków życia obywateli czy efektywności działania sfery publicznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie.

Przykładem nietechnicznej burzy mózgów był projekt organizowany wraz z Polskimi Kolejami Państwowymi. Więcej informacji dostępnych na stronie.

Finansowanie

Konsulting i doradztwo są finansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Konkursy, burze mózgów czy hackathony finansowane są ze środków własnych instytucji. Mówiąc prościej – wszystko co  jest naszym działaniem finansujemy sami. 

Programy stażowe

W Centrum GovTech powstał model realizacji programów stażowych oparty na doświadczeniach Ministerstwa Finansów i najlepszych praktykach z sektora prywatnego. W życie wcielamy go co roku organizując „Liderów Innowacji” – największy publiczny program stażowy w kraju. W oparciu o te doświadczenia powstał ogłoszony przez Premiera Mateusza Morawieckiego Program Młodych Liderów, zakładający otwarcie tych standardów na cały sektor publiczny. Wynagrodzenie stażystom w ramach programu wypłaca instytucja - my zadbamy o to aby był on skonstruowany w sposób przyciągający jak najwięcej kandydatów – „Liderzy Innowacji” osiągają pułap 35 osób na miejsce. 

Korzyści ze współpracy z GovTech

 • Bezpłatne doradztwo merytoryczne w obszarze innowacyjności. 
 • Korzystanie z wypracowanych narzędzi pozyskiwania innowacji. 
 • Pomoc w przejściu przez najważniejsze etapy pozyskania innowacji. 
 • Wprowadzenie rozwiązań przyspieszających pracę wewnętrzną. 
 • Wykorzystanie marki GovTech w dotarciu do decydentów i przekonania do potrzeby innowacji. 
 • Dotarcie do oferentów, do których administracja zwykle nie dociera. 

Wspólne projekty w ramach GovTech Polska

 • Miasto Świdnik, system gospodarowania odpadami 
 • Ministerstwo Finansów, stworzenie aplikacji samouczącego się systemu informatycznego, który będzie wspierać ochronę polskich granic z wykorzystaniem urządzeń RTG. 
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, stworzeniu wyposażonej w moduł Business Intelligence wyszukiwarki wiedzy dla bazy informacji, z której korzysta resort. 
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, system klasyfikowania zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalazków i wzorów użytkowych. 
 • PKP Informatyka, opracowanie systemu zarządzania cenami biletów dla transportu kolejowego. 
 • PKN Orlen, system identyfikacji tankowanych pojazdów dla użytkowników aplikacji mFlota. 

Materiały

Projekty kwalifikowane i niekwalifikowane
prezentacja​_Projekty​_kwalifikowane​_i​_niekwalifikowane​_do​_GovTech.pdf 0.63MB
Dobre Praktyki
Dobre-praktyki-GovTech.pdf 0.40MB
{"register":{"columns":[]}}