W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

15 mln zł na rozwiązania problemów społecznych i gospodarczych. Rusza III edycja konkursu e-Pionier, pierwszy raz z GovTech Polska.

Poszukiwane są akceleratory, które następnie pracować będą z zespołami uzdolnionych programistów nad rozwiązaniem ważnych problemów społecznych, zgłaszanych przez instytucje publiczne. GovTech Polska wspiera III edycję konkursu e-Pionier, realizowanego przez NCBR w ramach Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Budżet tej edycji e-Pioniera to 15 mln zł.

Grafika przedstawiająca żarówkę oraz napis III edycja konkursu e-Pionier, w prawym górnym rogu logo GovTech Polska

Kto jest poszukiwany?

W III konkursie e-Pionier GovTech poszukiwane są firmy bądź wyspecjalizowane jednostki naukowe pracujące na co dzień z innowacjami. Najlepsze z nich otrzymają budżet, który posłuży identyfikacji problemów społecznych i gospodarczych, współpracy z instytucjami publicznymi celem ich precyzowania, a następnie dofinansowaniu najlepszych zespołów programistów i innowatorów, które będą miały za zadanie wytworzyć rozwiązania na te problemy.

Ciekawe wyzwania dla programistów i innowacyjnych firm

Zespół GovTech Polska na co dzień pracuje z administracją publiczną wspierając w identyfikacji zagadnień mogących zostać rozwiązanych za pomocą nowych technologii. Do tej pory przeprowadzone zostało 17 konkursów na najlepsze rozwiązania z zakresu optymalizacji wydatków w ochronie zdrowia, uszczelniania granicy RP czy wsparcia samorządów w lepszym zarządzaniu systemem gospodarki odpadami – z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, metod przetwarzania obrazów cyfrowych, przetwarzania języka naturalnego i innych, uważanych dzisiaj za część rewolucji komputerowej. W następnym roku planowane jest znaczące zwiększenie skali współpracy z administracją, dlatego też nawiązana współpraca GovTech z NCBR i zaproszenie dla innowatorów.

- Wprowadzanie innowacji w sektorze publicznym to nadrzędny cel Programu GovTech Polska. Wspólna edycja konkursu e-Pionier to szansa, dzięki której kolejne jednostki publiczne zyskają na wdrażaniu najnowszych technologii, opracowywanych przez polskie zespoły naukowców, przedsiębiorców i innowatorów. To pilotaż, który być może zostanie stałym elementem ekosystemu GovTech – wyjaśnia Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Na czym polega e-Pionier?

Konkurs, organizowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, łączy naukowców i przedsiębiorców z instytucjami publicznymi, aby wspólnie odpowiadali na konkretne problemy istotne dla wybranych grup społecznych. Do naboru w konkursie mogą zgłaszać się akceleratory technologiczne, czyli firmy mające doświadczenie w inwestycjach w startupy z dziedziny ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), w szczególności pod kątem coachingu, mentoringu oraz wprowadzania nowych technologii. Wyłonione akceleratory wybierają następnie zespoły programistów (członkami zespołów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i spółki prawa handlowego) i wspierają je w realizacji pomysłów rozwiązujących istotne problemy społeczne i gospodarcze. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych mają one szansę stanowić przełom w podnoszeniu jakości życia całego społeczeństwa.

- W e-Pionierze wyraźnie widzimy, że nauka potrafi rozwiązywać konkretne problemy społeczne. Wiedza i kreatywność utalentowanych badaczy i programistów służy tworzeniu technologii bezpośrednio podnoszących jakość życia ludzi komentuje Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

- Nic nie stoi na przeszkodzie, by zespół, który stworzył wartościowe rozwiązanie, założył firmę i z powodzeniem je komercjalizował. Co więcej, zachęcamy do tego. W NCBR kładziemy nacisk na wdrożenie nowych technologii, by wypracowane w toku prac badawczych rozwiązania znalazły swoje zastosowanie na rynku powiedział Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.   

Kluczowe zasady III konkursu e-Pionier GovTech

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się od 25 września 2020 r. do 2 października 2020 r. (do godz. 16:00) ma na celu wsparcie w wytworzeniu produktu o minimalnej gotowości technologicznej (MVP) we współpracy i na rzecz instytucji publicznej, a następnie daje szanse jego komercjalizacji i dalszego rozwoju. Właśnie z powodu możliwości dalszej komercjalizacji, wymagany jest wkład własny akceleratora, który nie może być mniejszy niż 20% wysokości wydatków kwalifikowanych. Po wstępnym sprawdzeniu pomysłu na rozwiązanie problemu, akcelerator wraz z przedstawicielem zespołu innowatorów zgłasza się do Komitetu Inwestycyjnego, złożonego z przedstawicieli instytucji, która zgłosiła problem, ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli NCBR. Komitet podejmie decyzję w kwestii dopuszczenia projektów do realizacji i przyznania dofinansowania.

Dotychczasowe efekty działania e-Pionier                                                                                           

W dwóch edycjach konkursu e-Pionier, przeznaczono prawie 81 mln zł na wsparcie 600 programistów pracujących nad rozwiązaniem 70 problemów.

Wśród MVP są takie rozwiązania jak oprogramowanie pozwalające personelowi na oddziałach SOR i Intensywnej Terapii na komunikację pozawerbalną z pacjentami czy platforma do pionowego lądowania dronów na nierównym bądź pozostającym w ruchu obiekcie czy symulator skanera bagażu, który pozwala na efektywniejsze szkolenie personelu lotniczego na terenie lotniska w Goleniowie. Lista wytworzonych w programie rozwiązań znajduje się pod linkiem.

Konkurs realizowany jest w ramach Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020.

Więcej szczegółów o konkursie oraz dokumentacja znajdują się na stronie NCBR