W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat dla podróżujących do Hiszpanii

29.07.2021

Komunikat

 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Hiszpanii, apelujemy do wszystkich osób podróżujących lub planujących podróż do tego kraju o śledzenie komunikatów i ostrzeżeń na stronie MSZ (więcej informacji: Informacje dla podróżujących do Hiszpanii).

Decydując się na wyjazd, zadbaj o ubezpieczenie w czasie podróży. Przy wyborze ubezpieczenia podróżnego zwróć uwagę na zakres obowiązywania polisy. Sprawdź czy obejmuje np. koszt leczenia w razie nagłego zachorowania na COVID-19 czy koszt zakwaterowania poniesiony w związku z kwarantanną nałożoną z uwagi  na zakażenie lub na kontakt z osobą zarażoną SARS-CoV-2 (w Hiszpanii taka kwarantanna trwa 10 dni).

Obostrzenia w Hiszpanii

Na terytorium całego kraju obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej:

 • w przestrzeni publicznej zamkniętej,
 • w przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami w niej przebywającymi (nie dotyczy osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym),
 • w środkach transportu lotniczego, morskiego, autobusowego i kolejowego (w tym na dworcach i w portach) oraz w pojazdach przeznaczonych do przewozu do 9 osób, jeśli osoby te nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym,
 • podczas imprez plenerowych, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami biorącymi udział w wydarzeniu (nie dotyczy osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym).

Zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej są m.in. dzieci do 6. roku życia, osoby posiadające schorzenia układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością i posiadające trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa, osoby uprawiające sport indywidualny na wolnym powietrzu.

Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki ochronnej grozi mandat w wysokości do 100 euro.

 

Od 9 maja 2021 roku na terytorium Królestwa Hiszpanii nie obowiązuje już stan alarmowy.

Uwaga: zniesienie stanu alarmowego nie jest jednoznaczne z całkowitym zniesieniem obostrzeń, ani zniesieniem restrykcji związanych z wjazdem do Hiszpanii.

Decyzje dotyczące obostrzeń obowiązujących w poszczególnych wspólnotach autonomicznych pozostają w gestii władz regionalnych.

Apelujemy o śledzenie obowiązujących obostrzeń i zaleceń w poszczególnych wspólnotach autonomicznych Hiszpanii. Zwracamy uwagę, że nowe zasady mogą być wprowadzane bez zachowania dużego wyprzedzenia czasowego.

Informacje są aktualizowane na bieżąco i znajdują się na stronach internetowych poszczególnych rządów regionalnych.

Informacji na temat procedury działania w przypadku wystąpienia objawów zarażenia koronawirusem udzielają operatorzy specjalnych infolinii.

 

Wjazd do Hiszpanii

Podróż do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską

Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu lub statku pasażerskiego oraz po przybyciu do Hiszpanii.

Wszyscy pasażerowie są zobowiązani także do poddania się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia. Mierzenie temperatury będzie się odbywało poprzez kamery termowizyjne lub termometry bezkontaktowe. Za gorączkę będzie uznawana temperatura 37,5 °C oraz wyższa. W przypadku stwierdzenia gorączki lub podejrzeń o wykazywanie objawów COVID-19, pasażer zostanie poddany kolejnej kontroli (powtórne mierzenie temperatury, badanie lekarskie). Jeśli podejrzenia okażą się uzasadnione zostanie uruchomiony alert sanitarny (wg protokołów przygotowanych wspólnie przez władze centralne i regionalne), a pasażer zostanie skierowany do odpowiedniego centrum medycznego.

 

Od 7 czerwca 2021 roku, podróżujący do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (lista regionów ryzyka jest aktualizowana przez władze hiszpańskie i dostępna na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Risk countries/areas”), zobowiązani są do przedstawienia wraz z wypełnionym formularzem sanitarnym jednego z poniższych dokumentów:

1. Zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia, zgodnie z którymi upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie,

2. Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 — uznawane będą zaświadczenia o wyniku testu wykonanego techniką NAAT (np. PCR) w ciągu 72 godzin przed przylotem do Hiszpanii lub zaświadczenia o wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przez przylotem do Hiszpanii (dot. szybkich testów antygenowych uwzględnionych we wspólnym wykazie szybkich testów antygenowych publikowanym przez Komisję Europejską na podstawie Zalecenia Rady 2021/C 24/01); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia testu, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu, wskazanie kraju, którym przeprowadzono test,

3. Zaświadczenia o przebyciu COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu NAAT oraz wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test.

 

Zaświadczenia należy przedstawić w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.

Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z powyższych zaświadczeń, są jednak zobowiązane do posiadania wypełnionego formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH).

 

UWAGA! Jeśli państwo/region, z którego podróżujesz do Hiszpanii drogą lotniczą lub morską, nie znajduje się na liście ryzyka, przed wyjazdem konieczne jest tylko wypełnienie formularza sanitarnego SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

 

Podróżujący statkami pasażerskimi typu wycieczkowego

Zbieranie informacji od osób podróżujących do Hiszpanii statkami pasażerskimi typu wycieczkowego będzie prowadzone za pośrednictwem aplikacji UE Digital Passenger Locator Form (dPLF) dostępnej pod adresem: https://www.healthygateways.eu (nie będzie wymagane wypełnienie formularza SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH).

Podróż tranzytowa

Osoby podróżujące drogą lotniczą lub morską przez Hiszpanię do innego kraju (podróż tranzytowa), które nie opuszczają strefy tranzytowej lotniska lub portu, nie są zobowiązane do przechodzenia kontroli stanu zdrowia. Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH), z zaznaczeniem kategorii „TRANSIT”.

 

Ograniczenia wjazdowe do Hiszpanii

Francja

Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą lądową z regionów ryzyka* we Francji, zobowiązani są do przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:

1. Zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia, zgodnie z którymi upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia,

2. Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 — uznawane będą zaświadczenia wydane w czasie 48 godzin przed wjazdem do Hiszpanii; uznawane będą rodzaje testów wykonywanych techniką NAAT wykrywające RNA koronawirusa (np. RT-PCR) lub testy antygenowe (uwzględnione na wspólnym wykazie szybkich testów antygenowych publikowanym przez Komisję Europejską na podstawie Zalecenia Rady 2021/C 24/01),

3. Zaświadczenia o przebyciu COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT.

Zaświadczenia należy przedstawić w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.

Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z powyższych zaświadczeń.

Powyższy obowiązek nie dotyczy również:

 1. Pracowników firm transportu drogowego, którzy wykonują obowiązki służbowe.
 2. Pracowników transgranicznych.
 3. Osób mających zameldowanie w strefie przygranicznej, poruszających się w promieniu 30 km od miejsca zamieszkania.

*Za region ryzyka uznaje się wszystkie regiony Francji uznane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za strefy ryzyka oznaczone kolorem ciemnoczerwonym, czerwonym, pomarańczowym lub szarym (na podstawie Zalecenia Rady (UE) 2020/1475 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczania swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19).

 

Brazylia i Republika Południowej Afryki

Do 3 sierpnia 2021 roku połączeniami lotniczymi z lotnisk położonych na terytorium Brazylii lub RPA do Hiszpanii (z międzylądowaniem lub bezpośrednimi) podróżować mogą obywatele Hiszpanii i Andory oraz osoby posiadające stały pobyt w Hiszpanii i Andorze lub osoby podróżujące przez Hiszpanię w tranzycie do innego kraju poza strefą Schengen (międzylądowanie musi trwać mniej niż 24 godziny, pasażer nie może opuścić strefy tranzytowej lotniska).

 

Dla osób podróżujących do Hiszpanii z państw trzecich

Ograniczenia wjazdowe dla osób podróżujących do Hiszpanii z państw trzecich obowiązują do 31 sierpnia 2021 roku. Zamknięte pozostają przejścia graniczne w Ceucie i Melilli. Ograniczenia nie obowiązują na granicy lądowej z Andorą oraz punkcie kontroli przy terytorium Gibraltaru.

W odniesieniu do obywateli państw trzecich (nie będących członkami UE), zakaz wjazdu nie dotyczy:

 1. osób z prawem stałego pobytu w państwach UE, strefy Schengen, Andorze, Monako, Watykanie oraz San Marino, które udają się do miejsca swojego zamieszkania (wymagane stosowne udokumentowanie),
 2. posiadaczy długoterminowej wizy krajowej wydanej przez państwo UE lub strefy Schengen, udających się bezpośrednio do tego państwa,
 3. pracowników służby zdrowia lub opiekunów osób starszych (w związku z działalnością zawodową),
 4. kierowców transportu towarowego, marynarzy i załóg lotniczych(w związku z działalnością zawodową),
 5. personelu dyplomatycznego, konsularnego i organizacji międzynarodowych, wojskowych i członków organizacji humanitarnych (w związku z wykonywaniem swoich funkcji),
 6. osób studiujących w państwach UE, strefy Schengen (posiadających stosowne pozwolenie lub wizę oraz ubezpieczenie medyczne); wjazd dozwolony będzie w trakcie trwania roku akademickiego lub 15 dni przed jego rozpoczęciem; jeśli osoba podróżująca planuje podjęcie nauki w Hiszpanii, a pobyt nie przekroczy 90 dni, konieczne będzie okazanie dokumentów potwierdzających z ośrodka edukacyjnego w Hiszpanii,
 7. pracowników wysoko wykwalifikowanych (dotyczy także uczestników wydarzeń sportowych wysokiego szczebla odbywających się w Hiszpanii), których obowiązki zawodowe nie mogą być realizowane zdalnie (konieczne jest udokumentowanie sytuacji),
 8. osób podróżujących w związku pilnymi, udokumentowanymi sprawami rodzinnymi,
 9. osób, które udokumentują powody wyższej konieczności, lub których wjazd jest dopuszczalny z przyczyn humanitarnych,
 10. osób posiadających stały pobyt w krajach wskazanych na liście poniżej i podróżujących bezpośrednio z krajów wskazanych na liście poniżej, przejeżdżających tranzytem wyłącznie przez kraje wskazane na liście poniżej lub podróżujących w tranzycie przez lotniska w krajach niewymienionych poniżej,
 11. osób posiadających zaświadczenie o szczepieniu (konieczne potwierdzenie uznawania zaświadczenia przez służby sanitarne), a także towarzyszących im nieletnich; w przypadku osób posiadających stały pobyt w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i podróżujących bezpośrednio z tego kraju, poza zaświadczeniem o szczepieniu, uznawane będą także zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 (wydane w czasie 48 godzin przed wjazdem do Hiszpanii; testy wykonywane techniką NAAT wykrywające RNA koronawirusa, np. RT-PCR).

