Jak złożyć skargę lub wniosek

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

  • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

  • doręczyć osobiście do Kancelarii MI, przy ul. Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
  • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu – od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 17.15;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mi.gov.pl;
  • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.


Pamiętaj:

  • Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
  • Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.
  • Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.


W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: 22 630 15 05 lub 22 630 12 16.

Uwaga!

Od 22 stycznia 2018 r. sprawy dotyczące budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dane kontaktowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dostępne są pod adresem http://www.miir.gov.pl/strony/kontakt/

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.09.2018 10:25
Osoba publikująca: Marcin Pyjek
Zmodyfikowano: 19.09.2018 10:25
Osoba modyfikująca: Marcin Pyjek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Departament Kontroli
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Jak złożyć skargę lub wniosek 1.0 19.09.2018 10:25 Marcin Pyjek Marcin Pyjek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP