W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat dla podróżujących do Hiszpanii – aktualizacja 13.01.2021 r.

13.01.2021

Komunikat

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wzrostem liczby ognisk zakażeń COVID-19 w Hiszpanii, apelujemy do wszystkich osób podróżujących lub planujących podróż do tego kraju o śledzenie komunikatów i ostrzeżeń na stronie MSZ (więcej informacji: Informacje dla podróżujących do Hiszpanii). Decydując się na podróż, należy zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych problemów w podróży i zadbać m.in. o ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Stan alarmowy obowiązuje na terytorium Królestwa Hiszpanii do 9 maja 2021 roku.

 

Wprowadzenie w życie zasad określonych w przyjętym dekrecie oraz podejmowanie decyzji odnośnie do dalszych konkretnych rozwiązań pozostaje w gestii władz regionalnych. Apelujemy o śledzenie zaleceń władz poszczególnych wspólnot autonomicznych.

 

Najważniejsze postanowienia:

 

 1. Ograniczenia w poruszaniu się w godzinach 23:00-6:00, poza uzasadnionymi przypadkami:
  1. Realizacja obowiązków służbowych,
  2. Wizyta lekarska,
  3. Zakup lekarstw,
  4. Opieka nad osobami starszymi lub małoletnimi,
  5. Inne właściwie uzasadnione przypadki.

 

Godziny obowiązywania ograniczeń mogą być modyfikowane przez władze miejscowe (rozpoczęcie między godz. 22:00-00:00, zakończenie między godz. 05:00-07:00).

 

 1. Możliwość wprowadzenia ograniczeń w poruszaniu się pomiędzy oraz po terytorium poszczególnych wspólnot autonomicznych (poza uzasadnionymi przypadkami). Władze regionalne mogą wprowadzać ograniczenia obejmujące terytorium całych wspólnot lub poszczególnych prowincji czy wybranych dzielnic w miastach.

 

 1. Ograniczenia zgromadzeń w przestrzeniach publicznych oraz prywatnych do 6 osób, za wyjątkiem osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym. Ograniczenia odnośnie do liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach mogą zostać zaostrzone przez władze lokalne.

 

 

Informacje dotyczące obostrzeń w poszczególnych regionach są aktualizowane na bieżąco i znajdują się na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia.

 

Informacji na temat procedury działania w przypadku wystąpienia objawów zarażenia koronawirusem udzielają operatorzy specjalnych infolinii.

 

Wjazd do Hiszpanii

Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską będą musieli poddać się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia.

 

Mierzenie temperatury będzie się odbywało poprzez kamery termowizyjne lub termometry bezkontaktowe. Za gorączkę będzie uznawana temperatura 37,5 °C oraz wyższa.  

 

W przypadku stwierdzenia gorączki lub podejrzeń o wykazywanie objawów COVID-19, pasażer zostanie poddany kolejnej kontroli (powtórne mierzenie temperatury, badanie lekarskie). Jeśli podejrzenia okażą się uzasadnione zostanie uruchomiony alert sanitarny (wg protokołów przygotowanych wspólnie przez władze centralne i regionalne), a pasażer zostanie skierowany do odpowiedniego centrum medycznego.

 

Wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać na granicy.

 

UWAGA! Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie, którzy podróżują do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Pełna lista regionów ryzyka (w j. hiszpańskim) znajduje się na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia.

 

Od 10 grudnia 2020 roku, poza wynikiem testu typu PCR (RT-PCR), dozwolone będą także wyniki testów TMA.

 

Test musi być zrealizowany w czasie 72 godzin przed terminem przyjazdu.

 

Zaświadczenie w formie papierowej lub cyfrowej (w języku hiszpańskim i/lub angielskim, francuskim, niemieckim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański) musi zawierać: datę badania, dane osobowe pacjenta oraz numer dokumentu (wskazany w formularzu sanitarnym), oznaczenie i dane kontaktowe do ośrodka medycznego wykonującego test oraz wskazanie negatywnego wyniku.

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie braku możliwości wypełnienia formularza sanitarnego w wersji on-line, podróżujący będą mogli wypełnić go w formie papierowej przed wejściem na pokład. Uwaga, konieczne będzie wtedy dołączenie do formularza oryginału zaświadczenia o wykonaniu testu PCR.

 

Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą przedstawiać wyniku testu.

