W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Centralny Port Komunikacyjny Solidarność

O inwestycji

- Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko port lotniczy, ale to tysiące kilometrów szlaków kolejowych i drogowych. CPK to inwestycja, której przerwać teraz nie można. Ona jest na etapie przygotowania. Realnie na budowę maszyny wjadą za 2-3 lata. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby dzisiaj wygasić inwestycje, która będzie napędzała polską gospodarkę za kilka lat – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy „Solidarność”, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Port Lotniczy ,,Solidarność" ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów. Możliwość zabezpieczenia odpowiedniej wielkości terenu uczyniło ze Stanisławowa korzystną lokalizację. Jako dodatkowe kryterium oceny przyjęto również bliskość stolicy. Warunkami rentowności planowanego portu lotniczego jest zapewnienie rozwoju ruchu transferowego do momentu otwarcia Portu, w tym rozwoju międzykontynentalnych połączeń lotniczych. 

- CPK to projekt na lata. Jest szansą na dołączenie Polski do komunikacyjnej pierwszej ligi i na skokowy rozwój sektora transportu lotniczego. Jakość połączeń – connectivity, to kluczowy czynnik sukcesu w rywalizacji państw i ich gospodarek – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

 

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.

- W ostrożnych założeniach inwestycji Port „Solidarność” szacuje się, że dzięki CPK powstanie prawie 150 tys. miejsc pracy: 40 tys. w bezpośrednim otoczeniu węzła przesiadkowego, a 110 tys. w sektorach powiązanych z lotniskiem – podkreślił wiceminister Marcin Horała.

 

Koncepcja zakłada koszty komponentu lotniczego w wysokości 16-19 mld zł (w oparciu o koszty wzniesienia porównywalnych portów lotniczych na świecie). Koszty komponentu kolejowego w wysokości 8-9 mld zł (w oparciu o szacunki zawarte w Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości "Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław"). Koszty komponentu drogowego to od 1,75 mld zł (w przypadku budowy 65 km) do 6,87 mld zł (w przypadku rozbudowy Autostradowej Obwodnicy Warszawy, w oparciu o szacunki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Łącznie realizacja podstawowych założeń dokumentu przy uwzględnieniu najszerszego zakresu prac zawiera się między kwotami 30,9 a 34,9 mld zł. Ze względu na zróżnicowany charakter poszczególnych komponentów dla każdego z nich może być rozważana inna strategia pozyskania finansowania.

Przyjęte harmonogramy zmierzają do zakończenia podstawowego procesu inwestycyjnego do 2027 r., zakładając równoległe prowadzenie poszczególnych przedsięwzięć. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie postępu prac przy realizacji koncepcji jest pełnomocnik ds. CPK, który składać ma sprawozdania przez Radą Ministrów.

Kolej

Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, którego budowa jest wspierana przez Unię Europejską. Warunkiem konkurencyjności systemu kolejowego jest zapewnienie szybkiego dojazdu do CPK z terenu całego kraju. Z największych miast Polski do Portu dojazd koleją ma trwać 2-2,5 godziny, z centrum Warszawy do CPK – 15 minut.

Drogi

Przebudowana ma zostać autostrada A2, dokończona budowa Autostradowej Obwodnicy Warszawy przewidzianej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku. Wariant minimalny zakłada wykonanie odcinka około 65 km, łączącego DK 92 (węzeł Sochaczew) - węzeł CPK na A2 - drogę ekspresową S8 - drogę ekspresową S7 (węzeł w Grójcu). Wariant optymalny zapewniający swobodny dojazd do CPK i przekierowanie ruchu ciężarowego wokół Warszawy zakłada wykonanie odcinków o łącznej długości 248 km łączącej Grójec (S8) - Kołbiel (Węzeł S17) - Mińsk Mazowiecki (Węzeł A2) - oraz Sochaczew - Wyszogród - Zakroczym - Serock - Wyszków.

Nowe miasto. Integracja Warszawy i Łodzi

Koncepcja przewiduje stworzenie prawnych i infrastrukturalnych możliwości do powstania w otoczeniu Portu „Solidarność" nowego miasta, w skład którego mogłyby wchodzić parki biznesu, światowej skali centrum targowo-wystawiennicze i kongresowe obsługujące region Europy Środkowej, centra konferencyjne, obiekty biurowo-administracyjne, czy campus współtworzony przez federację polskich wyższych uczelni.

Koncepcja przewiduje również wdrożenie programów rozwojowych związanych ze znajdującymi się w okolicy CPK ważnymi obiektami dziedzictwa narodowego, czy przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi pobliskich obszarów zurbanizowanych (np. w Łodzi). Inwestycje te doprowadzić mają do połączenia aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

Otoczenie Inwestycji

Społeczności lokalne, „małe ojczyzny”, samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, inne lokalne instytucje publiczne, lokalne organizacje pozarządowe, biznes, to kluczowi partnerzy CPK. Współtworzą dziś społeczno-gospodarcze życie przyszłych obszarów inwestycji: lotniskowej, kolejowych i drogowych, zaś wkrótce staną się beneficjentami sąsiedztwa nowo budowanej infrastruktury transportowej.

