W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przedsiębiorcy

męska dłoń trzymająca świecącą się żarówkę, zmieniającą się w sieć

GovTech Polska powstał, by polscy innowatorzy i przedsiębiorcy mieli szansę do zaprojektow i wdrożna skalę krajową rozwiązania technologiczne bezpośrednio odpowiadające na konkretne wyzwania polskiego sektora publicznego. To brakujący element ekosystemu innowacji, na który otwieramy sektor publiczny w Polsce. W ramach “łączenia” przedsiębiorców i innowatorów z administracją centralną oferujemy możliwość uczestnictwa w konkursach GovTech, hackathonach oraz Obywatelskich Burzach Mózgów.  

Zobacz wszystkie projekty

Czym są wyzwania w konkursach GovTech?

Wyzwanie publiczne to zaproszenie do stworzenia rozwiązania odpowiadającego na problemy o charakterze społecznym lub gospodarczym, z którymi mierzą się instytucje publiczne - twórcy wyzwań. Często są powiązane z realizacją polityk publicznych – wykrywaniem popełnienia przestępstwa w cyberprzestrzeni, wzmocnieniem ochrony fizycznej granic RP czy identyfikacją oznak agresji w zapisie wideo. Wyzwania GovTech charakteryzują się tym, że do ich rozwiązania wymagane jest użycie nowych technologii. Zwykle powiązane jest to z metodami przetwarzania obrazów, dźwięku, dużych zbiorów danych czy uczenia maszynowego. 

 

Korzyści udziału w konkursach GovTech

Udział w konkursach GovTech to szansa na znalezienie się w gronie kreatywnych polskich innowatorów i rywalizację z najbardziej innowacyjnymi technologicznymi firmami. Zwycięzca jest promowany przez GovTech w prasie, mediach społecznościowych czy podczas różnych konferencji. Nagrodą główną w konkursie jest pokaźny kontrakt instytucją publiczną oraz przystąpienie do negocjacji umowy z wolnej ręki. 

“Konkursy GovTech Polska to konkursy, w których wygrywają osoby, które udowodnią, że potrafią w praktyce a nie na papierze- Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Wymogi uczestnictwa w konkursach GovTech

Wymogi tworzone dla zespołów przystępujących do konkursów są konstruowane bezpośrednio pod konkretną potrzebę. Czasem wymagana będzie znajomość metod przetwarzania obrazów, w innym przypadku swobodnej pracy na terabajtach danych.

Jak przebiega proces konkursowy?

Uniwersalny schemat przebiegu konkursu GovTech Polska:  

  • Nabór wniosków - przyjmowanie zgłoszeń do konkursu 
  • I etap – przygotowanie prezentacji rozwiązania (POC – proof of concept) 
  • ogłoszenie wyników I etapu i wybranie 5 finalistów, którzy przechodzą do II etapu, nagrody I etapu 
  • Warsztaty informacyjne Wykonawców z Zamawiającym - doprecyzowanie kryteriów II etapu  
  • II etap przygotowanie demo rozwiązania (MVP – most viable product) 
  • ogłoszenie wyników i zaproszenie zwycięzcy do negocjacji umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki 

 Schemat konkursu

Podejmij wyzwanie technologiczne

Jak i kiedy można wziąć udział w konkursach GovTech?

Wszystkie wyzwania publikowane są na platformie konkursowej konkursy.govtech.gov.pl 

Konkursy ogłaszane są na przestrzeni całego roku w naborze ciągłym. Określony jest zarówno czas przyjmowania wniosków o udział oraz terminy poszczególnych etapów konkursu jak i prezentacji rozwiąz. Istnieje możliwość założenia konta na platformie konkursowej i otrzymywania powiadomień za każdym razem, kiedy opublikowane zostanie nowe wyzwanie. Platforma konkursowa zbiera wszystkie potrzeby administracji koordynowane przez zespół GovTech. Wszystkie zasady udziału w konkursie oraz stosowna dokumentacja umieszczone są w informacji o poszczególnych wyzwaniach na platformie. Należy podkreślić, że cały proces z wyłączeniem warsztatów informacyjnych, odbywa się drogą elektroniczną poprzez platformę konkursową.

Kto jest potencjalnym inwestorem?

Inwestorami projektowymi konkursów GovTech Polska i tym samym twórcami wyzwań konkursowych są: 

  1. Jednostki Samorządu Terytorialnego
  2. Jednostki Administracji Rządowej 
  3. Spółki Skarbu Państwa
  4. GovTech Polska 

 

Każdy konkurs ma swój indywidualnie określony budżet wdrożenia.

Hackathon

To metoda szybkiego przeglądu możliwych rozwiązań na konkretny problem zgłoszony przez sektor publiczny. Może mieć formę stacjonarną lub online, podczas której uczestnicy działający w zespołach mają kilkadziesiąt godzin na rozwiązanie zadania. Jest to wydarzenie, które wymusza intensywną i kreatywną pracę, lecz daje dużo satysfakcji z osiągnięcia celu w tak krótkim czasie.  

Przykłady hackathonów GovTech: 

Obywatelska Burza Mózgów na tematy nietechniczne - Service Jam

Obywatelska Burza Mózgów to nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych osób i zaproszenie ich do wspólnego rozwiązywania istotnych społecznie wyzwań, poprawy warunków życia obywateli czy efektywności działania sfery publicznej. 

Przykłady Obywatelskich Burz Mózgów znajdują się na stronie

{"register":{"columns":[]}}