W przypadku osób, które podróżują do Hiszpanii połączeniami lotniczymi (bezpośrednimi lub z międzylądowaniem) z lotnisk położonych w krajach trzecich, które objęte są obowiązkiem kwarantanny po przylocie do Hiszpanii, zakaz wjazdu nie obejmuje wyłącznie:

 1. osób z prawem stałego pobytu w państwach UE, strefy Schengen, Andorze, Monako, Watykanie oraz San Marino, które udają się do miejsca swojego zamieszkania (wymagane stosowne udokumentowanie),
 2. posiadaczy długoterminowej wizy krajowej wydanej przez państwo UE lub strefy Schengen, udających się bezpośrednio do tego państwa,
 3. załóg lotniczych(w związku z działalnością zawodową),
 4. personelu dyplomatycznego, konsularnego i organizacji międzynarodowych, wojskowych i członków organizacji humanitarnych (w związku z wykonywaniem swoich funkcji),
 5. osób, które udokumentują powody wyższej konieczności, lub których wjazd jest dopuszczalny z przyczyn humanitarnych,

oraz osób z prawem stałego pobytu w Hiszpanii lub Andorze oraz małżonków obywateli Hiszpanii lub osób pozostających z nimi w zarejestrowanych związkach partnerskich, ich wstępnych i zstępnych, którzy mieszkają pod ich opieką, pod warunkiem, że podróżują z nimi lub na spotkanie z nimi.

Państwa trzecie, których rezydentów nie dotyczą powyższe tymczasowe ograniczenia podróży do UE:

 1. Albania
 2. Armenia
 3. Australia
 4. Azerbejdżan
 5. Bośnia i Hercegowina
 6. Brunei Darussalam
 7. Kanada
 8. Izrael
 9. Japonia
 10. Jordania
 11. Liban
 12. Czarnogóra
 13. Nowa Zelandia
 14. Katar
 15. Mołdawia
 16. Macedonia Północna
 17. Arabia Saudyjska
 18. Serbia
 19. Singapur
 20. Korea Południowa
 21. Ukraina
 22. USA
 23. Chiny

oraz

specjalne regiony administracyjne Chińskiej Republiki Ludowej, których rezydentów nie dotyczą powyższe tymczasowe ograniczenia podróży do UE:

 1. Specjalny Region Administracyjny Hongkong
 2. Specjalny Region Administracyjny Makau

oraz

jednostki i władze terytorialne, których państwowość jest nieuznawana przez co najmniej jedno państwo członkowskie:

 1. Kosowo (zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 z 10 czerwca 1999 roku)
 2. Tajwan

 

Podróż z krajów trzecich – kwarantanna dla podróżujących z krajów wysokiego ryzyka

Do 10 sierpnia 2021 roku wszystkie osoby podróżujące do Hiszpanii drogą lotniczą (loty bezpośrednie oraz z międzylądowaniem) z krajów wskazanych poniżej obowiązuje kwarantanna:

 1. Argentyna
 2. Boliwia
 3. Kolumbia
 4. Namibia

Czas trwania kwarantanny wynosić będzie 10 dni od przekroczenia granicy Hiszpanii. W przypadku pobytu w Hiszpanii krótszego niż 10 dni – cały czas pobytu. Kwarantanna może zostać skrócona, jeśli siódmego dnia pobytu wykonany zostanie test diagnostyczny, który wskaże wynik negatywny. Dopuszczalne będą testy wykonane techniką NAAT lub testy antygenowe o swoistości równej lub większej niż 97% i czułości równej lub większej 90%.

W czasie kwarantanny należy pozostać w swoim domu lub miejscu zakwaterowania, ograniczając do niezbędnego minimum przemieszczanie się oraz kontakty z osobami trzecimi. Dozwolone będzie przemieszczanie się w celu zakupu żywności, leków i artykułów pierwszej potrzeby, uzyskania pomocy medycznej lub z powodu wyższej konieczności.

Obowiązek kwarantanny nie dotyczy osób podróżujących w tranzycie posiadających prawo stałego pobytu lub wizę długoterminową państw UE, strefy Schengen, Andory, Monako, Watykanu oraz San Marino, które udają się do miejsca swojego zamieszkania oraz załóg lotniczych podróżujących w związku z działalnością zawodową.