Dobrosąsiedzka współpraca z otoczeniem inwestycji związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym to priorytetowe założenie projektu. Trwające obecnie analizy, służące określeniu dokładnego położenia inwestycji lotniskowej, kolejowych i drogowych pozwolą precyzyjnie osadzić projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego w przestrzeni. Zacieśnienie współpracy z partnerami społecznymi i samorządowymi będzie postępować wraz z kolejnymi etapami prac lokalizacyjnych. Osadzanie infrastruktury w przestrzeni pozwoli odpowiedzieć na pytanie, które miejscowości będą podlegały bezpośredniemu oddziaływaniu budowy, a następnie eksploatacji lotniska, sieci kolejowej i drogowej.

Port lotniczy oraz ok. 1 600 km linii kolejowych, a także nowe drogi funkcjonalnie powiązane z lotniskiem, zmienią oblicze transportowe Polski i wpłyną na zwiększenie mobilności Polaków. Odegrają także istotną rolę w ożywieniu społecznym i gospodarczym miast i wsi, które dziś mają ograniczony dostęp do nowoczesnej infrastruktury transportowej. Włączenie do krwiobiegu sieci transportowej to bardzo silny bodziec rozwojowy oddziałujący na bliższe i dalsze otoczenie regionu. Będziemy ściśle współpracować z samorządami lokalnymi, wspólnie dbając o to, by rozwój przebiegał w sposób skoordynowany i korzystny dla obecnych i przyszłych mieszkańców.

Inwestycje związane z budową lotniska przesiadkowego wpłyną na dynamiczny rozwój obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego między miastami: Sochaczew, Błonie, Grodzisk Mazowiecki oraz Żyrardów. Zmieni się także otoczenie poszczególnych stacji kolejowych lokalizowanych lub rozbudowanych w związku z budową dziesięciu ,,szprych'' kolejowych w ramach programu kolejowego CPK. Duży dworzec kolejowy, zintegrowany z lotniskiem oraz poszczególne stacje kolejowe rozsiane po Polsce pozwolą nie tylko na integrację transportową kraju. Każda z nich stanie się nowym silnym ośrodkiem lokalnego rozwoju przyciągającym inwestycje oraz nowych mieszkańców, stanowiących wyzwanie związane z rozwojem usług publicznych. Spółka CPK będzie w tym względzie odpowiedzialnym partnerem samorządów lokalnych.

Program Kolejowy - Polska Na Dobrych Torach

Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowe lotnisko, ale też linie kolejowe. Część kolejowa Programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego „Solidarność” i Warszawy.

Każda z 10 „szprych” kolejowych, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Na potrzeby budowy tego kolejowego systemu doszło do podziału zadań inwestycyjnych między spółki CPK i PKP PLK.

W ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port „Solidarność” zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowych linii, głównie na trasie Warszawa - CPK – Łódź. Pozostałe inwestycje kolejowe wpisane są w horyzont czasowy do 2040 r.

Materiały

Program Kolejowy CPK
PROGRAM​_KOLEJOWY​_CPK.pdf 4.77MB
CPK - część lotniskowa
Centralny​_Port​_Komunikacyjny​_Część​_lotniskowa​_.pdf 2.16MB

