W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wojewoda

Zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Rozdział 2

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Art. 7b.

1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:

     1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:

          a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,

          b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

     2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;

     3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

     4) przechowuje kopie zabezpieczające baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

     5) (uchylony)

     6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4.

2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:

     1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie;

     2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Portal Informacyjny Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

{"register":{"columns":[]}}