W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sygnały konsumenckie

Sygnały konsumenckie rozpatrywane przez Głównego Inspektora

Sygnał konsumencki to informacja od konsumenta, organizacji lub przedsiębiorcy dotycząca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kwestii związanych z innymi produktami (np. materiałami lub/i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością)  podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS,  w tym dotyczące produktów ekologicznych oraz sygnały dotyczące funkcjonowania jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym.

Jakie dane powinien zawierać sygnał konsumencki?

W przypadku sygnału dotyczącego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub kwestii związanych z innymi produktami (np. materiałami lub/i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS, proszę wskazać: 

 • nazwę produktu będącego przedmiotem zastrzeżeń, 
 • numer partii produkcyjnej,
 • nazwę i adres producenta/dystrybutora/importera (dane zawarte na opakowaniu lub etykiecie), 
 • oraz zastrzeżenia dotyczące produktu (opis oznakowania, cechy jakościowe).

Uwaga!
Do sygnału nie należy dołączać produktu, ponieważ jakość handlowa może zostać sprawdzona wyłącznie w toku urzędowej kontroli, w tym na podstawie urzędowo pobranych próbek.

Jak składać sygnał konsumencki?

Uwaga!
Sygnały konsumenckie należy kierować do właściwych miejscowo wojewódzkich inspektorów JHARS, tj. właściwych do kontroli w podmiocie (producent lub sklep), którego dotyczy zgłaszany sygnał, co znacząco przyspieszy załatwienie sprawy.

Sygnały konsumenckie można składać również pisemnie:

 • na adres: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
 • bezpośrednio: w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa; ustnie do protokołu sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Kontroli Wewnętrznej lub Dyrektorem Biura GIJHARS
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP
 • pocztą elektroniczną  sekretariat@ijhars.gov.pl
 •  poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
 • faksem pod nr +48 22 25 57 801


Przyjęcia interesantów w sprawach sygnałów konsumenckich w siedzibie GIJHARS odbywają się:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Inspektoratu, tj. 8.15-16.15,
 • oraz dodatkowo w poniedziałki w ramach dyżuru do godz. 17.15 (w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w kolejnym dniu roboczym) zgodnie z Harmonogramem dyżurów pracowników Zespołu Kontroli Wewnętrznej w  ramach przyjęć interesantów w sprawie skarg, wniosków, petycji i sygnałów konsumenckich.

Kierownictwo GIJHARS przyjmuje interesantów w sprawie sygnałów konsumenckich w  godzinach urzędowania GIJHARS, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z  pracownikiem sekretariatu.

Jakie niezbędne dane należy podać przekazując sygnał konsumencki?

Sygnały konsumenckie zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (np. mailem), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) osoby wnoszącej sygnał oraz adres do korespondencji (z kodem pocztowym). 

Uwaga! 
Sygnały niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego będą uwzględniane w planowych kontrolach, ale osoba zgłaszająca nie będzie informowana o wynikach kontroli.

W przypadku przekazania ww. danych umożliwiających identyfikację zgłaszającego sygnał przeprowadzona zostanie kontrola doraźna, o której rozstrzygnięciu osoba zgłaszająca sygnał zostanie poinformowana w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw skomplikowanych 
w dłuższym wyznaczonym terminie. 

Zespół Kontroli Wewnętrznej nie udziela odpowiedzi na korespondencję anonimową oraz nieopatrzoną adresem do korespondencji.

Zasady doręczania odpowiedzi

Przekazanie informacji zwrotnej (odpowiedzi lub pisma przekazującego sprawę do rozpatrzenia innym organom) osobie wnoszącej sygnał konsumencki następuje:

 • drogą pocztową – w przypadku wskazania adresu do korespondencji,
 • drogą elektroniczną - doręczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w dziale I rozdział 8 k.p.a.

Uwaga!
W praktyce doręczenie drogą elektroniczną wymaga posiadania przez zgłaszającego sygnał konta na e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) i wskazania organowi związanego z nim elektronicznego adresu zwrotnego. 
Posiadanie zwykłej skrzynki mailowej i wskazanie jej adresu nie jest wystarczające dla zrealizowania doręczenia drogą elektroniczną. Konto na e-PUAP można założyć pod adresem http://epuap.gov.pl/ 

Przekazując sygnał konsumencki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 RODO) przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w związku z  załatwieniem sygnału. Informacja o prawie osób, których dane osobowe są przetwarzane znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu JHARS (https://www.gov.pl/web/ijhars w  zakładce „O IJHARS/Ochrona danych osobowych”).

W przypadku wątpliwości dotyczących rozpatrywania sygnałów konsumenckich przez Głównego Inspektora JHARS prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Zespołu Kontroli Wewnętrznej, nr tel. 22 255 78 21 lub 22 255 78 25.

{"register":{"columns":[]}}