 

Wspólnota Autonomiczna Balearów

Od 20 grudnia 2020 roku rząd regionalny Autonomii Balearów wprowadza nowe zasady wjazdu na Wyspy wg następującej kategoryzacji osób podróżujących:

 1. Dla podróżujących na Baleary z innych prowincji Hiszpanii: obowiązkowy i odpłatny test PCR lub TMA wykonany na 72 godziny przed przylotem na Wyspy z wynikiem w jęz. hiszpańskim lub katalońskim; dotyczy podróżujących z tych wspólnot autonomicznych, gdzie wskaźnik zakażeń wynosi powyżej 150/100.000 mieszkańców. Obecnie nie dotyczy to Ceuty, Murcji i Wysp Kanaryjskich. Mandat za brak okazania negatywnego wyniku testu wynosi do 3.000 EUR.
 2. Dla rezydentów Balearów istnieją 3 możliwości:
 • zalecany i bezpłatny test wykonany na 72 godziny przed przylotem na Wyspy dostępny w ośrodkach zdrowia na Półwyspie (lista ośrodków dostępna jest TUTAJ),
 • test antygenowy na/w lotniskach/portach na Balearach, lub
 • 10-dniowa kwarantanna po powrocie na Wyspy.

Uwaga: Dzieci poniżej 6 lat są zwolnione z obowiązku testowania.

 1. Dla podróżujących na Baleary z innych prowincji Hiszpanii w celach uzasadnionych tj.: wizyta lekarska, cel zawodowy, obowiązek urzędowy, opieka nad osobami starszymi, niepełnoletnimi, niepełnosprawnymi: realizacja darmowego testu antygenowego na lotnisku lub w porcie (Baleary) lub 10. dniowa kwarantanna. Wyjątki: Osoby, które przebywały w pozostałych prowincjach Hiszpanii poniżej 72 godzin oraz przewoźnicy towarów, personel załogi samolotu lub statku, dzieci poniżej lat 6 oraz zrzeszeni w klubach sportowcy są zwolnieni z testu i wypełniają jedynie  stosowną deklarację dot. braku objawów COVID19.
 2. Osoby podróżujące na Baleary z zagranicy podlegają obowiązkowi realizacji testu PCR lub TMA na zasadach krajowych.

Podstawa prawnaDekret premier rządu regionalnego Balearów z 14 grudnia 2020 roku wprowadzający restrykcje dot. wjazdu na Baleary dla osób podróżujących z Hiszpanii kontynentalnej oraz Melilli i Ceuty, oraz Rozporządzenie minister zdrowia rządu Balearów z 14 grudnia 2020 roku dot. bezpiecznego powrotu na Baleary dla mieszkańców Wysp oraz dla osób podróżujących w związku z zaistnieniem tzw. siły wyższej.

 

Ograniczenia wjazdowe do Hiszpanii

Ograniczenia wjazdowe dla osób podróżujących do Hiszpanii z państw trzecich obowiązują do 31 stycznia 2021 roku. Zamknięte pozostają przejścia graniczne w Ceucie i Melilli. Ograniczenia nie obowiązują na granicy lądowej z Andorą oraz w punkcie kontroli z terytorium Gibraltaru.

W odniesieniu do obywateli państw trzecich (nie będących członkami UE), zakaz wjazdu nie dotyczy:

 • osób z prawem stałego pobytu w państwach UE, strefy Schengen, Andorze, Monako, Watykanie oraz San Marino,
 • posiadaczy długoterminowej wizy krajowej wydanej przez państwo UE lub strefy Schengen, udających się bezpośrednio do tego państwa,
 • pracowników transgranicznych,
 • pracowników służby zdrowia lub opiekunów osób starszych (w związku z działalnością zawodową),
 • kierowców transportu towarowego i załóg lotniczych(w związku z działalnością zawodową),
 • personelu dyplomatycznego, konsularnego i organizacji międzynarodowych, wojskowych i członków organizacji humanitarnych (w związku ze swoimi funkcjami),
 • osób studiujących w państwach UE, strefy Schengen (posiadających stosowne pozwolenie lub wizę),
 • pracowników wysoko wykwalifikowanych, których obowiązki zawodowe nie mogą być realizowane zdalnie (konieczne jest udokumentowanie sytuacji),
 • osób podróżujących w związku pilnymi, udokumentowanymi sprawami rodzinnymi,
 • osób, które udokumentują powody wyższej konieczności, lub których wjazd jest dopuszczalny z przyczyn humanitarnych.

Państwa trzecie, których rezydentów nie dotyczą powyższe tymczasowe ograniczenia podróży do UE:

 1. Australia
 2. Japonia
 3. Nowa Zelandia
 4. Rwanda
 5. Singapur
 6. Korea Południowa
 7. Tajlandia
 8. Chiny

 

Specjalne regiony administracyjne Chińskiej Republiki Ludowej, których rezydentów nie dotyczą powyższe tymczasowe ograniczenia podróży do UE:

 1. Specjalny Region Administracyjny Hongkong
 2. Specjalny Region Administracyjny Makau