W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dobre praktyki

Złoty kompas zanurzony w połowie w piasku

Pomysły na zamówienia w trybie GovTech realizowane są w procedurze konkursowej.

Konkurs to tryb udzielenia zamówienia, który umożliwia otwarcie się na nowatorskie pomysły, zwiększenie konkurencyjności oraz promowanie zamówień publicznych jako atrakcyjnych dla szerokiego wachlarza podmiotów.

Pomysły czyli Wyzwania GovTech to po prostu zamówienia organizowane w formie konkursów w ramach art. 110 PZP, które zgłaszać może każda jednostka, niezalenie od swojej wielkości, lokalizacji czy sektora, do jakiego należy.

Orientacyjne sugestie cech wyzwań GovTech Polska:

  • Mieszczą się poniżej progu 144 000 Euro.
  • Zawierają komponent analizy (jakichkolwiek) danych,do  których rozwiązujący będą w stanie mieć dostęp. Przykładowo wpisują się w zdanie „Program, który na podstawie [XYZ] przewidzi/znajdzie/zmaksymalizuje [ABC]."
  • Są dostępne dla obywatela (tzn. ktoś poza urzędem odczuje pośrednio lub bezpośrednio korzyści).
  • Gotowe rozwiązania nie istnieją obecnie na rynku (według Państwa najlepszej wiedzy).
  • Polegają na wytwarzaniu oprogramowania (software), nie konserwacji istniejącego, ani zakupie maszyn.
  • Nie wymagają od wykonawców znajomości wewnętrznych systemów instytucji – czuliby się Państwo komfortowo jeśli nie istniałyby jakiekolwiek pozaformalne warunki uczestnictwa.

W ramach naboru do programu GovTech zainteresowane instytucje wypełniają krótki formularz. Następnie przedstawiciele GovTech Polska skontaktują się ze zgłaszającym w celu opracowania dalszych kroków. Z każdą z instytucji uczestniczących w programie GovTech Polska pracuje indywidualnie i tworzy plan działania, pomagając w całym procesie: od dostarczania wzorów wszystkich niezbędnych dokumentów przez promocję wśród grup docelowych po wsparcie techniczne. Zachęcamy do udziału w programie. To świetna okazja, by promować nie tylko innowacyjne technologie, ale także sam proces ich zamawiania. Dalszy schemat przebiegu konkursu prezentuje poniższa grafika:

 

1. Rekrutacja zamawiających (ministerstwa, miasta, spółki Skarbu Państwa), 2. Weryfikacja pomysłów, 3. Konsultacje rynkowe, 4. Zgłoszenia wykonawców, 5. Warsztaty informacyjne, 6. Wybór finalistów, 7. Wdrożenie u zamawiających

Materiały

Dobre Praktyki
Dobre-praktyki-GovTech.pdf 0.40MB
Dobre praktyki (Good practice - English)
good​_practices​_-​_ensligh.pdf 0.36MB