Akty prawne

Materiały

Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port ,,Solidarność'' - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej
Koncepcja​_przygotowania​_i​_realizacji​_inwestycji​_Port​_Solidarność​_-​_Centralny​_Port​_Komunikacyjny​_dla​_Rzeczypospolitej​_Polskiej.pdf 11.42MB
Zarządzenie nr 1 Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie wyznaczenia Kierownika Programu CPK
Zarządzenie​_Kierownik​_Programu​_CPK.PDF 0.10MB
Zarządzenie nr 2 Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie powołania Komitetu Programu CPK
Zarządzenie​_Komitet​_Programu​_CPK.pdf 0.10MB
Zarządzenie nr 3 Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z 30.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Kierownika Programu CPK
Zarządzenie​_nr​_3​_Zastępca​_Kierownika​_Programu​_CPK​_30112020.pdf 0.08MB
Zarządzenie nr 4 Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z 30.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia Stałych Członków Komitetu Programu CPK
Zarządzenie​_nr​_4​_wyznaczenie​_Stałych​_Członków​_KPCPK​_30112020.pdf 0.08MB
Zarządzenie nr 5 Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego w sprawie wyznaczenia Stałych Członków Komitetu Programu CPK
Zarządzenie​_nr​_5​_Wyznaczenie​_stałych​_Czlonków.pdf 0.08MB
Zarządzenie nr 6 Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego w sprawie zatwierdzenia zmian w zakresie wyznaczania Stałych Członków Komitetu Programu CPK
Zarządzenie​_Nr​_6​_Pełnomocnika​_Rządu​_ds​_Centralnego​_Portu​_Komunikacyjnego​_z​_dnia​_04052021​_r​_ws​_zatwierdzenia​_zmian​_w​_zakresie​_wyznaczenia​_Stałych​_Członków​_Komitetu​_Programu​_CPK.pdf 0.08MB
Zarządzenie nr 7 Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego w sprawie ustalenia składu osobowego Komitetu Programu CPK
Zarządzenie​_Nr​_7​_Pełnomocnika​_Rządu​_ds​_Centralnego​_Portu​_Komunikacyjnego​_z​_dnia​_04052021​_r​_ws​_ustalenia​_składu​_osobowego​_Komitetu​_Programu​_CPK.pdf 0.09MB
Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
Ustawa​_o​_Centralnym​_Porcie​_Komunikacyjnym.pdf 0.86MB
Rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
Rozporządzenie​_Rady​_Ministrów​_ws​_ustanowienia​_Pełnomocnika​_Rządu​_ds​_Centralnego​_Portu​_Komunikacyjnego​_dla​_Rzeczypospolitej​_Polskiej.pdf 0.03MB
Rozporządzenie Rady Ministrów ws. wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
Rozporządzenie​_Rady​_Ministrów​_ws​_wykazu​_linii​_kolejowych​_o​_znaczeniu​_państwowym.pdf 0.48MB
Zespół Doradczy Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
Zespół​_Doradczy​_Pełnomocnika​_Rządu​_ds​_Centralnego​_Portu​_Komunikacyjnego.pdf 3.68MB
Zespół Zadaniowy ds. realizacji Komponentu Kolejowego Programu Centralny Port Komunikacyjny
Zespół​_Zadaniowy​_ds​_realizacji​_Komponentu​_Kolejowego​_Programu​_Centralny​_Port​_Komunikacyjny.pdf 0.23MB
Regulamin organizacyjny Rady ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
Regulamin​_organizacyjny​_Rady​_ds​_budowy​_Centralnego​_Portu​_Komunikacyjnego.pdf 0.04MB

Materiały

Obwieszczenie z 22 kwietnia 2021 r.
OBWIESZCZENIE​_SSL​_22042021.pdf 0.45MB

Raporty branżowe

Materiały

Instytut Kolejnictwa - Ekspertyza dotycząca komponentu kolejowego koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego
Instytut​_Kolejnictwa​_-​_Ekspertyza​_dotycząca​_komponentu​_kolejowego​_koncepcji​_Centralnego​_Portu​_Komunikacyjnego.pdf 1.13MB
Instytut Sobieskiego - Warunki realizacji przedsięwzięcia systemowego: Uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą biznesową
Instytut​_Sobieskiego​_-​_Warunki​_realizacji​_przedsięwzięcia​_systemowego​_Uruchomienie​_Centralnego​_Portu​_Komunikacyjnego​_wraz​_z​_towarzyszącą​_infrastrukturą​_biznesową.pdf 6.65MB
Polityka Insight / Baker McKenzie - Centralny Port Komunikacyjny. Jak zbudować nowy hub lotniczy
Polityka​_Insight​_​_Baker​_McKenzie​_-​_Centralny​_Port​_Komunikacyjny​_Jak​_zbudować​_nowy​_hub​_lotniczy.pdf 2.88MB
Warsaw Enterprise Institute - Centralny Port Komunikacyjny. Historyczna szansa odbudowy polskiej podmiotowości w Europie
Warsaw​_Enterprise​_Institute​_-​_Centralny​_Port​_Komunikacyjny​_Historyczna​_szansa​_odbudowy​_polskiej​_podmiotowości​_w​_Europie.pdf 1.90MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.09.2018 06:31 Marcin Pyjek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 13.0 05.05.2021 09:34 Dawid Krzyżewski
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 12.0 04.05.2021 10:59 Dawid Krzyżewski
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 11.0 29.04.2021 09:13 Dawid Krzyżewski
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 10.0 26.04.2021 11:29 Patryk Garski
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 9.0 22.04.2021 15:08 Dawid Krzyżewski
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 8.0 17.12.2020 14:31 Dawid Krzyżewski
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 7.0 26.10.2020 11:10 Dawid Krzyżewski
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 6.0 06.05.2020 11:59 Dawid Krzyżewski
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 5.0 06.05.2020 11:46 Dawid Krzyżewski
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 4.0 06.05.2020 11:45 Dawid Krzyżewski
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 3.0 03.02.2020 12:33 Dawid Krzyżewski
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 2.0 24.01.2020 14:54 Dawid Krzyżewski
Centralny Port Komunikacyjny Solidarność 1.0 21.09.2018 06:31 Marcin Pyjek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}