Andrzej Bittel

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

  • Andrzej Bittel

    Andrzej Bittel

Odpowiedzialny za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei.

Andrzej Bittel jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowe Studium Europejskiego Prawa Samorządowego w Polskiej Akademii Nauk.

W  2006 r.  był burmistrzem dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. W latach 2010-2013 pełnił funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Ursynów, a od 2013 do 2014 był zastępcą burmistrza dzielnicy Targówek w Warszawie.  W tym okresie nadzorował pracę wydziałów infrastruktury, inwestycji, zasobów lokalowych i zamówień publicznych. Był również doradcą starosty pruszkowskiego ds. procesów inwestycyjnych. Od 2015 r. naczelnik Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

W latach 2007-2010 pracował w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.09.2018 10:34
Osoba publikująca: Marcin Pyjek
Zmodyfikowano: 12.06.2019 12:12
Osoba modyfikująca: Dawid Krzyżewski
Wytwarzający/ Odpowiadający: Minister Infrastruktury
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Andrzej Bittel 1.0 19.09.2018 10:34 Marcin Pyjek Marcin Pyjek
Andrzej Bittel 1.1 12.06.2019 12:12 Dawid Krzyżewski Marcin Pyjek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP